Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб нанесення алмазоподібного покриття на великогабаритні оптичні деталі з наступним скануванням оптичних характеристик за спектром, який відрізняється тим, що для оптимізації режиму нанесення просвітлюючого покриття та контроль його оптичних характеристик на великогабаритні деталі використовують зразки - свідки, загальна площа яких складає 0,7-10 % від площі деталі, зразки - свідки розташовані симетрично один до одного по периметру деталі та один зразок знаходиться в геометричному центрі деталі, загальна кількість зразків-свідків складає щонайменше 5 штук.

Текст

Реферат: Спосіб нанесення алмазоподібного покриття на великогабаритні оптичні деталі з наступним скануванням оптичних характеристик за спектром. Для оптимізації режиму нанесення просвітлюючого покриття та контроль його оптичних характеристик на великогабаритні деталі використовують зразки - свідки, загальна площа яких складає 0,7-10 % від площі деталі, зразки - свідки розташовані симетрично один до одного по периметру деталі та один зразок знаходиться в геометричному центрі деталі, загальна кількість зразків-свідків складає щонайменше 5 штук. UA 121327 U (12) UA 121327 U UA 121327 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Запропонована корисна модель належить до галузі матеріалознавства, зокрема технологій створення покриттів на оптичних деталях, і може бути використана на підприємствах оптичного приладобудування. Відомі методи нанесення інтерференційних покриттів на поверхні оптичних елементів розпилюванням у вакуумі оксидних матеріалів поділяються на термічні, магнетронні іонноплазмові, іонно- та електронно-променеві [1, 2]. У випадку використання перших двох методів складно здійснити відтворюваний процес багатошарового напилювання матеріалів з різними показниками заломлення в межах одного технологічного процесу. Для покращення фізичних властивостей інтерференційних багатошарових покриттів відоме використання додаткових відпалів в спеціальних газових середовищах [1], що технологічно ускладнює процес нанесення. Відоме також технічне рішення, відповідно до якого інтерференційне просвітлююче покриття містить алмазоподібний шар [3], який дозволяє покращити характеристики об'єктивів, які працюють в інфрачервоному (14) діапазоні. Такі покриття актуальні для захисту великогабаритних (десятки тисяч міліметрів квадратних) вхідних вікон тепловізійних приладів. Контроль оптичних характеристик деталей з таким покриттям з метою оптимізації технології нанесення топологічно однорідних за оптичними властивостями шарів становить складну технічну проблему. Найбільш близьким технічним рішенням, прийнятим за прототип, є спосіб [4], при якому інтерференційні покриття наносять пошарово, а їхній контроль проводять скануванням оптичних характеристик за спектром. Для великогабаритних деталей, особливо для тих, що працюють в ІЧ-діапазоні (зокрема алмазоподібних шарів), нанесення пошарових просвітлюючих покриттів для порівняльного контролю оптичних характеристик за спектром є, з одного боку, дорогим та трудомістким процесом, а з іншого боку потребує виготовлення спеціальних спектрофотометрів для сканування великогабаритних деталей. Таким чином, недоліком прототипу є висока складність проведення контролю оптичних характеристик за спектром для великогабаритних деталей при нанесенні багатошарових просвітлюючих покриттів. Задачею запропонованої корисної моделі є створення простого та більш дешевого в реалізації способу нанесення алмазоподібного покриття на великогабаритні оптичні деталі. Поставлена задача вирішується тим, що пропонується спосіб нанесення просвітлюючого багатошарового покриття на поверхню оптичних деталей з наступним скануванням оптичних характеристик за спектром, для оптимізації режиму нанесення просвітлюючого покриття та контроль його оптичних характеристик на великогабаритні деталі використовують зразки-свідки, загальна площина яких складає 0,7-10 % від площини деталі, зразки-свідки розташовані симетрично один до одного по периметру деталі та один зразок знаходиться в геометричному центрі деталі, загальна кількість зразків-свідків складає не менше 5 штук. Новизна запропонованого способу полягає в тому, що використовуються малогабаритні зразки-свідки, якими легко маніпулювати та досліджувати їх характеристики в стандартних лабораторних установках і які мають малу собівартість у порівнянні з великогабаритними деталями. За результатами проведених досліджень зразків-свідків оптимізуються режими виготовлення великогабаритних деталей з просвітлюючими покриттями. Технічний результат запропонованої корисної моделі полягає в тому, що можна використовувати дешеві малогабаритні зразки-свідки та стандартне лабораторне обладнання для контролю їхніх оптичних характеристик при виготовленні великогабаритних деталей. Приклад практичної реалізації Для перевірки способу була вибрана плоска деталь еліптичної форми з оптичного германію 2 зовнішнього вікна тепловізійного каналу розміром 320×150×20 мм площиною 30159,289 мм . Також були виготовлені поліровані зразки-свідки з оптичного германію за технологією оптичного виробництва, що відповідає технології оптичного виробництва реальних деталей зовнішніх 2 вікон тепловізійного каналу. Площа зразків-свідків була від 100 мм (прямокутники 10×10×2 мм), 2 що складало 0,7 % реальної площини, до 400 мм (прямокутники 20×20×3 мм), що складало 10 % реальної площини. При площинах, менших за 0,7 % реальної площини деталей зразківсвідків, виникали складності в роботі, що пов'язані з кріпленням деталей при нанесенні покриття, та зменшувалась достовірність контролю, а при більших площинах - ніж 10 % ускладнюється контроль деталей та збільшується їхня вартість. Зразки розташовували в установці для нанесення по периметру реальної деталі діаметрально протилежно, не менше 4 шт., та один зразок в геометричному центрі деталі. Зразки-свідки були розташовані в установці симетрично один до одного по периметру деталі та один зразок знаходиться в геометричному центрі деталі, загальною кількістю не менше 5 1 UA 121327 U 5 10 15 штук. Спосіб розташування та вибір кількості зразків забезпечує отримання об'єктивної інформації щодо однорідності нанесеного покриття за заданим режимом. Режими попереднього нанесення алмазоподібних покриттів використовували аналогічно [4], контроль оптичних характеристик проводили на ІЧ-спектрофотометрі Infralum FT-801. Після проведення контролю, режими нанесення оптимізували і цей режим використовували для виготовлення реальних великогабаритних деталей. Джерела інформації: 1. Ершов А.В. Многослойные оптические покрытия. Проектирование, материалы, особенности технологии получения методом электроннолучевого испарения // А.В. Ершов, А.И. Машин. - Нижний Новгород: Нижегородский государственный университет, 2006. - 99 с. 2. Панфилов Ю. Нанесение тонких пленок в вакууме / Ю. Панфилов // Технологии в электронной промышленности. - 2007. - № 3. - С. 76-80. 3. Спосіб нанесення багатошарового інтерференційного покриття на оптичні елементи/ В.Г. Гайдучок, Б.М. Копко, P.M. Кузьмак, Д.Ю. Сугак, В.П. Маслов, А.В. Самойлов, Н. В. Качур // патент України на винахід № 111931. Заявлено 04.12.2015, заявка № а201512051, МПК С23С 14/08, С23С 14/35, G02B 1/10, G02B 5/28. 4. Способ нанесения просветляющего многослойного широкополосного покрытия на поверхность оптического стекла / И.И. Дьяконова, Л.В. Кулагина // патент РФ № 2597035. Заявлено 06.08.2015, заявка № 2015132855/03, МПК С03С 17/34, В08В 11/04, G02B 1/11. 20 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 Спосіб нанесення алмазоподібного покриття на великогабаритні оптичні деталі з наступним скануванням оптичних характеристик за спектром, який відрізняється тим, що для оптимізації режиму нанесення просвітлюючого покриття та контроль його оптичних характеристик на великогабаритні деталі використовують зразки - свідки, загальна площа яких складає 0,7-10 % від площі деталі, зразки - свідки розташовані симетрично один до одного по периметру деталі та один зразок знаходиться в геометричному центрі деталі, загальна кількість зразків-свідків складає щонайменше 5 штук. 30 Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B08B 11/04, C03C 17/34, G02B 1/11

Мітки: алмазоподібного, великогабаритні, спосіб, оптичні, деталі, нанесення, покриття

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-121327-sposib-nanesennya-almazopodibnogo-pokrittya-na-velikogabaritni-optichni-detali.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб нанесення алмазоподібного покриття на великогабаритні оптичні деталі</a>

Подібні патенти