Спосіб виготовлення гранульованого органо-мінерального гумінового добрива

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб виготовлення гранульованого органо-мінерального гумінового добрива, за яким до водяного розчину сульфату амонію додають фосфоро- та калієвмісні і розкислюючі речовини, зв'язуючі та стимулюючі добавки, які беруть по відношенню до сухих речовин у розчині в масових відсотках, при цьому: як фосфорні компоненти використовують діамонійсульфат у кількості 0,02-85 %, калійних компонентів - хлористий калій у кількості 0,5-5 %, розкислюючі речовини карбонат кальцію в кількості 0,02-50 %, стимулюючі добавки гумінові речовини, як такі використовують гумати амонію, натрію чи калію у кількості 0,03-3 %, причому до отриманої рідкої суміші додають аміак в кількості, необхідній для підтримання рН=6-7, а грануляцію ведуть у псевдозрідженому шарі газоподібним теплоносієм із температурою 140-350 градусів Цельсію, який відрізняється тим, що до робочого водяного розчину перед грануляцією додають новий компонент - соняшниковий попіл із великим вмістом калію, кальцію, магнію та фосфору органічного походження, які максимально засвоюються рослинами.

Текст

Реферат: Спосіб виготовлення гранульованого органо-мінерального гумінового добрива, за яким до водяного розчину сульфату амонію додають фосфоро- та калієвмісні і розкислюючі речовини, зв'язуючі та стимулюючі добавки, які беруть по відношенню до сухих речовин у розчині в масових відсотках, при цьому: як фосфорні компоненти використовують діамонійсульфат у кількості 0,02-85 %, калійних компонентів - хлористий калій у кількості 0,5-5 %, розкислюючі речовини карбонат кальцію в кількості 0,02-50 %, стимулюючі добавки гумінові речовини, як такі використовують гумати амонію, натрію чи калію у кількості 0,03-3 %, при чому до отриманої рідкої суміші додають аміак в кількості, необхідній для підтримання рН=6-7, а грануляцію ведуть у псевдозрідженому шарі газоподібним теплоносієм із температурою 140-350 градусів Цельсія. До робочого водяного розчину перед грануляцією додають новий компонент - соняшниковий попіл із великим вмістом калію, кальцію, магнію та фосфору органічного походження, які максимально засвоюються рослинами. UA 120841 U (12) UA 120841 U UA 120841 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до способів одержання гранульованих продуктів, наприклад отримання гранульованих органо-мінеральних добрив, які використовують для покращення структури ґрунтів та стимулятори росту рослин. Виробництво високоякісної продукції рослинництва полягає у створенні необхідних умов для ефективних обмінних процесів ланцюга ґрунт-рослина і збереженні родючості ґрунтів при інтенсивному обробітку сільськогосподарських угідь. Поєднання мінеральної і органічної частин у органо-мінеральні добрива при внесенні у ґрунт поліпшує баланс та умови живлення рослин, що досягається за рахунок зниження розчинності азоту в ньому та покращує процеси ґрунтоутворення. Найбільш близьким за технологічною суттю і одержуваним результатом являється спосіб одержання органо-мінерального добрива, за яким до водяного розчину сульфату амонію додають фосфоро- та калієвмісні і розкислюючі речовини, зв'язуючі та стимулюючі добавки, які беруть по відношенню до сухих речовин у розчині в масових відсотках, при цьому: як фосфорні компоненти використовують діамонійсульфат у кількості 0,02-85 %, калійні компоненти хлористий калій у кількості 0,5-5 %, розкислюючі речовини карбонат кальцію в кількості 0,0250 %, стимулюючі добавки - гумінові речовини, як такі використовують гумати амонію, натрію чи калію у кількості 0,03-3 %, причому до отриманої рідкої суміші додають аміак в кількості, необхідній для підтримання рН=6-7, а грануляцію ведуть у псевдозрідженому шарі газоподібним теплоносієм із температурою 140-350 градусів Цельсія [Патент України 4465 МПК C05 G1/00. Спосіб виготовлення гранульованого органо-мінерального добрива / Заграй Я.М., Корнієнко Я.М. // Опубл. 27.12.1994. - Бюл. № 6]. Проведені агрономічні дослідження у польових умовах показали, що застосування цих добрив збільшило врожайність сільськогосподарських культур на 30-50 % при одночасному покращенні мінеральних характеристик врожаю на супіщаних ґрунтах Лівобережної України. Недоліком розглянутого способу є те, що компоненти органо-мінерального добрива, а саме хлорид калію, карбонат кальцію та діамонійсульфат, містять калій, кальцій та фосфор неорганічного походження, а отже і їх засвоєння рослинами залежить від умов переведення цих компонентів у водорозчинну форму. В основу корисної моделі поставлено задачу вдосконалити склад органо-мінеральних добрив, який дозволить покращити засвоєння калію, кальцію, фосфору та магнію рослинами. Поставлена задача вирішується тим, що до розчину сульфату амонію, отримуваного як робочий розчин хімічних виробництв, який слугує азотним добривом, уводять фосфорні та калійні добрива, розкислюючі речовини, зв'язуючі та стимулюючі добавки, які беруть по відношенню до сухих речовин у розчині в масових відсотках, при цьому: як фосфорне добриво використовують діамонійсульфат у кількості 0,02-85 %, калійне добриво хлористий калій у кількості 0,5-5 %, розкислюючі речовини - карбонат кальцію в кількості 0,02-50 %, стимулюючі добавки - гумінові з'єднання, як такі використовують гумати амонію, натрію чи калію у кількості 0,03-3 %, причому до отриманої рідкої суміші вводять розчин аміаку в кількості, необхідній для підтримання рі 1=6-7, а грануляцію ведуть у псевдозрідженому шарі газоподібним теплоносієм із температурою 140-350 градусів Цельсію, спосіб відрізняється тим, що до робочого розчину перед грануляцією вводиться новий компонент - соняшниковий попіл із великим вмістом калію, кальцію, магніюта фосфору органічного походження, які максимально засвоюються рослинами. Соняшниковий попіл є продуктом, одержаним із відходів при переробці соняшникового насіння і багатий калієм (24 %), кальцієм (18 %), магнієм (12 %)та фосфором (7 %), а також містить необхідні рослинам мікроелементи. Калій приймає участь у багатьох фізіологічних процесах у рослині: ріст і розмноження, транспортування речовин, передача сигналів та імпульсів, підтримка осмотичного тиску. Внаслідок його повільного засвоєння рослинами або дефіциту відбувається порушення метаболічних процесів, що призводить до пониження продуктивності культур та якості урожаю. Досліди показали, що при дефіциті калію із старих відмерлих органів рослин цей елемент переміщується до молодих тканин і при цьому використовується рослинами повторно. Інтенсивне засвоєння кальцію рослинами пришвидшує ріст коріння та листя, забезпечує утворення кореневих ворсинок, запобігає ослизненню та гноїнню кореня, побілінню верхівок рослин та молодого листя, а також появі хлоротичної плямистості, після якої воно жовтіє та завчасно опадає. Магній входить до складу фотосинтетичного пігменту хлорофілу, приймає участь у акумуляції сонячної енергії у процесі фотосинтезу, у переміщенні фосфору та вуглеводному обміні, впливає на активність окисно-відновних процесів. Інтенсивне засвоєння магнію культурами сприятиме підвищенню вмісту хлорофілу в зелених частинах рослин, який поглинає сонячну енергію і з її допомогою перетворює вуглекислий газ і воду в складні органічні 1 UA 120841 U 5 речовини, наприклад, цукор, крохмаль, також запобігатиме розвитку хлорозу між жилками листків. У зв'язку з тим, що фосфор відіграє важливу роль у обмінних процесах, його застосування підвищить ранню врожайність сільськогосподарських культур та покращить його якісні показники. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 15 20 Спосіб виготовлення гранульованого органо-мінерального гумінового добрива, за яким до водяного розчину сульфату амонію додають фосфоро- та калієвмісні і розкислюючі речовини, зв'язуючі та стимулюючі добавки, які беруть по відношенню до сухих речовин у розчині в масових відсотках, при цьому: як фосфорні компоненти використовують діамонійсульфат у кількості 0,02-85 %, калійних компонентів - хлористий калій у кількості 0,5-5 %, розкислюючі речовини карбонат кальцію в кількості 0,02-50 %, стимулюючі добавки гумінові речовини, як такі використовують гумати амонію, натрію чи калію у кількості 0,03-3 %, причому до отриманої рідкої суміші додають аміак в кількості, необхідній для підтримання рН=6-7, а грануляцію ведуть у псевдозрідженому шарі газоподібним теплоносієм із температурою 140-350 градусів Цельсія, який відрізняється тим, що до робочого водяного розчину перед грануляцією додають новий компонент - соняшниковий попіл із великим вмістом калію, кальцію, магнію та фосфору органічного походження, які максимально засвоюються рослинами. Комп’ютерна верстка О. Рябко Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: C05G 5/00, C05G 3/00

Мітки: спосіб, органо-мінерального, гумінового, виготовлення, гранульованого, добрива

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-120841-sposib-vigotovlennya-granulovanogo-organo-mineralnogo-guminovogo-dobriva.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб виготовлення гранульованого органо-мінерального гумінового добрива</a>

Подібні патенти