Спосіб вирощування зерна гречки у проміжних посівах

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб вирощування зерна гречки у проміжних посівах, який відрізняється тим, що гречка вирощується в умовах природного зволоження Лісостепу західного в післяукісних посівах після однорічних бобово-злакових сумішок за No-till технологією, для збереження вологи в ґрунті та заощадження паливно-мастильних матеріалів.

Текст

Реферат: Спосіб вирощування зерна гречки у проміжних посівах, включає вирощування гречки в умовах природного зволоження Лісостепу Західного в післяукісних посівах після однорічних бобовозлакових сумішок за No-till технологією. UA 120813 U (54) СПОСІБ ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНА ГРЕЧКИ У ПРОМІЖНИХ ПОСІВАХ UA 120813 U UA 120813 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі сільського господарства, а саме до технологій вирощування сільськогосподарських культур, зокрема гречки. Гречка є основною круп'яною культурою в Україні. Гречана крупа має добрі смакові, поживні дієтичні якості і посідає перше місце за складом білкового комплексу і за поживністю серед інших круп. Важливою господарською цінністю гречки є короткий вегетаційний період, що дозволяє вирощувати її як страхову культуру в післяукісних та післяжнивних посівах. [1-3]. Відомий спосіб вирощування гречки в умовах зрошення Причорноморського Степу Півдня України, який полягає в тому, що гречку висівають після гороху-попередника, при цьому проводиться оранка на глибину 20-22 см [5]. Недоліком даного способу є значні затрати паливно-мастильних матеріалів, а отже і коштів на вирощування гречки у проміжних посівах. За найближчого аналога корисної моделі взято спосіб вирощування гречки в післяукісних та післяжнивних посівах, суть якого полягає в тому, що після збирання основної культури обробіток ґрунту проводиться дисковими або лемішними знаряддями на глибину 10-12 см [4]. Недоліком найближчого аналога є значне пересушування верхнього шару ґрунту товщиною 10-12 см, що в умовах глобальних кліматичних змін створює небезпеку щодо появи повноцінних сходів. Задача корисної моделі створити такі умови вирощування, щоб зберегти запаси вологи та зменшити затрати на вирощування, та значна зекономити паливно-мастильних матеріали Поставлена задача вирішується тим, що спосіб вирощування гречки у проміжних посівах реалізується шляхом висівання гречки в умовах природного зволоження Лісостепу західного в післяукісних посівах після однорічних бобово-злакових сумішок за No-till технологією, завдяки чому значно зменшуються затрати на її вирощування та зберігається волога в ґрунті. Здійснюється спосіб вирощування гречки у проміжних посівах наступним чином. У вересні місяці проводиться висівання проміжних посівів озимих культур - сумішок вики озимої з житом озимим та вики озимої з тритикале озимим. Урожай проміжних посівів сумішок вики озимої із злаками збирають у період бутонізаціїцвітіння вики до колосіння злаків, що в умовах західного Лісостепу припадає на другу-третю декаду травня [2]. Після збирання озимих бобово-злакових сумішок безпосередньо в стерню висівається насіння гречка ранньостиглих сортів із вегетаційним періодом 85-86 днів, зокрема сорт Єлена, оскільки при вирощуванні гречки в післяжнивних і післяукісних посівах слід враховувати, що дорослі рослини чутливі до осінніх заморозків. Завдяки використанню No-till технології в ґрунті зберігаються запаси вологи та зменшуються затрати на вирощування, оскільки відбувається значна економія паливно-мастильних матеріалів. Завдяки тому, що у гречки короткий вегетаційний період (до 90 днів), а перші осінні заморозки в умовах західного Лісостепу спостерігаються в другій-третій декаді вересня є всі передумови для отримання урожаю гречки у проміжних післяукісних посівах. Джерела інформації: 1. Алексеєва О.С. Генетика, селекція і насінництво гречки: навч. посіб. / О.С. Алексеєва, Л.К. Тараненко, М.М. Малина. - Електрон, текст. дані. - К.: Вища шк., 2004. - 213 с. 2. Зінченко О.І. Рослинництво. Підручник / О.І. Зінченко, В.Н. Салатенко, М.А. Білоножко - К.: Аграрна освіта, 2001. - 591 с. 3. Рослинництво. Технології вирощування сільськогосподарських культур [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. аграр. закл. освіти I-IV рівнів акредитації, що вивч. дисципліни "Рослинництво" / В.В. Лихочвор, В.Ф. Петриченко, П.В. Іващук, О.В. Корнійчук; ред.: В.В. Лихочвор, В.Ф. Петриченко. - Л.: [б. и.], 2010. - 1088 с. 4. Ушкаренко В.О. Зрошуване землеробство: підручник / В.О. Ушкаренко. - Київ: Урожай, 1994. - 328 с. 5. Україна Патент № 16460; А01В / 79/02; заявка № u 200600886 від 01.02.2006, Аверчев О.В. Бюл. № 8, 2006 р. «Спосіб вирощування гречки в умовах зрошення Причорноморського Степу Півдня України» ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Спосіб вирощування зерна гречки у проміжних посівах, який відрізняється тим, що гречка вирощується в умовах природного зволоження Лісостепу Західного в післяукісних посівах після однорічних бобово-злакових сумішок за No-till технологією, для збереження вологи в ґрунті та заощадження паливно-мастильних матеріалів. 1 UA 120813 U Комп’ютерна верстка А. Крулевський Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A01C 7/00, A01C 21/00

Мітки: посівах, спосіб, вирощування, гречки, зерна, проміжних

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-120813-sposib-viroshhuvannya-zerna-grechki-u-promizhnikh-posivakh.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб вирощування зерна гречки у проміжних посівах</a>

Подібні патенти