Модульний дозувальний пристрій для рідких продуктів

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Модульний дозувальний пристрій для рідких продуктів, що містить дозатор дозуємого продукту, впускний та випускний клапани, привод, який відрізняється тим, що до вхідного каналу для подачі рідкого продукту приєднано нережимний клапан 2/2 - нормально відкритий, який через швидкороз'ємні кріплення стяжними хомутами з'єднано зі змінним модулем об'ємної дози, який теж через швидкороз'ємні кріплення стяжними хомутами пов'язаний з пережимним клапаном 2/2 - нормально закритим, в кінці якого встановлено вихідний патрубок для подачі дозованого продукту в упаковку, до керуючих отворів нормально відкритого пережимного клапана та нормально закритого пережимного клапана приєднано пневматичні розподільники керування 3/2 з електричним способом вимикання.

Текст

Реферат: Модульний дозувальний пристрій для рідких продуктів містить дозатор дозуємого продукту, впускний та випускний клапани, привод. До вхідного каналу для подачі рідкого продукту приєднано нережимний клапан 2/2 - нормально відкритий, який через швидкороз'ємні кріплення стяжними хомутами з'єднано зі змінним модулем об'ємної дози, який теж через швидкороз'ємні кріплення стяжними хомутами пов'язаний з пережимним клапаном 2/2 - нормально закритим, в кінці якого встановлено вихідний патрубок для подачі дозованого продукту в упаковку, до керуючих отворів нормально відкритого пережимного клапана та нормально закритого пережимного клапана приєднано пневматичні розподільники керування 3/2 з електричним способом вимикання. UA 120716 U (54) МОДУЛЬНИЙ ДОЗУВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ РІДКИХ ПРОДУКТІВ UA 120716 U UA 120716 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до галузі пакувальної техніки і призначена для дозування рідких (молоко, вода, негазовані напої, соки та інш.) та пастоподібних (сметана, майонез) продуктів. Відомий пакувальний автомат "ФП-2500" для розливу молочних продуктів в пластикові пакети з плоскої поліетиленової плівки (інструкція по експлуатації автомата ФП-2500, Фінляндія), який подачу продукту здійснює з розливного бака за допомогою насоса. Доза визначається по часу роботи пневматичного клапана. Недолік цього пристрою полягає в достатньо великій похибці доз продукту, що розливають. Цей недолік обумовлено тим, що достатньо важко підтримувати витрати продукту, що забезпечує насос. Відомий пристрій "Устройство для дозирования жидких и пастообразных продуктов" (патент Российской федерации № 2279048, опубл. 27.06.2006). Пристрій включає дозатор з отвором для виходу дозуємого продукту, випускний клапан, поршень, шток поршня, привід, випускний клапан та формуючу трубу. Основним недоліком прототипу є складна його конструкція. Потрібен великий час для перевлаштування на нові потреби дозування. Пристрій має складну схему керування, потребує використання спеціальних частин, які потребують професійних навиків при заміні та налаштування. В основу корисної моделі поставлена задача створення модульного дозувального пристрою для рідких продуктів шляхом створення конструкцій зі стандартних типових елементів нережимних клапанів, з'єднаних швидкороз'ємними до розподільників керування. Технічний результат, який забезпечує цей пристрій полягає в тому, що пережимні клапани надійні, не потребують додаткового обслуговування, мають великий термін експлуатації, швидко забезпечується переналаштування пристрою на інший об'єм продукту зміною модуля об'ємної дози за рахунок використання швидкороз'ємних хомутів. Поставлена задача вирішується тим, що модульний дозувальний пристрій для рідких продуктів містить дозатор дозуємого продукту, впускний та випускний клапани, привод, згідно з корисною моделлю, до вхідного каналу для подачі рідкого продукту приєднано пережимний клапан 2/2 - нормально відкритий, який через швидкороз'єднані кріплення стяжними хомутами з'єднано зі змінним модулем об'ємної дози, який теж через швидкороз'ємні кріплення стяжними хомутами пов'язаний з пережимним клапаном 2/2 - нормально закритим, в кінці якого встановлено вихідний патрубок для подачі дозованого продукту в упаковку, до керуючих отворів нормально відкритого пережимного клапана та нормально закритого пережимного клапана приєднано пневматичні розподільники керування 3/2 з електричним способом вимикання. Використання в одній конструкції нормально відкритого пережимного клапана 2/2, змінного модуля об'ємної дози, нормально закритого пережимного клапана 2/2, з'єднаних швидкороз'ємними кріпленнями стяжними хомутами та приєднаними до розподільників керування 3/2 з електричним способом - нове технічне рішення. Використання цього пристрою дозволить отримати новий технічний результат, який полягає в тому, що підвищується надійність, якість дозування, мобільність переналаштування пристрою на інший об'єм. Сутність корисної моделі пояснюється кресленням. На кресленні зображено загальний вигляд пропонує мого пристрою. Модульний дозувальний пристрій для рідких продуктів включає пережимний клапан 2/2 нормально відкритий 1, з'єднаний з вхідним патрубком 2 для подачі рідкого продукту. Через швидкороз'ємне кріплення стяжними хомутами 3 пережимний клапан 1 з'єднано зі змінним модулем об'ємної форми 4, який також через швидкороз'ємне кріплення стяжними хомутами 5 приєднано до нережимного клапана 2/2 нормально закритого 6, на виході якого встановлено вихідний патрубок 7 для подачі рідкого продукту в упаковку. До керуючого отвору 8 нормально відкритого нережимного клапана 1 приєднано перший розподільник 3/2 керування 9. До керуючого отвору 10 нормально закритого нережимного клапана 6 приєднано другий розподільник 3/2 керування 11. Модульний дозувальний пристрій для рідких продуктів працює таким чином. Дозувальний пристрій є модульною конструкцією, яка передбачає швидке переналаштування при зміні ємності споживчої упаковки. Пристрій складається з 3-х основних компонентів: 2 - нережимних компонентів - 1, 6 та змінного модуля об'ємної дози. Клапан 1 нормально відкритий і при відсутності стисненого повітря на керуючому отворі. Він пропускає рідину в модуль об'ємної дози 4. Клапан 6 - нормально закритий і при відсутності повітря на керуючому отворі 10 він закритий, що закриває потік рідини у вихідний патрубок 7. 1 UA 120716 U 5 10 15 20 В процесі роботи пристрою одночасно вмикаються котушки Y1 та Y2 розподільників 9, 11, що призводить до подачі стисненого повітря в керуючі отвори 8 та 10. Пережимний клапан 1 - закривають в канал подачі рідини, а нережимний клапан 6 навпаки відкриває. Рідина з модулю 4 через канал вихідного отвору 7 попадає в споживчу упаковку. Клапан 1 може бути клапаном компанії FESTO марки VZQA-NO, а клапан 2-VZQA-NC. Використання даного пристрою дозволить отримати підвищення продуктивності, як дозування. Надійний пристрій може бути дуже швидко та якісно переналаштований на інший об'єм продукту. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Модульний дозувальний пристрій для рідких продуктів, що містить дозатор дозуємого продукту, впускний та випускний клапани, привод, який відрізняється тим, що до вхідного каналу для подачі рідкого продукту приєднано нережимний клапан 2/2 - нормально відкритий, який через швидкороз'ємні кріплення стяжними хомутами з'єднано зі змінним модулем об'ємної дози, який теж через швидкороз'ємні кріплення стяжними хомутами пов'язаний з пережимним клапаном 2/2 - нормально закритим, в кінці якого встановлено вихідний патрубок для подачі дозованого продукту в упаковку, до керуючих отворів нормально відкритого пережимного клапана та нормально закритого пережимного клапана приєднано пневматичні розподільники керування 3/2 з електричним способом вимикання. Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: G01F 11/00

Мітки: продуктів, рідких, дозувальний, модульний, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-120716-modulnijj-dozuvalnijj-pristrijj-dlya-ridkikh-produktiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Модульний дозувальний пристрій для рідких продуктів</a>

Подібні патенти