Спосіб оцінки ефективності подвійної комбінованої антигіпертензивної терапії у хворих на гіпертонічну хворобу з ожирінням та без нього

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб оцінки ефективності комбінованої антигіпертензивної терапії у хворих на гіпертонічну хворобу шляхом аналізу синтезу біологічно активних речовин, який включає визначення рівня eNos в біологічних рідинах хворого, який відрізняється тим, що у хворих на гіпертонічну хворобу з ожирінням та без нього рівень eNos визначають в плазмі крові хворого імуноферментним методом до лікування та після нього, а подвійну комбіновану антигіпертензивну терапію оцінюють як ефективну при підвищенні рівня eNos по відношенню до попереднього виміру на 20,2 % при гіпертонічній хворобі без ожиріння та на 23,3 % при гіпертонічній хворобі з ожирінням.

Текст

Реферат: Спосіб оцінки ефективності комбінованої антигіпертензивної терапії у хворих на гіпертонічну хворобу шляхом аналізу синтезу біологічно активних речовин включає визначення рівня eNos в біологічних рідинах хворого. У хворих на гіпертонічну хворобу з ожирінням та без нього рівень eNos визначають в плазмі крові хворого імуноферментним методом до лікування та після нього. Подвійну комбіновану антигіпертензивну терапію оцінюють як ефективну при підвищенні рівня eNos по відношенню до попереднього виміру на 20,2 % при гіпертонічній хворобі без ожиріння та на 23,3 % при гіпертонічній хворобі з ожирінням. UA 120687 U (12) UA 120687 U UA 120687 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до медицини, а саме до кардіології та ендокринології, і може бути використана для оцінки ефективності подвійної комбінованої антигіпертензивної терапії у хворих на гіпертонічну хворобу з ожирінням та без нього. Комбінована антигіпертензивна терапія у хворих на гіпертонічну хворобу (ГХ) з абдомінальним ожирінням (АО) та без нього є важливим інструментом комплексних лікувальних заходів боротьби з цією патологією. Оцінка ефективності комбінованої антигіпертензивної терапії є обов'язковим етапом цих заходів та передбачає можливість продовження лікування для досягнення кінцевого результату або корекції лікувальної схеми або засобів, які при цьому використовують. Стандартною процедурою для оцінки ефективності антигіпертензивної терапії є клініколабораторні дослідження. Останнього часу для оцінки ефективності антигіпертензивної терапії використовують аналіз синтезу низки біологічно активних речовин, в тому числі вазодилятатора ендотеліальної синтази оксиду азоту - eNos [Актуальные вопросы антигипертензивной терапии. Рациональный выбор препаратов: ингибиторы АПФ, диуретики, комбинированные препараты / Г.В. Дзяк, А.А. Ханюков, Ю.П. Люлька, О.В. Писаревская // Укр. Мед. Часопис. - 2009. - № 1. - С. 17-25; Житникова Л.М. Комбинированная терапия артериальной гипертонии: эффективно и удобно / Л.М. Житникова // Русский медицинский журнал. - 2011. - Т. 19, № 2. - С. 1-6]. Даний спосіб оцінки ефективності комбінованої антигіпертензивної терапії у хворих на гіпертонічну хворобу є найбільш близьким до того, що заявляється, за технічною суттю і результатом, який може бути досягнутим, тому його обрано за прототип. В основу корисної моделі поставлено задачу розширення арсеналу способів оцінки ефективності комбінованої антигіпертензивної терапії у хворих на гіпертонічну хворобу шляхом визначення змін рівня eNos у плазмі крові хворих на ГХ з ожирінням та без нього під впливом подвійної комбінованої антигіпертензивної терапії. Поставлена задача вирішується в способі оцінки ефективності комбінованої антигіпертензивної терапії у хворих на ГХ шляхом аналізу синтезу біологічно активних речовин, який включає визначення рівня eNos в біологічних рідинах хворого, згідно з корисною моделлю, у хворих на ГХ з ожирінням та без нього рівень eNos визначають в плазмі крові хворого імуноферментним методом до лікування та після нього, а подвійну комбіновану антигіпертензивну терапію оцінюють як ефективну при підвищенні рівня eNos по відношенню до попереднього виміру на 20,2 % при ГХ без ожиріння та на 23,3 % при ГХ з ожирінням. Технічний ефект корисної моделі, а саме розширення арсеналу способів оцінки ефективності комбінованої антигіпертензивної терапії у хворих на гіпертонічну хворобу шляхом визначення змін рівня eNos у плазмі крові хворих з ожирінням та без нього під впливом подвійної комбінованої антигіпертензивної терапії, обумовлений синергізмом заходів, які заявляються, та їх кількісних значень. Спосіб виконують наступним чином: Ефективність комбінованої антигіпертензивної терапії у хворих на ГХ визначають шляхом аналізу синтезу біологічно активних речовин, який включає визначення рівня eNos в біологічних рідинах хворого. У хворих на ГХ з ожирінням та без нього рівень eNos визначають в плазмі крові хворого імуноферментним методом до лікування та після нього. Подвійну комбіновану антигіпертензивну терапію оцінюють як ефективну при підвищенні рівня eNos по відношенню до попереднього виміру на 20,2 % при ГХ без ожиріння та на 23,3 % при ГХ з ожирінням. Теоретичною передумовою способу послугував той факт, що участь ендотеліальних факторів у чисельних фізіологічних та патофізіологічних процесах кардіоваскулярної системи спонукає до проведення терапевтичної корекції ендотеліальної дисфункції з метою профілактики серцево-судинних ускладнень. Корекцію ендотеліальної дисфункції поряд з контролем традиційних факторів ризику атеросклерозу слід розглядати як стратегічну лінію ефективної профілактики ускладнень з боку серця та судин. Ефективність способу доведена клінічними дослідженнями. Загальна кількість хворих на ГХ І і II стадії, 2-3 ступеня склала 78 пацієнтів. Всі хворі, які увійшли в дослідження, перебували на стаціонарному лікуванні. З дослідження виключені гострі і хронічні запальні процеси, дифузні захворювання сполучної тканини, онкологічні захворювання, супутні захворювання щитоподібної залози, наявність симптоматичних гіпертензій, а також хронічна серцева недостатність більш II А стадії. Обстежені хворі розділені на дві групи в залежності від наявності абдомінального типу ожиріння. До першої групи увійшли пацієнти з ГХ на тлі АО (n = 43), до другої групи - хворі на ГХ без АО (n = 35), групи порівнянні за віком і статтю. Середній вік хворих 1-ї групи склав (59,3±5,4) років і 2-ї - (62,4±5,8) років, чоловіків було 41, жінок - 37. 1 UA 120687 U 5 10 15 20 Дослідження включало 12-ти місячний прийом подвійної комбінації антигіпертензивних препаратів: блокатора рецепторів ангіотензину-II олмесартану медоксіміла (в дозі 10-20 мг одноразово) з антагоністом кальцію амлодипіном (5-10 мг на добу одноразово). Обстеження включало стандартні діагностичні виміри за протоколом та додаткове визначення рівня eNos в плазмі крові за допомогою імуноферментного аналізу до лікування та після нього. Статистичну обробку даних проводили з використанням програми «Statistika 6.0» (StatSoftlnc, США) і «Microsoft Excel 2013», застосовуючи параметричну і не параметричну статистику на персональному комп'ютері з обчисленням середньої величини - М, середньої помилки середньої величини - m, дисперсії - F, значення ймовірності - р, коефіцієнт кореляція Пірсона - r. Відмінності між порівнюваними показниками вважалися достовірними, якщо значення ймовірності було більше або дорівнювало 95 % (р

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: G01N 33/49

Мітки: комбінованої, терапії, оцінки, хворобу, ефективності, хворих, гіпертонічну, подвійної, антигіпертензивної, нього, ожирінням, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-120687-sposib-ocinki-efektivnosti-podvijjno-kombinovano-antigipertenzivno-terapi-u-khvorikh-na-gipertonichnu-khvorobu-z-ozhirinnyam-ta-bez-nogo.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб оцінки ефективності подвійної комбінованої антигіпертензивної терапії у хворих на гіпертонічну хворобу з ожирінням та без нього</a>

Подібні патенти