Спосіб підвищення урожайності сільськогосподарських культур

Номер патенту: 120451

Опубліковано: 10.11.2017

Автор: Бріндюк Сєргєй Владіміровіч

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб підвищення урожайності сільськогосподарських культур, при якому здійснюють оптимізацію строків посіву, який відрізняється тим, що посів виконують в непросохлий ґрунт, який знаходиться в перезволоженому і/або багнистому стані, в дощ, відразу після дощу або безпосередньо після сходу снігового покриву, при швидкості переміщення посівного агрегату 1-60 км/год., причому, як силовий пристрій посівного агрегату використовують транспортно-технологічний засіб, який здатний функціонувати при тиску на ґрунт від 0,4 кг/см2 і менше, аж до нуля, при цьому насіння занурюють безпосередньо під шар перезволоженого ґрунту, а глибину занурення вибирають від 0,2 до 15 см.

Текст

Реферат: Спосіб підвищення урожайності сільськогосподарських культур, при якому здійснюють оптимізацію строків посіву. Посів виконують в непросохлий ґрунт, який знаходиться в перезволоженому і/або багнистому стані, в дощ, відразу після дощу або безпосередньо після сходу снігового покриву, при швидкості переміщення посівного агрегату 1-60 км/год., причому, як силовий пристрій посівного агрегату використовують транспортно-технологічний засіб, який 2 здатний функціонувати при тиску на ґрунт від 0,4 кг/см і менше, аж до нуля, при цьому насіння занурюють безпосередньо під шар перезволоженого ґрунту, а глибину занурення вибирають від 0,2 до 15 см. UA 120451 U (12) UA 120451 U UA 120451 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до сільськогосподарського виробництва, а саме до виробництва посівних сільськогосподарських культур, і може бути використано, в тому числі, і в зонах ризикованого землеробства. Однією з проблем отримання високого урожаю зазначених культур є проблема їх своєчасного посіву, збереження вологи в ґрунті і підвищення урожайності сільськогосподарських культур при максимальній екологічності одержуваної продукції. Боротьбу з бур'янами, як правило, ведуть за допомогою передпосівної культивації ґрунту. Однак цей спосіб не завжди дає задовільні результати, так як при культивації знищуються тільки добре вкорінені бур'яни. Ті ж рослини, насіння яких тільки почало розвиватися, не давши кореневої системи, зростатимуть і після культивації. Віднесення культивації ґрунту на більш пізній період (з урахуванням максимальної схожості бур'янів), агротехнічно недоцільно, так як існують оптимальні строки посіву тієї чи іншої культури, від яких суттєво залежить урожайність. Крім того, процес культивації землі пов'язаний з інтенсивною втратою ґрунтом весняних запасів вологи, що так само є несприятливим фактором. Відомий спосіб підвищення урожайності сільськогосподарських культур включає розпушування ґрунту та внесення добрив, (див. Патент РФ № 2358428 кл. МПК A01N 39/04). Відомий спосіб підвищення урожайності сільськогосподарських культур включає розпушування ґрунту та внесення добрив, оптимізацію строків посіву, (див. Патент РФ № 2445763 кл. МПК A01G/04 від 10.09.2012 - прототип). Загальними недоліками відомих способів є їх висока собівартість, складність процесу, і невисока екологічність, внаслідок внесення в орні землі істотної кількості неорганічних добрив, що негативно позначається на мікрофлорі ґрунту, знижуючи його гумус. Задача пропонованого способу є усунення зазначених недоліків, а саме спрощення процесу підвищення урожайності сільськогосподарських культур, зниження його собівартості та підвищення екологічності. Задача вирішується тим, що у відомому способі підвищення врожайності сільськогосподарських культур в т.ч. в зонах ризикованого землеробства, заснованому на оптимізації строків посіву, згідно з корисною моделлю посів здійснюють в непросохлий ґрунт, який знаходиться в перезволоженому і/або багнистому стані, можливо, в дощ, відразу після дощу або безпосередньо після сходу снігового покриву, при швидкості переміщення посівного агрегату 1-60 км/год., причому, як силовий пристрій посівного агрегату використовують 2 транспортно-технологічний засіб, який здатний функціонувати при тиску на ґрунт від 0,4 кгс/см і менше, аж до нуля, наприклад, "Барс УТЭС 271" на еластичних шинооболонках або пристрій на повітряній подушці, при цьому насіння занурюють безпосередньо під шар перезволоженого ґрунту, а глибину занурення вибирають від 0,2 до 15 см. Зазначена сукупність ознак проявляє нові властивості, які полягають в тому, що завдяки їх використанню відбувається спрощення процесу підвищення урожайності сільськогосподарських культур, зниження його собівартості та підвищення екологічності (за рахунок зниження або повної відмови від внесення добрив при досягненні тієї ж або більш високої урожайності). Найкращим варіантом реалізації пропонованої корисної моделі є наступний варіант. Стан ґрунту на момент сівби має відповідати вологості істотно вище вологості фізично зрілого ґрунту (багнистого, бажано після або під час дощу), що істотно знижує тертя і опір сошників посівного агрегату об ґрунт і веде до зниження енерговитрат на сівбу. Як транспортнотехнологічний засіб (носій сівалки) необхідно використовувати такий засіб, який здатний 2 рухатися при тиску на ґрунт 0,3-0,35 кгс/см . У такому випадку, він не утворює колії на посівному полі, а зчеплення з ґрунтом достатнє для функціонування вузлів сівалки. (Пристрої на повітряній подушці виглядають краще в сенсі зниження впливу на ґрунт, але істотно гірші за енерговитратами). Одним з оптимальних (в сенсі критерію "енерговитрати" - "тиск на ґрунт") транспортно-технологічних засобів у даному випадку є "Барс УТЭС 271" на еластичних шинооболонках. Сівба здійснюється при швидкості переміщення посівного агрегату 35-40 км/год. При глибині сівби 3-3,5 см під шар перезволоженого ґрунту (така динаміка пересування легко справляється з дрібною неоднорідністю поля, яке засівається). Відповідність критерію "Промислова придатність" доводиться наведеним нижче прикладом конкретного застосування запропонованої корисної моделі. Апробація запропонованого способу підвищення урожайності посівних сільськогосподарських культур проводилася в господарстві "ЗАТ ім. С.М. Кірова" Вейделівського району Бєлгородської області. З метою підвищення достовірності досвіду, поле загальною площею 123 га було поділено на дві ділянки. На першій ділянці поля, обробіток, проводився традиційним способом, на другій - згідно з розробленою корисною моделлю. 1 UA 120451 U 5 10 15 20 25 Пропонований спосіб, як і традиційний, передбачав осінню підготовку ґрунту, що включає його розпушення і знищення бур'янів. Однак у весняний період посів був проведений в сильно перезволоженому ґрунті, безпосередньо після сходу снігового покриву, при швидкості переміщення посівного агрегату 40 км/год., причому як силовий пристрій посівного агрегату використовували транспортно-технологічний засіб, здатний функціонувати при тиску на ґрунт 2 близько 0,2 кг/см , "Барс УТЭС 271" (на еластичних шинооболонках), при цьому насіння занурювали безпосередньо під шар перезволоженого ґрунту, а глибину занурення вибирали (відповідно до агротехнічних вимог) - 3 см. Посівні роботи, на ділянці поля, оброблюваного згідно з пропонованим способом, були виконані на 18 днів раніше, ніж за традиційним. Характерною особливістю є те, що за весь літній період на цьому полі не було жодного дощу. На цій ділянці поля ґрунт покрився глибокими тріщинами. Урожайність на ділянці поля, оброблюваного згідно з пропонованим способом, склала 22,39 ц/га, а за традиційним - 9,1 ц/га, різниця урожайності склала 13,29 ц/га (результати підтверджені актом). Додатково апробація запропонованого способу була проведена в ТОВ "Русагро-Инвест" на полі площею 108 га. Результати збору урожаю показали, що урожайність, оброблюваної культури згідно з пропонованим способом, склала 24,1 ц/га, при середній урожайності по господарству 16,2 ц/га. Різниця урожайності склала - 7,9 ц/га (результати підтверджені актом). Таким чином, пропонований спосіб: - дозволяє підвищити урожайність сільськогосподарських культур; - зменшує вплив погодних умов на урожайність; - підвищує екологічність процесу; - підвищує економію ресурсів при вирощуванні сільськогосподарських культур, (так як, витрата палива УТЭС-271 "Барс" - 0,2 л/га, і вартість витраченого пального за зміну 1692 руб., наприклад, у самохідного обприскувача John Deere 4930-1,2 л/га., вартість витраченого пального за зміну 5200 руб.). ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 30 35 Спосіб підвищення урожайності сільськогосподарських культур, при якому здійснюють оптимізацію строків посіву, який відрізняється тим, що посів виконують в непросохлий ґрунт, який знаходиться в перезволоженому і/або багнистому стані, в дощ, відразу після дощу або безпосередньо після сходу снігового покриву, при швидкості переміщення посівного агрегату 160 км/год., причому, як силовий пристрій посівного агрегату використовують транспортно2 технологічний засіб, який здатний функціонувати при тиску на ґрунт від 0,4 кг/см і менше, аж до нуля, при цьому насіння занурюють безпосередньо під шар перезволоженого ґрунту, а глибину занурення вибирають від 0,2 до 15 см. Комп’ютерна верстка О. Рябко Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Brindyuk, Sergei Vladimirovich

Автори російською

Бриндюк Сергей Владимирович

МПК / Мітки

МПК: A01C 5/08, A01B 49/06, A01B 79/02, A01C 7/00, A01C 7/08, A01C 5/00

Мітки: підвищення, культур, сільськогосподарських, спосіб, урожайності

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-120451-sposib-pidvishhennya-urozhajjnosti-silskogospodarskikh-kultur.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб підвищення урожайності сільськогосподарських культур</a>

Подібні патенти