Пристрій для вимірювання кількості порцій молока та відсоткового вмісту води в молоці

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для вимірювання кількості порцій молока та відсоткового вмісту води в молоці, що містить джерело світла, яке оптично зв'язане через циліндричну трубку з лінійним фотоприймачем, мікроконтролер, який підключений до індикатора, який відрізняється тим, що в нього введені генератор, який підключений до джерела світла та синхронного детектора, який входом підключений до лінійного фотоприймача, а виходом - до аналого-цифрового перетворювача, що під'єднаний до мікроконтролера.

Текст

Реферат: Пристрій для вимірювання кількості порцій молока та відсоткового вмісту води в молоці, що містить джерело світла, яке оптично зв'язане через циліндричну трубку з лінійним фотоприймачем, мікроконтролер, який підключений до індикатора, причому в нього введені генератор, який підключений до джерела світла та синхронного детектора, який входом підключений до лінійного фотоприймача, а виходом - до аналого-цифрового перетворювача, що під'єднаний до мікроконтролера. UA 120319 U (12) UA 120319 U UA 120319 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Корисна модель належить до засобів вимірювання і призначена для використання в молокопровідних системах стійлових доїльних установках на молочних фермах. Відомим є прилад для обліку молока ММ27ВС компанії DeLaval [http://www.delaval.com/Image VaultFiles/id_712/cf_5/MM27_brochure.PDF/], що складається з двох інфрачервоних оптопар та циліндричної трубки, в якій вони розташовані послідовно. Молоко проходить крізь циліндричну трубку певного діаметра. При проходженні молока, оптопари реагують на пузирі повітря в молоці. Коли пузир повітря проходить крізь першу оптопару, на її виході формується імпульс. Після проходження пузиря крізь другу оптопару, на її виході теж формується імпульс. Після цього вимірюється часовий проміжок між цими двома імпульсами і визначається швидкість проходження молока. Таким чином, знаючи діаметр, довжину трубки і час, за який молоко проходить відстань від однієї оптопари до іншої, вимірюється надій молока за одиницю часу. Недоліком відомого приладу є недостатня надійність та точність виявлення пузирів повітря у молоці та при значному розбавленні молока водою він втрачає працездатність. Прототипом корисної моделі, що заявляється є "Пристрій для вимірювання кількості порцій молока та виявлення води в молоці" [Патент України на корисну модель № 88826, МПК А01J 7/00, опублікований 10.04.2014 р., б. № 7], призначений для підрахунку порцій молока, що формуються дозатором на стійлових доїльних установках. Пристрій містить джерело світла, яке оптично зв'язане з лінійним фотоприймачем через циліндричну трубку, вихід лінійного фотоприймача під'єднаний до першого входу компаратора, а до другого входу підключене джерело опорної напруги, вихід компаратора з'єднаний із входом мікроконтролера, вихід якого підключений до індикатора. Недоліком прототипу є вузькі функціональні можливості через неможливість, за його допомогою, встановити кількісне значення вмісту води у молоці. В основу корисної моделі поставлено задачу створення пристрою для вимірювання кількості порцій молока та відсоткового вмісту води в молоці, в якому за рахунок введення нових елементів та зв'язків досягається можливість встановлення кількісного значення вмісту води в молоці, що призводить до розширення функціональних можливостей пристрою. Поставлена задача вирішується тим, що пристрій для вимірювання кількості порцій молока та відсоткового вмісту води в молоці, містить джерело світла, яке оптично зв'язане через циліндричну трубку з лінійним фотоприймачем, мікроконтролер, який підключений до індикатора, генератор який підключений до джерела світла та синхронного детектора, який входом підключений до лінійного фотоприймача, а виходом - до аналого-цифрового перетворювача, що під'єднаний до мікроконтролера. На кресленні представлено структурну схему пристрою для вимірювання кількості порцій молока та відсоткового вмісту води в молоці. Пристрій для вимірювання кількості порцій молока та відсоткового вмісту води в молоці містить: генератор 1, який зв'язаний із синхронним детектором 5 та підключений до джерела світла 2, яке оптично зв'язане через трубку 3, з лінійним фотоприймачем 4. Вихід лінійного фотоприймача 4 з'єднаний з входом синхронного детектора 5, вихід синхронного детектора під'єднаний до входу аналого-цифрового перетворювача 6, вихід якого підключений до мікроконтролера 7, вихід якого з'єднаний з індикатором 8. Пристрій для вимірювання кількості порцій молока та відсоткового вмісту води в молоці працює наступним чином: від генератора 1, надходить моделюючий сигнал до синхронного детектора 5 та джерела світла 2, що формує світловий потік, який проходить крізь циліндричну трубку 3, по якій протікає молоко, надходить на лінійний фотоприймач 4. Його вихідна напруга прямо пропорційна світловому потоку, і відповідно є функцією процентного вмісту води в молоці. Ця напруга поступає на вхід синхронного детектора 5, який синхронізується генератором 1, далі напруга надходить на вхід аналого-цифрового перетворювача 6, який перетворює значення напруги у цифровий код і передає на вхід мікроконтролера 7. Мікроконтролер 7 проводить підрахунок кількості порцій молока та виконує вимірювання відсоткового вмісту води у молоці, опрацьовану інформацію передає для відображення на індикатор 8. 55 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 60 Пристрій для вимірювання кількості порцій молока та відсоткового вмісту води в молоці, що містить джерело світла, яке оптично зв'язане через циліндричну трубку з лінійним фотоприймачем, мікроконтролер, який підключений до індикатора, який відрізняється тим, що в нього введені генератор, який підключений до джерела світла та синхронного детектора, який 1 UA 120319 U входом підключений до лінійного фотоприймача, а виходом - до аналого-цифрового перетворювача, що під'єднаний до мікроконтролера. Комп’ютерна верстка М. Мацело Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A01J 7/00, G01N 33/04, G01N 21/00

Мітки: порцій, вмісту, вимірювання, кількості, молоці, пристрій, молока, відсоткового, води

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-120319-pristrijj-dlya-vimiryuvannya-kilkosti-porcijj-moloka-ta-vidsotkovogo-vmistu-vodi-v-moloci.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для вимірювання кількості порцій молока та відсоткового вмісту води в молоці</a>

Подібні патенти