Спосіб моделювання алоксанового діабету та зміни активності ферментів системи енергозабезпечення нирок у щурів

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб моделювання алоксанового діабету та зміни активності ферментів системи енергозабезпечення нирок у щурів шляхом ін'єкційного введення великої дози хімічної речовини, який відрізняється тим, що здійснюють одноразове внутрішньоочеревинне уведення 5 % розчину моногідрату алоксану у дозі 150 мг/кг.

Текст

Реферат: Спосіб моделювання алоксанового діабету та зміни активності ферментів системи енергозабезпечення нирок у щурів шляхом ін'єкційного введення великої дози хімічної речовини, причому здійснюють одноразове внутрішньоочеревинне уведення 5 % розчину моногідрату алоксану у дозі 150 мг/кг. UA 119527 U (54) СПОСІБ МОДЕЛЮВАННЯ АЛОКСАНОВОГО ДІАБЕТУ ТА ЗМІНИ АКТИВНОСТІ ФЕРМЕНТІВ СИСТЕМИ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НИРОК У ЩУРІВ UA 119527 U UA 119527 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до галузі медицини, а саме до патологічної фізіології, і може бути використана при клінічних діагностичних та наукових дослідженнях, а також при виконанні експериментальних науково-дослідних робіт. Відомо на сьогодні, що цукровий діабет (ІДД) є однією із найпідступніших хвороб сучасності. В зв'язку із цим, одним із пріоритетних напрямів сучасних біохімічних досліджень є дослідження стану системи енергозабезпечення при цукровому діабеті, оскільки вивчення стану енергообміну організму та дослідження мітохондріальних порушень має вагоме значення для діагностики та прогнозування ускладнень при цукровому діабеті. Дослідження системи енергозабезпечення мітохондрій нирок дозволяє оцінити стан обмінних та регуляторних процесів у організмі, а знання ферментативних порушень допоможе покращити ефективність функціонування видільної системи та системи енергообміну при цукровому діабеті. Порототипом корисної моделі є спосіб моделювання експериментального цукрового діабету (Пат. 87251 UA, МПК G01N 33/49. Спосіб модифікації моделювання експериментального цукрового діабету 2 типу у щурів / Яніцька Л.В., Брюзгіна Т.С., Жданова О.О. Заявник Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. Заяв. № u201311408 від 27.09.2013; опубл. 27.01.2014, бюл. № 2), в якому вводять 0,50 мг/кг дексаметазону внутрішньом'язово протягом 7 діб. Недоліком прототипу-способу є моделювання експериментального цукрового діабету у щурів без враховування алоксанового діабету та зміни активності ферментів системи енергозабезпечення нирок. В основу корисної моделі поставлено задачу удосконалити спосіб моделювання алоксанового діабету та зміни активності ферментів системи енергозабезпечення нирок у щурів шляхом одноразового внутрішньоочеревинного уведення 5 % розчину моногідрату алоксану у дозі 150 мг/кг. Спільними ознаками корисної моделі та прототипу є ін'єкційне введення великої дози хімічної речовини. Відмінними ознаками корисної моделі від прототипу є те, що здійснюють одноразове внутрішньоочеревинне уведення 5 % розчину моногідрату алоксану у дозі 150 мг/кг. Визначення термінів, які використовуються при описі корисної моделі: моделювання, алоксановий цукровий діабет, моногідрат алоксану, щури. Корисна модель здійснюється наступним чином. Статевозрілому самцю білих щурів масою 0,16-0,18 кг моделюють алоксановий цукровий діабет шляхом внутрішньоочеревинного уведення 5 % розчину моногідрату алоксану у дозі 150 мг/кг. Приклади практичного використання корисної моделі. Запропонований спосіб було використано для моделювання алоксанового цукрового діабету та зміни активності ферментів системи енергозабезпечення нирок у статевозрілих самців білих щурів масою 0,16-0,18 кг. Мітохондріальну фракцію отримували методом диференційного центрифугування. Визначення НЛДН-дегідрогеназної активності проводили спектрофотометричним методом. Активність сукцинатдегідрогенази (СДГ) визначали за інтенсивністю відновлення калію фериціаніду. Цитохромоксидазну активність визначали за утворенням індофенолового + блакитного, концентрація якого пропорційна цитохромоксидазній активності, Н -АТФазну активність за накопиченням неорганічного фосфату. Вміст білка визначали за методом Лоурі. На відміну від відомого прототипу, при якому не виявлено достовірних змін активності ферментів системи енергозабезпечення нирок на фоні змодельованого цукрового діабету, при використанні запропонованого способу було + відмічено суттєве порушення роботи дихального ланцюга мітохондрій нирок: зниження НАДН дегідрогеназної, цитохромоксидазної та АТФазної активностей та компенсаторне зростання рівня активності сукцинатдегїдрогенази. Встановлені зміни у роботі дихального ланцюга мітохондрій нефроцитів можна розглядати як додаткові критерії оцінки ступеня вираженості порушень енергетичного обміну при діабетичних нефропатіях, що являється важливим у терапевтичній практиці. Технічний результат. Запропонований спосіб дозволяє ефективно моделювати алоксановий цукровий діабет та зміни активності ферментів системи енергозабезпечення у мітохондріях нирок щурів, яке супроводжується порушенням роботи дихального ланцюга мітохондрій + нефроцитів: зниженням НАДН -дегідрогеназної, цитохромоксидазної та АТФ-азної активностей та компенсаторним зростанням рівня активності сукцинатдегідрогенази. 1 UA 119527 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 Спосіб моделювання алоксанового діабету та зміни активності ферментів системи енергозабезпечення нирок у щурів шляхом ін'єкційного введення великої дози хімічної речовини, який відрізняється тим, що здійснюють одноразове внутрішньоочеревинне уведення 5 % розчину моногідрату алоксану у дозі 150 мг/кг. Комп’ютерна верстка О. Рябко Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: G01N 33/49

Мітки: енергозабезпечення, нирок, активності, зміни, щурів, системі, алоксанового, діабету, ферментів, моделювання, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-119527-sposib-modelyuvannya-aloksanovogo-diabetu-ta-zmini-aktivnosti-fermentiv-sistemi-energozabezpechennya-nirok-u-shhuriv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб моделювання алоксанового діабету та зміни активності ферментів системи енергозабезпечення нирок у щурів</a>

Подібні патенти