Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Турбосиловий витратомір, який містить корпус, першу та другу крильчатки, зв'язані між собою пружиною, друга крильчатка виконана з можливістю зміщуватися вздовж осі корпусу, до неї прикріплено кільцевий постійний магніт та застосовано ферозонд, розташований назовні корпусу в площині магнітної нейтралі кільцевого постійного магніту, який відрізняється тим, що застосовано додатковий ферозонд, розташований з протилежного боку корпусу в одній площині з основним ферозондом, причому вихідні обмотки ферозондів з'єднано за диференційною схемою.

Текст

Реферат: Турбосиловий витратомір, який містить корпус, першу та другу крильчатки, зв'язані між собою пружиною, друга крильчатка виконана з можливістю зміщуватися вздовж осі корпусу, до неї прикріплено кільцевий постійний магніт та застосовано ферозонд, розташований назовні корпусу в площині магнітної нейтралі кільцевого постійного магніту, причому застосовано додатковий ферозонд, розташований з протилежного боку корпусу в одній площині з основним ферозондом, причому вихідні обмотки ферозондів з'єднано за диференційною схемою. UA 119455 U (54) ТУРБОСИЛОВИЙ ВИТРАТОМІР UA 119455 U UA 119455 U 5 10 15 20 25 30 35 40 Корисна модель належить до галузі приладобудування та може використовуватися для вимірювання витрат рідин та газів. Відомий турбосиловий витратомір, який містить корпус, першу та другу крильчатки, зв'язані між собою пружиною, друга крильчатка виконана з можливістю зміщуватися вздовж осі корпусу, причому до неї прикріплено кільцевий постійний магніт та застосовано ферозонд, розташований назовні корпусу проти площини магнітної нейтралі кільцевого постійного магніту [1]. Цей витратомір вибрано за прототип. Недолік відомого турбосилового витратоміра полягає в тому, що наявність одного ферозонда не забезпечує достатньої чутливості та стабільності роботи витратоміра. В основу корисної моделі поставлено задачу вдосконалення турбосилового витратоміра шляхом того, що застосовано додатковий ферозонд, розташований з протилежного боку корпусу в одній площині з основним ферозондом, причому вихідні обмотки ферозондів з'єднано за диференційною схемою, що дозволить підвищити чутливість витратоміра та стабільність його роботи при можливих радіальних коливаннях крильчаток. Поставлена задача вирішується тим, що у турбосиловому витратомірі, який містить корпус, першу та другу крильчатки, зв'язані між собою пружиною, друга крильчатка виконана з можливістю зміщуватися вздовж осі корпусу, до неї прикріплено кільцевий постійний магніт та застосовано ферозонд, розташований назовні корпусу в площині магнітної нейтралі кільцевого постійного магніту, згідно з корисною моделлю, застосовано додатковий ферозонд, розташований з протилежного боку корпусу в одній площині з основним ферозондом, причому вихідні обмотки ферозондів з'єднано за диференційною схемою. Суть корисної моделі пояснюється кресленням, де зображено турбосиловий витратомір, що містить корпус 1, першу крильчатку 2 та другу крильчатки 3, зв'язані між собою пружиною 4, друга крильчатка 3 має можливість зміщуватися вздовж осі корпусу 1, а також містить кільцевий постійний магніт 5, прикріплений до другої крильчатки 3, ферозонд 6, розташований назовні корпусу 1 в площині магнітної нейтралі кільцевого постійного магніту 5, ферозонд 7, розташований з протилежного боку корпусу 1 в одній площині з основним ферозондом 6, вихід турбосилового витратоміра Вихід утворений диференційно сполученими вихідними обмотками ферозондів 6, 7. Турбосиловий витратомір працює таким чином. При дії потоку перша та друга крильчатки 2, 3 обертаються з однаковою кутовою швидкістю, а кут зсуву між ними дорівнює куту закручування пружини 4, яка одночасно зміщує вздовж осі другу крильчатку 3 із закріпленим на ній кільцевим постійним магнітом 5 на відстань, пропорційну масовій витраті. Це зміщення реєструється ферозондами 6, 7, які вимірюють вертикальну складову зовнішнього магнітного поля кільцевого постійного магніту 5, при цьому на диференційно з'єднаних вихідних обмотках ферозондів 6, 7 Вихід з'являється сигнал, пропорційний витраті. Він за величиною удвічі більше, ніж сигнал одного ферозонда та залишається незмінним при можливих радіальних коливаннях крильчатки 3 відносно корпусу 1. Пропонована корисна модель забезпечить підвищення чутливості та стабільності турбосилового витратоміра. Джерело інформації: 1. Патент України №101786, G01F 1/66, опубл. 25.09.2015, бюл. №18 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 45 50 Турбосиловий витратомір, який містить корпус, першу та другу крильчатки, зв'язані між собою пружиною, друга крильчатка виконана з можливістю зміщуватися вздовж осі корпусу, до неї прикріплено кільцевий постійний магніт та застосовано ферозонд, розташований назовні корпусу в площині магнітної нейтралі кільцевого постійного магніту, який відрізняється тим, що застосовано додатковий ферозонд, розташований з протилежного боку корпусу в одній площині з основним ферозондом, причому вихідні обмотки ферозондів з'єднано за диференційною схемою. 1 UA 119455 U Комп’ютерна верстка О. Рябко Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: G01F 1/66

Мітки: витратомір, турбосиловий

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-119455-turbosilovijj-vitratomir.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Турбосиловий витратомір</a>

Подібні патенти