Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для спалювання твердого палива, що включає корпус, нижній і верхній завихрювачі, вузли подачі палива і відведення продуктів згоряння, вузол золоуловлювання і повернення частинок в топку, який відрізняється тим, що конусоподібна частина корпусу на висоті h/D=2-3 від верхнього торця виконана під кутом 10-15°, верхній завихрювач при співвідношенні витрат первинного і вторинного повітря a=0,8-1,2 забезпечує коефіцієнт крутки потоку вторинного повітря 3-5.

Текст

Реферат: Пристрій для спалювання твердого палива має корпус, нижній і верхній завихрювачі, вузли подачі палива і відведення продуктів згоряння, вузол золоуловлювання і повернення частинок в топку. Конусоподібна частина корпусу на висоті h/D=2-3 від верхнього торця виконана під кутом 10-15°. Верхній завихрювач при співвідношенні витрат первинного і вторинного повітря =0,81,2 забезпечує коефіцієнт крутки потоку вторинного повітря 3-5. UA 119243 U (54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ СПАЛЮВАННЯ ТВЕРДОГО ПАЛИВА UA 119243 U UA 119243 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Корисна модель належить до області теплоенергетики і котельної техніки та може використовуватися в промислових і комунальних котлах для високоефективного спалювання подрібнених твердих палив і горючих відходів (торф, тріска, тирса та інше) Відомий спосіб спалювання палива в киплячому шарі [1] з подачею первинного дуття і подальшим введенням вторинного дуття, золоуловлюванням частинок в високотемпературному циклоні, їх поверненням в топку. Недоліком способу є наявність виносної складної конструкції сепаратора. Складність експлуатації сепаратора циклону виникає через винесення незгорілих частинок з топки та догорання їх в циклоні. Відоме технічне рішення [2] з подачею первинного повітря під шар і подальшим введенням вторинного дуття з протилежних сторін тангенціально в надшаровому обсязі топки. Недоліком технічного рішення є наявність розподільчої решітки і шарове спалювання палива, великі габарити камери згоряння. Відоме технічне рішення [3], прийняте за прототип. Спосіб спалювання в киплячому шарі, що полягає в подачі первинного дуття і подальшому введенні вторинного дуття в надшаровий об'єм з ділянок набігання потоку в бік застійних зон, тангенціально до умовного тіла обертання. Форма надшарового простору відповідно з геометрією забезпечує розворот і рух запиленого потоку. Недоліком пристрою є великий об'єм топки, наявність розподільчої вихрової решітки та недостатня ефективність повернення частинок в киплячий шар, значне винесення дрібних частинок. Задачею корисної моделі є підвищення ефективності спалювання дрібнодисперсних паливних відходів (торф, тирса та інше). Поставлена задача досягається тим, що в пристрої для спалювання твердого палива, що включає корпус, нижній і верхній завихрювачі, вузли подачі палива і відведення продлуктів згоряння, вузол золоуловлювання і повернення частинок в топку, згідно корисної моделі, в 0 верхній частині корпус виконаний конусоподібним, з кутом від торця верхньої частини 10-15 при відношенні 2-3, a h/D верхній завихрювач при співвідношенні витрат первинного і вторинного повітря 0,8-1,2 забезпечує коефіцієнт крутки потоку вторинного повітря 3-5. На кресленні показано вертикальний перетин профілю топкового пристрою. Пристрій включає корпус з теплосприймаючими поверхнями 1, вузол введення первинного повітря 2 і лопатковий завихрювач 3, центральну трубку 4 і патрубок введення вторинного повітря 5, розподільний колектор 6 і сопла 7 подачі третинного повітря, вузол уловлювання твердих частинок – сепаратор 8 і шнек 9 для їх повернення в топку, вузол введення палива – бункер 10 і шнек 9, вузол видалення золи 11 і шнек 9. Первинне повітря подається через патрубок і лопатковий завихрювач. На верхньому торці топки встановлений лопатковий завихрювач вторинного повітря, патрубок відводу відпрацьованих газів, золоосадочний бункер, ежектор для повернення виносу і вентилятор. Корпус топки утворений топковими екранами і обмурівкою, у верхній частині має конусність. Є і інші елементи, необхідні для експлуатації та обслуговування. Пропонований пристрій працює таким чином. Первинне повітря подається в нижній завихрювач, створюючи вихровий потік з частинками палива. Паливо запалюється пальником для розпалювання. Вторинне повітря подається через верхній завихрювач назустріч нижньому потоку. Обертання зустрічних потоків відбувається в одну сторону. При відповідному співвідношенні потоків відбувається утримання частинок палива в топці та їх повне згоряння. Виконання верхньої частини корпусу топки конусоподібною забезпечує рух частини палива поблизу стінки вниз топки. При співвідношенні h/D

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Redko Andrii Oleksandrovych

Автори російською

Редько Андрей Александрович

МПК / Мітки

МПК: F23B 70/00, F23C 10/18

Мітки: пристрій, спалювання, палива, твердого

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-119243-pristrijj-dlya-spalyuvannya-tverdogo-paliva.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для спалювання твердого палива</a>

Подібні патенти