Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Вібраційний дозатор сипких матеріалів, що містить вертикальний циліндричний бункер з конічним днищем, у вершині якого на вході у випускний патрубок розташовано запірну кульку, а також вібратор, який відрізняється тим, що вершину днища виконано з немагнітного матеріалу, запірну кульку - з магнітного матеріалу, а навколо випускного патрубка розташовано кільцевий електромагніт регульованої потужності.

2. Дозатор за п. 1, який відрізняється тим, що електромагніт виконано з можливістю циклічної зміни полярності.

Текст

Реферат: Вібраційний дозатор сипких матеріалів містить вертикальний циліндричний бункер з конічним днищем, у вершині якого на вході у випускний патрубок розташовано запірну кульку, а також вібратор. Вершину днища виконано з немагнітного матеріалу, запірну кульку - з магнітного матеріалу, а навколо випускного патрубка розташовано кільцевий електромагніт регульованої потужності. UA 119184 U (12) UA 119184 U UA 119184 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до засобів для дозування сипких (порошкоподібних, гранульованих та інших) матеріалів, зокрема до вібраційних дозаторів і може бути використана в пакувальній техніці. Відомий вібраційний дозатор сипких матеріалів, що містить вертикальний циліндричний бункер з конічним днищем, у вершині якого на вході у випускний патрубок розташовано запірну кульку, а також вібратор, при цьому запірну кульку виконано змінною [а. с. СРСР № 381905, МПК G01F 11/18, опубл. 22.05.1973]. Змінюванням маси запірної кульки регулюють витрату сипкого, проте необхідність зупинки дозатора для заміни запірної кульки істотно ускладнює його експлуатацію. Найбільш близьким до пропонованої корисної моделі є вібраційний дозатор сипких матеріалів, що містить вертикальний циліндричний бункер з конічним днищем, у вершині якого на вході у випускний патрубок розташовано запірну кульку, а також вібратор, при цьому запірну кульку споряджено підвішеною до неї посудиною із засобом для заповнення її рідиною [а. с. СРСР № 1024729, МПК G01F 11/18, опубл. 23.06.1983]. Як і аналог, що розглянуто, зазначений дозатор забезпечує зміну маси запірної кульки (у складі з посудиною), при цьому зміну маси можна здійснювати не ступінчасто, а плавно, що розширює технологічні можливості дозатора. Проте цей дозатор характеризується значною складністю як у виготовленні, так і в експлуатації. Крім того, під час вібрації днища можлива дія підвісу посудини на вхідну ділянку випускного патрубка, що може призвести до її зношування та зниження точності дозування. В основу корисної моделі покладено задачу вдосконалити вібраційний дозатор, у якому його нове конструктивне виконання забезпечує істотне спрощення конструкції та підвищення її надійності. Поставлена задача досягається тим, що у вібраційному дозаторі сипких матеріалів, що містить вертикальний циліндричний бункер з конічним днищем, у вершині якого на вході у випускний патрубок розташовано запірну кульку, а також вібратор, згідно з пропонованою корисною моделлю новим є те, що вершину днища виконано з немагнітного матеріалу, запірну кульку - з магнітного матеріалу, а навколо випускного патрубка розташовано кільцевий електромагніт регульованої потужності. У найприйнятнішому прикладі виконання дозатора електромагніт виготовлено з можливістю циклічної зміни полярності. Виконання вібраційного дозатора із зазначеними ознаками за рахунок зміни потужності електромагніта забезпечує плавне регулювання сили притискання запірної кульки до вхідної ділянки випускного патрубка. Виконання ж електромагніта з можливістю циклічної зміни полярності забезпечує можливість додаткового його впливу на запірну кульку, що разом з дією вібратора розширює можливості регулювання витрати з бункера сипкого матеріалу з різними властивостями (розмір, форма, густина, вологість тощо). Сутність корисної моделі пояснюється кресленням, на якому зображено поздовжній розріз пропонованого дозатора. Вібраційний дозатор сипких матеріалів містить вертикальний циліндричний бункер 1 з конічним днищем 2, у вершині 3 якого на вході у випускний патрубок 4 розташовано запірну кульку 5, а також вібратор 6, при цьому вершину 3 днища 2 виконано з немагнітного матеріалу, запірну кульку 5 - з магнітного матеріалу, а навколо випускного патрубка 4 розташовано кільцевий електромагніт 7 регульованої потужності (креслення). Також електромагніт 7 може бути виконано з можливістю циклічної зміни полярності. Вібраційний дозатор працює в такий спосіб. Під час дії вібратора запірна кулька 5 і частинки сипкого матеріалу, що перебувають у порожнинах бункера 1 та конічного днища 2, починають коливатися одна відносно одної, у результаті чого зазначені частинки проходять крізь кільцевий зазор, утворений запірною кулькою 5 та вхідною ділянкою випускного патрубка 4. Зміною потужності електромагніту 7 можна плавно регулювати зусилля притягання до нього запірної кульки 5, а отже й ступінь "розкриття" кільцевого зазору, утвореного запірною кулькою 5 та вхідною ділянкою випускного патрубка 4 (а отже і продуктивності дозатора). Виконання же електромагніта 7 з можливістю циклічної зміни полярності забезпечує можливість його додаткового впливу на запірну кульку 5, що разом з дією вібратора 6 розширює можливості регулювання витрати з бункера 1 сипкого матеріалу з різними властивостями. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 60 1. Вібраційний дозатор сипких матеріалів, що містить вертикальний циліндричний бункер з конічним днищем, у вершині якого на вході у випускний патрубок розташовано запірну кульку, а 1 UA 119184 U 5 також вібратор, який відрізняється тим, що вершину днища виконано з немагнітного матеріалу, запірну кульку - з магнітного матеріалу, а навколо випускного патрубка розташовано кільцевий електромагніт регульованої потужності. 2. Дозатор за п. 1, який відрізняється тим, що електромагніт виконано з можливістю циклічної зміни полярності. Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: G01F 11/18

Мітки: дозатор, сипких, вібраційний, матеріалів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-119184-vibracijjnijj-dozator-sipkikh-materialiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Вібраційний дозатор сипких матеріалів</a>

Подібні патенти