Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб лапароскопічного видалення наднирника, що включає латеральний лапароскопічний трансабдомінальний доступ та адреналектомію, який відрізняється тим, що за добу перед втручанням виконують флебографію центральної вени наднирника та проводять її ендоваскулярну оклюзію.

Текст

Реферат: Спосіб лапароскопічного видалення наднирника, що включає латеральний лапароскопічний трансабдомінальний доступ та адреналектомію, причому за добу перед втручанням виконують флебографію центральної вени наднирника та проводять її ендоваскулярну оклюзію. UA 119144 U (12) UA 119144 U UA 119144 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, зокрема до хірургії, і може бути використана на госпітальному етапі лікування пацієнтів із пухлинами наднирників. Відомий спосіб лапароскопічного видалення наднирника, який включає латеральний трансабдомінальний доступ та адреналектомію [Minimally invasive approach for adrenal lesions: systematic review of laparoscopic versus retroperitoneoscopic adrenalectomy and assessment of risk factors for complications. International Journal of Surgery (2016), doi: 10.1016/j.ijsu.2015.12.042.]. Недоліком відомого способу є велика кількість інтраопераційних та післяопераційних ускладнень, пов'язаних із одномоментним масивним викидом секрету наднирника у загальний кровотік та із високим ризиком інтраопераційної крововтрати. Задачею корисної моделі є розробка такого способу лапароскопічного видалення наднирника, який за рахунок попередньої оклюзії центральної вени наднирника забезпечив зменшення інтраопераційної крововтрати та знизив кількість післяопераційних ускладнень. Поставлена задача вирішується тим, що у способі лапароскопічного видалення наднирника, який включає латеральний лапароскопічний трансабдомінальний доступ та адреналектомію, згідно з корисною моделлю, за добу перед втручанням виконують флебографію центральної вени наднирника, проводять її ендоваскулярну оклюзію. Виконання флебографії дозволяє виміряти діаметр центральної вени наднирника та вибрати відповідний метод оклюзії. Припинення відтоку крові з центральної вени наднирника шляхом ендоваскулярної оклюзії сприяє зменшенню інтраопераційної крововтрати та кількості післяопераційних ускладнень так як запобігає викиду секрету наднирника у загальний кровоплин. Спосіб здійснюють наступним чином: За добу перед оперативним втручанням, в умовах рентген-операційної: трансфеморальним доступом катетеризують нижню порожнисту вену катетером, виконують флебографію центральної вени наднирника, визначають особливості анатомії та діаметр центральної вени наднирника, та при діаметрі менше 5,0 мм, у просвіт центральної вени наднирника вводять електрод коагулятора, виконують діатермокоагуляцію центральної вени наднирника. При діаметрі більше 5,0 мм, у просвіт центральної вени наднирника встановлюють стальну спіраль, після чого вводять електрод коагулятора, останній притискають до стальної спіралі, виконують діатермокоагуляцію центральної вени наднирника. Після ангіографічного підтвердження оклюзії вени наднирника катетер видаляють, на місце пункції накладають асептичну давлючу пов'язку. На другу добу виконують оперативне втручання, що включає латеральну трансабдомінальну лапароскопію, ревізію черевної порожнини, візуалізацію судин наднирника, які тричі кліпуються, адреналектомію, гемостаз по ходу операції, встановлення дренажі в ложе надниркової залози, пошарове зашиття рани та накладення асептичної пов'язки. Приклад: Пацієнтка Ч. історія хвороби №7263/2016, була прийнята у НІХТ ім. О.О. Шалімова АМН України 23.11.2016, зі скаргами на періодичні незначні болі у попереку, загальну слабість. Після клінічного, лабораторного, інструментального обстеження встановлено діагноз: Т-r правого наднирника. 28.11.16 р. В умовах рентген-операційної: трансфеморальним доступом катетеризували нижню порожнисту вену катетером [Terumo OPTITORQUE®, Cobra 2 (С2) RHAB55108M. Fr.5 1.7 mm; L: 80cm; Tip curve L: Middle; side holes 0], виконали флебографію центральної вени наднирника, діаметр центральної вени наднирника складав 3,0 мм. У просвіт центральної вени наднирника ввели електрод [EMERALDTM Guidwire 502-542. 150 cm, F0912186 2015-08], виконали діатермокоагуляцію центральної вени наднирника через встановлений електрод коагулятором [Soring Medizintechnick MBC 601 UAM 2012] у режимі "Coag Force 120 W 350 kHz". Після ангіографічного підтвердження оклюзії вени наднирника катетер видалили, на місце пункції наклали асептичну давлючу пов'язку. 29.11.16 виконали оперативне втручання: "Лапароскопічна правостороння трансабдомінальна адреналектомія". Під час операції спостерігались ішемічні зміни новоутвору; інтраопераційна крововтрата 50,0 мл. Післяопераційний період протікав без ускладнень. Приклад: Пацієнтка К. історія хвороби №1638/2016, була прийнята у НІХТ ім. О.О. Шалімова АМН України 09.03.2016, зі скаргами на надмірне оволосіння, загальну слабкість. Із анамнезу: Правобічна адреналектомія (25.11.2015). Після клінічного, лабораторного, інструментального обстеження встановлено діагноз: Т-r лівого наднирника. 31.03.16 р. В умовах рентгенопераційної: трансфеморальним доступом катетеризували нижню порожнисту вену катетером [Terumo OPTITORQUE®, Cobra 2 (С2) RH-АВ55108М. Fr.5 1.7 mm; L:80 cm; Tip curve L: Middle; side holes 0], виконали флебографію центральної вени наднирника, діаметр центральної вени наднирника складав 7,0 мм. У просвіт центральної вени наднирника імплантували стальну спіраль [Nester® Embolization Coil MWCE-35-14-10-NESTER d 10 mm], після чого ввели електрод [EMERALD™ Guidwire 502-542. 150 cm, F0912186 2015-08], електрод притиснули до стальної 1 UA 119144 U 5 10 спіралі, виконали діатермокоагуляцію центральної вени наднирника через встановлений електрод коагулятором [Soring Medizintechnick MBC 601 UAM 2012] у режимі "Coag Force 120 W 350 kHz". Після ангіографічного підтвердження оклюзії вени наднирника катетер видалили, на місце пункції наклали асептичну давлючу пов'язку. 22.03.16 виконали оперативне втручання: "Лапароскопічна трансабдомінальна адреналектомія". Під час операції спостерігались ішемічні зміни новоутвору; інтраопераційна крововтрата 50,0 мл. Післяопераційний період протікав без ускладнень. За запропонованим способом прооперовано 6 хворих, ознак інтраопераційних та післяопераційних ускладнень не було, середня інтраопераційна крововтрата 80,0 мл. В той же час при видаленні наднирника по способу-аналогу, у шести хворих, середня крововтрата становила 400,0 мл. Окрім цього, під час оперативного втручання в одному випадку відмічався синдром "нестабільної гемодинаміки", пов'язаний із викидом секрету надниркових залоз. Таким чином, використання запропонованого способу дозволяє зменшити об'єм крововтрати та кількість інтраопераційних ускладнень. 15 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 20 Спосіб лапароскопічного видалення наднирника, що включає латеральний лапароскопічний трансабдомінальний доступ та адреналектомію, який відрізняється тим, що за добу перед втручанням виконують флебографію центральної вени наднирника та проводять її ендоваскулярну оклюзію. Комп’ютерна верстка О. Гергіль Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/00

Мітки: лапароскопічного, спосіб, видалення, наднирника

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-119144-sposib-laparoskopichnogo-vidalennya-nadnirnika.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лапароскопічного видалення наднирника</a>

Подібні патенти