Спосіб оцінювання стану сосків вимені високопродуктивних корів при їх підборі до машинного доїння

Номер патенту: 118823

Опубліковано: 28.08.2017

Автори: Палій Андрій Павлович, Луценко Марія Михайлівна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб оцінювання стану сосків вимені високопродуктивних корів при їх підборі до машинного, що включає вимірювання діаметра та довжини сосків вимені та на підставі їх розмірів визначають відповідність корів до машинного доїння, який відрізняється тим, що як вимірювальні пристрої використовують штангенциркуль та лінійку, причому якщо параметри виміру діаметра та довжини сосків вимені знаходяться в межах відповідно 18-36 мм та 60-80 мм - корова вважається придатною до машинного доїння, а за умови одержання інших значень - корова вважається непридатною до машинного доїння.

Текст

Реферат: Спосіб оцінювання стану сосків вимені високопродуктивних корів при їх підборі до машинного доїння, за яким здійснюють вимірювання діаметра та довжини сосків вимені та на підставі їх розмірів визначають відповідність корів до машинного доїння. Як вимірювальні пристрої використовують штангенциркуль та лінійку. За умови, якщо параметри виміру діаметра та довжини сосків вимені знаходяться в межах відповідно 18-36 мм та 60-80 мм - корова вважається придатною до машинного доїння, а за умови одержання інших значень - корова вважається не придатною до машинного доїння. UA 118823 U (12) UA 118823 U UA 118823 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до сільського господарства, а саме до способу підбору корів до машинного доїння. Існує спосіб оцінки санітарно-гігієнічного стану поверхні тіла корів, який включає розподілення тварин за ступенем забруднення окремих ділянок тіла й умовною оцінкою в балах від 1-го до 5-ти [Чехічин А.В. Технологічні прийоми поліпшення якості молока на фермах з безприв'язним утриманням корів [Текст]: автореф. дис. … канд. с.-г. наук: 06.02.04 / А.В. Чехічин. - Харків, 2011. - 20 с.]. Даний спосіб вклюає отримання інформації про кількісні значення механічного забруднення окремих ділянок тіла тварин. Він не забезпечує оцінювання стану сосків вимені високопродуктивних корів. Відомий спосіб дослідження впливу доїльних систем на соски вимені корів [Патент на корисну модель № 111167 Україна, МПК A01J 7/00. Спосіб дослідження впливу доїльних систем на соски вимені корів / Палій А.П. - № U201601279; Заявл. 15.02.2016; Опубл. 10.11.2016; Бюл. № 21]. Недоліками цього способу є те, що він виконується після завершення процесу доїння та не включає конкретних кроків стосовно визначення стану сосків вимені високопродуктивних корів при їх підборі до машинного доїння. На виробництві використовують спосіб визначення якості підготовки вимені корів до доїння [Патент на корисну модель № 82176 Україна, МПК A01J 7/00. Спосіб визначення якості підготовки вимені корів до доїння / Палій А.П., Палій А.П. - № U201300917; Заявл. 25.01.2013; Опубл. 25.07.2013; Бюл. № 14]. Недоліками цього способу є те, що він трудомісткий та потребує значних матеріальних витрат і відповідних навичок для його здійснення, а обладнання, яке при цьому застосовується, не забезпечує отримання достовірних даних, складне у використанні. Найбільш близьким до запропонованого матеріалу є спосіб оцінки чистоти вимені корів [Патент на корисну модель № 101862 Україна, МПК A01J 99/00, G01N 1/00. Спосіб оцінки чистоти вимені корів /Палій А.П. - № U201500376; Заявл. 19.01.2015; Опубл. 12.10.2015; Бюл. № 19]. Це рішення може бути прототипом. Суть способу полягає в тому, що для оцінки чистоти вимені корів застосовують прямокутну трафаретку розміром 30 см × 30 см, в яку встановлюється елемент з фільтрувального каліброваного паперу [ГОСТ 12026-76. Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови], якою контактують з поверхнею вимені з наступним розподіленням чистоти вимені за категоріями, яка включає класифікацію за чотирма позиціями ступеня забруднення фільтрувального елемента. Недоліками цього способу є те, що він не надає можливість здійснювати оцінювання стану сосків вимені високопродуктивних корів при їх підборі до машинного доїння. Даний спосіб включає застосування спеціальних засобів та необхідність відповідних навичок. В основу корисної моделі поставлена задача розробити спосіб оцінювання стану сосків вимені високопродуктивних корів при їх підборі до машинного доїння, що включає застосування штангенциркуля для вимірювання діаметра та лінійки для вимірювання довжини сосків вимені з визначенням категорії відповідності за отриманими результатами. Одержані значення інтерпретують за 3-и бальною шкалою, яка включає класифікацію сосків вимені конкретної корови за розмірами та відповідно цього визначення відповідності корови до машинного доїння, що дає змогу забезпечити ефективність способу. Поставлена задача вирішується тим, що здійснюють вимірювання діаметра та довжини сосків вимені та на підставі їх розмірів визначають відповідність корів до машинного доїння. Як вимірювальні пристрої використовують штангенциркуль та лінійку. За умови, якщо параметри виміру діаметра та довжини сосків вимені знаходяться в межах відповідно 18-36 мм та 60-80 мм - корова вважається придатною до машинного доїння, а за умови одержання інших значень корова вважається непридатною до машинного доїння. Порівняльний аналіз заявленого способу та найближчого аналога дозволяє зробити висновок, що спосіб, який заявляється, відрізняється від існуючого тим, що для оцінювання стану сосків вимені високопродуктивних корів при їх підборі до машинного доїння застосовують штангенциркуль для вимірювання діаметра та лінійку для вимірювання довжини сосків вимені, а одержані значення інтерпретують за 3-и бальною шкалою, яка включає класифікацію сосків вимені конкретної корови за розмірами та відповідно цього визначення відповідності корови до машинного доїння, що дає змогу оперативно отримати достовірні дані, ефективно здійснити оцінювання стану сосків вимені корів, підвищити продуктивність праці тваринників при маніпуляціях під час підбору високопродуктивних тварин до машинного доїння. 1 UA 118823 U 5 10 15 20 Спосіб оцінювання стану сосків вимені високопродуктивних корів при їх підборі до машинного доїння виконується наступним чином: після надходження високопродуктивної корови на молочний комплекс, за допомогою штангенциркуля здійснюють вимірювання діаметра та довжини сосків вимені тварини. Для цього вимірювальний пристрій (штангенциркуль) розташовують на соску вимені корови таким чином, щоб губки інструменту для зовнішнього вимірювання знаходилися на основі соска. На наступному етапі вимірювальний пристрій (лінійку) розташовують вертикально по відношенню до соска вимені таким чином, щоб кінець інструменту з відліковою шкалою знаходився на основі соска вимені. Зазначеним вимірюванням аналогічно піддаються всі соски вимені тварин. Інтерпретацію отриманих даних здійснюють згідно з таблицею, використовуючи наступну класифікацію оцінювання стану сосків вимені високопродуктивних корів при їх підборі до машинного доїння: І категорія (не придатна) - діаметр сосків менше 18 мм, довжина сосків вимені менше 60 мм; II категорія (придатна) - діаметр та довжина сосків вимені знаходяться в межах відповідно 18-36 мм та 60-80 мм; III категорія (не придатна) - діаметр сосків більше 36 мм, довжина сосків вимені більше 80 мм. Перевагами запропонованого способу є те, що він простий у застосуванні, дозволяє оперативно отримати достовірні дані, ефективно здійснити оцінювання стану сосків вимені корів, підвищити продуктивність праці тваринників при маніпуляціях під час підбору високопродуктивних тварин до машинного доїння. Таблиця Спосіб оцінювання стану сосків вимені високопродуктивних корів при їх підборі до машинного доїння Категорія І II III Розміри сосків вимені корови, мм Діаметр соска Довжина соска 80 Придатність корів до машинного доїння Непридатна Придатна Непридатна ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 30 Спосіб оцінювання стану сосків вимені високопродуктивних корів при їх підборі до машинного доїння, що включає вимірювання діаметра та довжини сосків вимені та на підставі їх розмірів визначають відповідність корів до машинного доїння, який відрізняється тим, що як вимірювальні пристрої використовують штангенциркуль та лінійку, причому якщо параметри виміру діаметра та довжини сосків вимені знаходяться в межах відповідно 18-36 мм та 60-80 мм - корова вважається придатною до машинного доїння, а за умови одержання інших значень - корова вважається непридатною до машинного доїння. Комп’ютерна верстка О. Гергіль Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A01J 7/00, G01B 5/00

Мітки: підборі, спосіб, вимені, доїння, оцінювання, корів, машинного, стану, високопродуктивних, сосків

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-118823-sposib-ocinyuvannya-stanu-soskiv-vimeni-visokoproduktivnikh-koriv-pri-kh-pidbori-do-mashinnogo-donnya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб оцінювання стану сосків вимені високопродуктивних корів при їх підборі до машинного доїння</a>

Подібні патенти