Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій установки датчика, що містить антену, закріплену на опорно-поворотному механізмі, установленому на основі, компас, пристрій введення інформації, датчик, ротор якого кінематично з'єднаний з антеною, а статор жорстко з'єднаний з основою, і суматор, один з входів якого з'єднаний з датчиком, а другий - з пристроєм введення інформації, який  відрізняється тим, що корпус компаса в довільному положенні жорстко з'єднаний з основою, а з'єднання датчика з антеною стосовно компаса виконано так, що при напрямку оптичної осі антени і візирної осі компаса на той самий орієнтир показники датчика дорівнюють геометричній сумі ліченого по шкалі компаса азимутального кута між нульовим напрямком візування його на орієнтир, і азимутального кута між названим напрямком візування компаса і напрямком оптичної осі антени, причому нульовим напрямком компаса, що жорстко зв'язаний з корпусом, прийнятий такий напрямок, який збігається з напрямком меридіана на північ при нульовому показнику шкали компаса.

Текст

Пристрій установки датчика, що містить антену, закріплену на опорно-поворотному механізмі, установленому на основі, компас, пристрій введення інформації, датчик, ротор якого кінематично з'єднаний з антеною, а статор жорстко з'єднаний з основою, і суматор, один з входів якого з'єднаний з 3 напрямком меридіана на північ при нульовому показанні шкали компаса. Причинно-наслідковий зв'язок між сукупністю ознак корисної моделі і технічним результатом полягає в такому. Завдяки тому, що корпус компаса в довільному положенні жорстко з'єднаний з підставою, а з'єднання датчика з антеною стосовно компаса виконано так, що при напрямку оптичної осі антени і візирної осі компаса на той самий орієнтир показання датчика дорівнюють геометричній сумі ліченого по шкалі компаса азимутального кута між нульовим напрямком візування його на орієнтир, і азимутального кута між названим напрямком візування компаса і напрямком оптичної осі антени, причому, нульовим напрямком компаса прийнятий такий, жорстко зв'язаний з корпусом, напрямок, який збігається з напрямком меридіана на північ при нульовому показанні шкали компаса, спрощується і скорочується час орієнтування РЛС. Пристрій, що заявляється, пояснюється кресленнями Фіг.1 і Фіг.2. На Фіг.1 представлений загальний вид пристрою установки датчика. На Фіг.2 наведена схема візування антени і компаса при установці датчика. Пристрій установки датчика (Фіг.1) містить основу 1 з установленим на ньому опорноповоротним механізмом 2, постаченим приводом обертання 3. На опорно-поворотному механізмі 2 жорстко закріплена антена 4. Ротор датчика 5 за допомогою муфти 6 з'єднаний з антеною 4, а статор датчика 5 жорстко з'єднаний з основою 1. На основі 1 жорстко закріплений корпус компаса 7. Кабелем 8 датчик 5 з'єднаний з одним із входів суматора 9. Другий вхід суматора 9 з'єднаний кабелем 10 з пристроєм введення інформації 11. Вихід 12 суматора 9 призначений для з'єднання пристрою зі споживачем інформації про азимутальний кут антени 4. Пристрій установки датчика працює таким чином. Для орієнтування РЛС після її установки на позиції, незалежно від стану і положення антени 4, необхідно включити компас 7, зчитати показання з його шкали і ввести їх у пристрій введення інформації 11. На цьому орієнтування РЛС закінчено. При обертанні антени 4 у процесі роботи, зчленований з нею ротор датчика 5 теж обертається. Сигнал з датчика 5 по кабелю 8 надходить на суматор 9, де безупинно підсумовується з постійним сигналом, що надходить по кабелю 10 з пристрою введення інформації 11. У результаті сигнал на виході 12 суматора 9 завжди дорівнює значенню поточного азимута оптичної осі антени 4 і являє собою суму двох величин: d o T де o - азимут нульового напрямку компаса, величина лічена по шкалі компасу і введена в при 11879 4 стрій вводу інформації при орієнтуванні; T - поточний сигнал, який видається датчиком 5 при роботі пристрою. Необхідною і достатньою умовою для цього є первісна, виконана один раз при виготовленні пристрою, взаємна установка датчика, антени і компаса. Необхідно, щоб з'єднання ротора датчика 5 за допомогою муфти 6 з антеною 4 було зроблено при будь-якому одному довільно обраному положенні антени так, щоб показання датчика 5 було рівним: к де к - лічений по шкалі компаса азимутальний кут між нульовим напрямком 13 (Фіг.2) компаса 7 і напрямком 14 (Фіг.2) візування його на орієнтир 15 (Фіг.2); - кут між напрямком 14 візування компаса 7 і напрямком 16 (Фіг.2) оптичної осі антени 4. При цьому оптична вісь антени 4 і візирна вісь компаса 7 спрямовуються на той самий орієнтир 15, довільно обраний у полі зору. Після фіксації пристрою в даному положенні на шкалі датчика 5 установлюється значення кута і ротор датчика 5 з'єднується за допомогою муфти 6 з антеною 4. Нульовим напрямком компаса 7 названий такий жорстко зв'язаний з корпусом напрямок, при сполученні якого з напрямком меридіана на північ, показання на шкалі компаса 7 буде рівним нулю. Для визначення кута розаретування чуттєвого елемента компаса 7 не потрібно. Пропонований пристрій установки датчика суттєво спрощує і скорочує час орієнтування РЛС при установці її на позиції, що забезпечує кращу мобільність і, тим самим, підвищує її тактикотехнічні характеристики. Досягається це за рахунок того, що: - відпадає необхідність у визначенні азимута оптичної осі антени 4 при установці РЛС на позиції, тому антена 4 може при орієнтуванні РЛС знаходитися в будь-якому положенні і стані, це дозволяє орієнтувати РЛС паралельно з іншими операціями і за рахунок цього скоротити час (розгортання) приведення РЛС у робочий стан; - відпадає необхідність в оптичному візуванні антени 4 і компаса 7, а також, у пристроях для візування, що скорочує номенклатуру запасного майна і приладдя (ЗМП), спрощує експлуатацію РЛС і дозволяє робити її орієнтування в будь-який час і при будь-яких погодних умовах; - немає необхідності роз'єднувати кінематичний ланцюг, що з'єднує ротор датчика 5 з основою 1 завдяки чому спрощується і скорочується час орієнтування РЛС, а, так само, спрощується її конструкція. Пропонований пристрій установки датчика забезпечує високу точність орієнтування РЛС. 5 11879 6 7 Комп’ютерна верстка Д. Дорошенко 11879 8 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for setting an angular position transducer

Автори англійською

Lashko Leonid Oleksiiovych, Chupryna Andrii Andriiovych

Назва патенту російською

Устройство для ориентации датчика углового положения

Автори російською

Лашко Леонид Алексеевич, Чуприна Андрей Андреевич

МПК / Мітки

МПК: G01C 1/00

Мітки: датчика, установки, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-11879-pristrijj-ustanovki-datchika.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій установки датчика</a>

Подібні патенти