Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб вимірювання швидкості реакції людини шляхом її вимірювання у часовому відношенні при розміщенні обстежуваного у вертикальному положенні, який відрізняється тим, що обстежуваний знаходиться у положенні вертикальної симетричної стійки із зігнутою правою (або робочою лівою) верхньою кінцівкою в ліктьовому суглобі під кутом 90 °, пронованою кистю та із зігнутими пальцями: кінчик першого пальця ледь торкається решти пальців; пристрій для вимірювання швидкості реакції людини, тримаючи за Т-подібний обмежувач, фіксують в положенні: нижній кінець стрижня розміщують вертикально в проміжку між зігнутими пальцями, не торкаючись шкіри, причому погляд досліджуваного фіксований до Т-подібного обмежувача; далі пристрій відпускають, а обстежуваний перехоплює стрижень пристрою, як тільки він буде випущений; час реакції визначають за часовою міткою шкали стрижня на рівні верхнього краю кисті обстежуваного.

Текст

Реферат: Спосіб вимірювання швидкості реакції людини шляхом її вимірювання у часовому відношенні при розміщенні обстежуваного у вертикальному положенні. При цьому обстежуваний знаходиться у положенні вертикальної симетричної стійки із зігнутою правою (або робочою лівою) верхньою кінцівкою в ліктьовому суглобі під кутом 90°, пронованою кистю та із зігнутими пальцями: кінчик першого пальця ледь торкається решти пальців. Пристрій для вимірювання швидкості реакції людини, тримаючи за Т-подібний обмежувач, фіксують в положенні: нижній кінець стрижня розміщують вертикально в проміжку між зігнутими пальцями, не торкаючись шкіри, причому погляд досліджуваного фіксований до Т-подібного обмежувача. Далі пристрій відпускають, а обстежуваний перехоплює стрижень пристрою, як тільки він буде випущений. Час реакції визначають за часовою міткою шкали стрижня на рівні верхнього краю кисті обстежуваного. UA 118768 U (12) UA 118768 U UA 118768 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі медицини, а саме до спортивної морфології, фізичної та медичної реабілітації, фізіології, неврології, і може бути використана для визначення швидкості реакції людини. Рухова реакція - це здатність людини відповідати окремими руховими діями на різноманітні подразники. Методика вимірювання часу рухової реакції полягає в реєстрації проміжку часу між початком дії певного подразника (зорового, слухового, тактильного тощо) і початком відповідної рухової відповіді. Швидкість рухової реакції залежить від стану центрального та периферійного відділів нервової системи, віку, внутрішньом’язової координації, структури м'язів, рівня розвитку гнучкості та швидкісної сили. Актуальним є створення способу для дослідження, швидкості реакції людини задля практичного застосування в оцінці стану центральної нервової та м'язової систем організму людини. Прототипом корисної моделі є спосіб тестування часу реакції людини [Пат. Пристрої для проведення психологічних досліджень, випробування професійних здібностей http://findpatent.com.ua/patent/250/2506047.html], в якому вимірюють час реакції людини за допомогою комп'ютерних та світлових елементів пристрою. Недоліками способу-прототипу є довготривалість процесу вимірювання, тривалість обробки отриманих даних для оцінки результатів, що ускладнює процес вимірювання швидкості реакції в умовах поліклініки чи стаціонару для здорових пацієнтів. В основу корисної моделі поставлена задача удосконалити спосіб вимірювання швидкості реакції людини шляхом використання пристрою для вимірювання швидкості реакції людини, при якому обстежуваний знаходиться у положенні вертикальної симетричної стійки із зігнутою правою (або робочою лівою) рукою спеціальним чином; нижній кінець стрижня пристрою фіксують вертикально в проміжку між зігнутими пальцями, тримаючи за Т-подібний обмежувач, до якого фіксовано погляд досліджуваного; далі пристрій відпускають, а обстежуваний перехоплює стрижень пристрою, як тільки він буде випущений; час реакції визначають за часовою шкалою стрижня. Спільними ознаками корисної моделі та прототипу є вимірювання швидкості реакції людини у часовому відношенні при розміщенні обстежуваного у вертикальному положенні. Відмінними ознаками корисної моделі від прототипу є те, що обстежуваний знаходиться у положенні вертикальної симетричної стійки із зігнутою правою (або робочою лівою) верхньою кінцівкою в ліктьовому суглобі під кутом 90 °, пронованою кистю та із зігнутими пальцями: кінчик першого пальця ледь торкається решти пальців; пристрій для вимірювання швидкості реакції людини, тримаючи за Т-подібний обмежувач, фіксують в положенні: нижній кінець стрижня розміщують вертикально в проміжку між зігнутими пальцями, не торкаючись шкіри, причому погляд досліджуваного фіксований до Т-подібного обмежувача; далі пристрій відпускають, а обстежуваний перехоплює стрижень пристрою, як тільки він буде випущений; час реакції визначають за часовою міткою шкали стрижня на рівні верхнього краю кисті обстежуваного. Визначення термінів, які використовуються при описі корисної моделі: швидкість реакції людини, рухова реакція, проста рухова реакція. Теоретичні передумови здійснення корисної моделі. Спосіб передбачає використання пристрою для вимірювання швидкості реакції людини, конструкція якого складається з дерев'яного стрижня довжиною 80 см з часовою шкалою, ціна поділки якої складає 0,025 с, та Т-подібного обмежувача. Корисна модель здійснюється наступним чином. Досліджуваного інструктують про порядок проведення тесту. Досліджуваний знаходиться в положенні вертикальної симетричної стійки із зігнутою правою (або робочою лівою) верхньою кінцівкою в ліктьовому суглобі під кутом 90 °, кисть пронована, пальці зігнуті так, щоб кінчик першого пальця ледь торкався решти пальців. Нижній кінець стрижня розміщують вертикально (вздовж напрямку дії сили тяжіння) в проміжку між зігнутими пальцями, не торкаючись їх шкіри. Погляд досліджуваного фіксований до Т-подібного обмежувача, який утримують. Далі відпускають пристрій, а досліджуваний перехоплює стрижень пристрою, як тільки він буде відпущений. Час реакції визначають за часовою міткою шкали на рівні верхнього краю кисті. Приклади використання корисної моделі. Запропонований спосіб використовують в комплексному дослідженні фізичного розвитку студентської молоді для експрес-оцінки функціональних показників (швидкість реакції) поряд з антропометричними даними. Застосування способу дозволяє більш точно та об'єктивно визначити питання спортивного відбору юнаків, проводити моніторинг їхнього функціонального стану та ступеня фізичного розвитку, слідкувати за динамікою змін стану організму в людей, які займаються різними видами спорту. 1 UA 118768 U 5 Технічний результат. Запропонований спосіб дозволяє ефективно вимірювати швидкість реакції людини, а саме простої рухової відповіді з безпосередньою реєстрацією результатів в одиницях часу, є простим у використанні та виготовленні і може застосовуватись у клінічній і дослідницькій практиці спортивних морфологів, неврологів, реабілітологів, фізіологів та спеціалістів з фізичного виховання і спорту. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 15 Спосіб вимірювання швидкості реакції людини шляхом її вимірювання у часовому відношенні при розміщенні обстежуваного у вертикальному положенні, який відрізняється тим, що обстежуваний знаходиться у положенні вертикальної симетричної стійки із зігнутою правою (або робочою лівою) верхньою кінцівкою в ліктьовому суглобі під кутом 90°, пронованою кистю та із зігнутими пальцями: кінчик першого пальця ледь торкається решти пальців; пристрій для вимірювання швидкості реакції людини, тримаючи за Т-подібний обмежувач, фіксують в положенні: нижній кінець стрижня розміщують вертикально в проміжку між зігнутими пальцями, не торкаючись шкіри, причому погляд досліджуваного фіксований до Т-подібного обмежувача; далі пристрій відпускають, а обстежуваний перехоплює стрижень пристрою, як тільки він буде випущений; час реакції визначають за часовою міткою шкали стрижня на рівні верхнього краю кисті обстежуваного. 20 Комп’ютерна верстка М. Мацело Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61B 5/16

Мітки: швидкості, реакції, людини, вимірювання, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-118768-sposib-vimiryuvannya-shvidkosti-reakci-lyudini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб вимірювання швидкості реакції людини</a>

Подібні патенти