Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Стенд для випробування штангових обприскувачів на динамічні навантаження, що виконаний у вигляді несучого каркаса на бетонному фундаменті, на який опирається імітатор дорожнього покриття, у вигляді опорного барабана, закріпленого на валу, встановленому на опорах кочення, імітатора дорожніх нерівностей та привода барабана, який складається з електродвигуна, щита керування та передачі, який відрізняється тим, що імітатор дорожнього покриття оснащений додатковим барабаном, встановленим співвісно з опорним барабаном на відстані L, а імітатор дорожніх нерівностей виконано у вигляді башмаків, закріплених на зовнішній поверхні барабанів паралельно осі обертання.

Текст

Реферат: Стенд для випробування штангових обприскувачів на динамічні навантаження, що виконаний у вигляді несучого каркаса на бетонному фундаменті, на який опирається імітатор дорожнього покриття, у вигляді опорного барабана, закріпленого на валу, встановленому на опорах кочення, імітатора дорожніх нерівностей та привода барабана, який складається з електродвигуна, щита керування та передачі, причому імітатор дорожнього покриття оснащений додатковим барабаном, встановленим співвісно з опорним барабаном на відстані L, а імітатор дорожніх нерівностей виконано у вигляді башмаків, закріплених на зовнішній поверхні барабанів паралельно осі обертання. UA 118740 U (54) СТЕНД ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ ШТАНГОВИХ ОБПРИСКУВАЧІВ НА ДИНАМІЧНІ НАВАНТАЖЕННЯ UA 118740 U UA 118740 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Корисна модель належить до випробувальної техніки. Переважна сфера використання дослідження штангових обприскувачів, їх вузлів і механізмів на стійкість до впливу динамічних навантажень, а також для прискорених випробувань на надійність несучих конструкцій штанг та технологічного обладнання причіпних штангових обприскувачів. Відомий стенд для випробувань транспортних засобів складається з несучого каркаса на бетонному фундаменті, на який опирається імітатор дорожнього покриття у вигляді опорного барабана, закріпленого на валу, встановленому на опорах кочення, імітатора дорожніх нерівностей та привода барабана, який складається з електродвигуна, щита керування та передачі [А. с. СРСР № 966529, кл. G01М 17/00, 1982 р., Бюл. № 38]. Недоліком вказаного стенда є складна кінематична конструкція та недостатньо широкі функціональні можливості. В основу корисної моделі поставлено задачу спрощення конструкції стенда та наближення характеру навантаження при випробуванні до реального шляхом виконання стенда для випробування штангових обприскувачів на динамічні навантаження у вигляді несучого каркаса на бетонному фундаменті, на який опирається імітатор дорожнього покриття, у вигляді опорного барабана, закріпленого на валу, встановленому на опорах кочення, імітатора дорожніх нерівностей та привода барабана, який складається з електродвигуна, щита керування та передачі, причому імітатор дорожнього покриття оснащений додатковим барабаном, встановленим співвісно з опорним барабаном на відстані L, імітатор дорожніх нерівностей виконано у вигляді башмаків, закріплених на зовнішній поверхні барабанів паралельно осі обертання, а керування швидкістю обертання барабанів забезпечує частотний регулятор, встановлений в щиті керування. На фіг. 1 представлений загальний вигляд випробувального стенда, фіг. 2 переріз А-А на фіг. 1. Стенд виконано у вигляді несучого каркаса 1, змонтованого на бетонному фундаменті 2 (фіг. 1). На каркас, через опори кочення, опирається імітатор дорожнього покриття виконаний у вигляді опорного барабана 3 і додаткового барабана 4, встановленого співвісно з опорним барабаном (фіг. 2), які закріплені на приводних валах 5. Відстань між барабанами L забезпечує встановлення обприскувача з мінімальною шириною колії з лінійки досліджуваних, а ширина барабанів а - забезпечує випробування при максимальній ширині колії. Імітатор дорожніх нерівностей виконано у вигляді башмаків 6, встановлених на зовнішній поверхні барабанів 3, 4 (фіг. 2), паралельно осі обертання. Башмаки виконані у вигляді V подібного профілю висотою 70 мм. Привод складається зі щита керування 7, встановленого на каркасі в правому передньому куті стенда; електродвигуна 8, встановленого на фундаменті під опорами валів та передачі крутного моменту від двигуна до валів барабанів, що складається з редуктора 9 та муфт 10. В щиті 7, змонтовано схему керування, побудовану на основі частотного регулятора. Обприскувач 12 на стенді фіксують сницею - до повідка 13 передньої опори 14, та до задніх опор 15, встановлених симетрично відносно поздовжньої осі стенда. Випробувальний стенд працює наступним чином. Для випробування штанговий обприскувач 12 встановлюють на барабани 3, 4 стенда таким чином, щоб колеса обприскувача були розташовані симетрично по вертикальній осі барабанів. Фіксують машину до повідка 13 передньої опори 14 та задніх опор 15. В щиті керування 7 налаштовують частотний перетворювач на потрібні для випробування функції (частоту обертання барабанів, час прискорення та зупинки) та запускають двигун 8 електроприводу. Крутний момент від електродвигуна 8 через редуктор 9 та муфти 10 передається до барабанів 3, 4, на зовнішній поверхні яких закріплено башмаки 6. Обприскувач колесами опирається на барабани, обертання яких імітує рух по дорозі, а башмаки нерівності рельєфу. Для фіксації навантажень на конструктивних елементах обприскувача встановлюють датчики. Таким чином, у запропонованій конструкції стенда суттєво спрощується кінематична схема, а завдяки плавному регулюванню частоти обертання барабанів у широкому діапазоні характер навантаження наближається до реального. 55 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 60 Стенд для випробування штангових обприскувачів на динамічні навантаження, що виконаний у вигляді несучого каркаса на бетонному фундаменті, на який опирається імітатор дорожнього покриття, у вигляді опорного барабана, закріпленого на валу, встановленому на опорах кочення, імітатора дорожніх нерівностей та привода барабана, який складається з 1 UA 118740 U електродвигуна, щита керування та передачі, який відрізняється тим, що імітатор дорожнього покриття оснащений додатковим барабаном, встановленим співвісно з опорним барабаном на відстані L, а імітатор дорожніх нерівностей виконано у вигляді башмаків, закріплених на зовнішній поверхні барабанів паралельно осі обертання. Комп’ютерна верстка М. Мацело Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: G01M 7/06

Мітки: обприскувачів, штангових, динамічні, стенд, навантаження, випробування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-118740-stend-dlya-viprobuvannya-shtangovikh-obpriskuvachiv-na-dinamichni-navantazhennya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Стенд для випробування штангових обприскувачів на динамічні навантаження</a>

Подібні патенти