Номер патенту: 118736

Опубліковано: 28.08.2017

Автор: Мариненко Володимир Іванович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Елемент сонячного колектора, що містить алюмінієву теплову трубу, закріплену на алюмінієвій панелі, який відрізняється тим, що панель виконана у вигляді циліндричної поверхні - сегмента з ребром, розташованим у нижній частині внутрішньої поверхні.

Текст

Реферат: UA 118736 U UA 118736 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Корисна модель належить до геліотехніки і може бути застосована при розробці підігрівачів води, що використовують сонячну енергію. Відомий елемент сонячного колектора - алюмінієва профільна теплова труба з капілярними канавками, що використовується при створенні сонячних колекторів для підігріву води [1]. Недоліком вказаного вище елемента сонячного колектора є недостатньо повно використана можливість алюмінієвих профільних теплових труб ефективно зняти і передати теплоту сонячного випромінювання. Найближчими за технічною суттю до пропонованого рішення є алюмінієві профільні теплові труби, досліджені в [2, 3]. Ці труби використовують теплопоглинаючу поверхню з селективним покриттям. Недоліком прототипу є те, що він має теплові втрати при передачі радіаційного теплообміну в довгохвильовому діапазоні між поглинаючою плоскою панеллю і тепловою трубою. Задачею корисної моделі є розробка конструкції елемента сонячного колектора, що дозволяє підвищити його ефективність за рахунок реалізації додаткового радіаційного теплообміну в довгохвильовому діапазоні між поглинаючою панеллю і тепловою трубою з теплоносієм. Поставлена технічна задача вирішується за рахунок поглинаючої панелі, що замінює плоску. Спеціально профільована поглинаюча панель, виконана у вигляді циліндричної поверхні сегмента з ребром, розташованим у нижній частині внутрішньої поверхні, являє собою основну відмінність від прототипу. Циліндрична поверхня панелі грає роль концентратора відбитої частини випромінювання і власного випромінювання панелі в зоні теплової труби. За допомогою ребра-кріплення теплової труби виконується фокусування відбитого і власного випромінювання панелі в зоні теплової труби з теплоносієм. Збільшення теплової енергії сонячного випромінювання в зоні теплової труби, що закріплена на ребрі алюмінієвої панелі, яка виконана у вигляді циліндричної поверхні сегмента, досягається за рахунок циліндричної форми поверхні поглинання, що фокусує власне і відбите випромінювання, а також за рахунок збільшення поглинаючої поверхні панелі. Корисна модель пояснюється кресленням, на якому приведений розріз елемента сонячного колектора, що заявляється. Елемент сонячного колектора для підігріву води містить: спеціально профільовану поглинаючу алюмінієву панель з ребром, розташованим у нижній частині внутрішньої поверхні 1; алюмінієву теплову трубу 2. На підставі вищевикладеного можна стверджувати, що задача, поставлена в розробленій автором корисній моделі - створення конструкції елементу сонячного колектора, що дозволяє підвищити його ефективність за рахунок реалізації додаткового радіаційного теплообміну в довгохвильовому діапазоні між поглинаючою панеллю і тепловою трубою з теплоносієм виконана. Джерела інформації: 1. Патент України № 19110, МПК F28D 15/02, опубл. 15.12.2006 р. 2. Рассамакін Б. М. Розробка та дослідження теплових труб нового профілю для сонячних колекторів з використанням селективного покриття поглинаючої поверхні: Звіт з НДР/«КПІ ім. Ігоря Сікорського" - 2434 - п; Номер держреєстрації теми - 0111U000567. - К., 2012. 3. Хайрнасов С. М. Экспериментальное исследование эффективности плоского солнечного коллектора на тепловых трубах / С. М. Хайрнасов // Відновлювана енергетика. - 2010. - №2(21). - С. 35-39. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 50 Елемент сонячного колектора, що містить алюмінієву теплову трубу, закріплену на алюмінієвій панелі, який відрізняється тим, що панель виконана у вигляді циліндричної поверхні - сегмента з ребром, розташованим у нижній частині внутрішньої поверхні. 1 UA 118736 U Комп’ютерна верстка М. Мацело Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: F24J 2/04

Мітки: колектора, елемент, сонячного

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-118736-element-sonyachnogo-kolektora.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Елемент сонячного колектора</a>

Подібні патенти