Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Молоткова дробарка, що містить корпус, в якому встановлений ротор з пакетами молотків, відсікачі, формуючі канали, завантажувальний і вивантажувальний пристрої, повітровідвідний канал, яка відрізняється тим, що робочі поверхні формуючих каналів виконані у вигляді поверхонь брахистохронної властивості з кутом ухилу наприкінці не менше 30°.

Текст

Реферат: Молоткова дробарка містить корпус, в якому встановлений ротор з пакетами молотків, відсікачі, формуючі канали, завантажувальний і вивантажувальний пристрої, повітровідвідний канал. При цьому робочі поверхні формуючих каналів виконані у вигляді поверхонь брахистохронної властивості з кутом ухилу наприкінці не менше 30°. UA 118709 U (54) МОЛОТКОВА ДРОБАРКА UA 118709 U UA 118709 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до переробної промисловості, зокрема до пристроїв для подрібнення зерна, і може бути використана в зернопереробній промисловості. Відомі дробарки для подрібнення зерна, що містять корпус, в якому встановлений ротор з пакетами молотків, обертову рифлену деку, решето, поворотну заслінку, відсікачі, завантажувальний і вивантажувальний пристрої [А. с. СССР № 1667923. Молотковая дробилка. МПК В02С 13/02. Бюл. № 29, 1991, А. с. СССР № 1787530. Молотковая дробилка. МПК В02С 13/02. Бюл. № 2, 1993]. Недоліком дробарок є наявність на робочих гранях молотків у процесі подрібнення повітряного прошарку, який перешкоджає жорсткому ударному впливу їх на подрібнюваний матеріал, що знижує ефективність процесу подрібнення. Відома молоткова дробарка, вибрана як найближчий аналог, що містить корпус, в якому встановлений ротор з пакетами молотків, відсікачі, формуючі канали, завантажувальний і вивантажувальний пристрої, воздуховідвідний канал [Патент РФ № 2031711. МПК В02С 13/02. Опубліковано: 27.03.1995]. Недоліком молоткової дробарки є низька ефективність процесу подрібнення, внаслідок нераціонального руху оброблюваного матеріалу та повітряного прошарку по камері подрібнення, який характеризується хаотичним рухом подрібнюваного матеріалу при попаданні його під удари молотків. В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення молоткової дробарки шляхом модернізації конструкції робочих поверхонь формуючих каналів, що забезпечує покращення якості процесу подрібнення за рахунок підвищення швидкостей руху часток у зони впливу молотків. Поставлена задача вирішується тим, що в молотковій дробарці, яка містить корпус, де встановлений ротор з пакетами молотків, відсікачі, формуючі канали, завантажувальний і вивантажувальний пристрої, повітровідвідний канал, згідно з корисною моделлю, робочі поверхні формуючих каналів виконані у вигляді поверхонь брахистохронної властивості з кутом ухилу наприкінці не менше 30°. Виконання робочих поверхонь формуючих каналів у вигляді поверхонь брахистохронної властивості з кутом ухилу наприкінці не менше 30° забезпечує збільшення пропускної здатності і дозволяє часткам рухатися швидше, що інтенсифікує та покращує якість процесу подрібнення у порівнянні з найближчим аналогом. Суть корисної моделі пояснюється кресленням, де зображено схему молоткової дробарки. Дробарка містить робочу камеру (корпус) 1, ротор 2 із пакетами молотків 3, повітрявідвідний канал 4, завантажувальний пристрій 5, верхній формуючий канал 6 з поверхнею 7 брахистохронної властивості, нижній формуючий канал 8 з поверхнею 9 брахистохронної властивості, відсікачі 10, вивантажувальний пристрій 11. Поверхні 7 і 9 брахистохронної властивості виконані з кутом ухилу наприкінці не менше 30°. Дробарка працює наступним чином. Після пуску дробарки ротор 2 із пакетами молотків 3 починає обертатися і переміщати повітряний потік, що знаходиться в робочій камері 1. При підході одного з пакетів молотків до повітровідвідного каналу 4, що знаходиться на робочих гранях молотків, за рахунок відцентрової сили повітряний потік виводиться через нього в атмосферу. Пакет молотків в наступний момент робить жорсткий ударний вплив на подрібнюваний матеріал, що виходить з завантажувального пристрою 5. Відлетівши від пакета молотків, частинки зернового матеріалу збираються у верхньому формуючому каналі 6 і рівним шаром по поверхні 7 брахистохронної властивості виводяться з нього з максимальною швидкістю, прямуючи знову під ударну дію наступного пакета молотків. Відлетівши від цього пакета, частинки збираються в нижньому формуючому каналі 7, потім виводяться з нього рівним шаром по поверхні 9 брахистохронної властивості і також спрямовуються з максимальною швидкістю під ударну дію наступного пакета молотків, після чого подрібнюваний матеріал подається в вивантажувальний пристрій 11. Наступний пакет молотків, звільнившись від повітря за допомогою повітровідвідного каналу 4 і відцентрової сили, взаємодіє з наступною частиною зернового матеріалу, що виходить з завантажувального пристрою 5 і т. д. Таким чином, виконання формуючих каналів у вигляді поверхонь брахистохронної властивості дозволяє більш рівномірно розподілити зерновий матеріал по камері подрібнення і направляти його з максимальною швидкістю під ударну дію пакета молотків, чим забезпечується якісне подрібнення, знижується циркулююче навантаження в камері подрібнення та енергоємність процесу в цілому. 1 UA 118709 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 Молоткова дробарка, що містить корпус, в якому встановлений ротор з пакетами молотків, відсікачі, формуючі канали, завантажувальний і вивантажувальний пристрої, повітровідвідний канал, яка відрізняється тим, що робочі поверхні формуючих каналів виконані у вигляді поверхонь брахистохронної властивості з кутом ухилу наприкінці не менше 30°. Комп’ютерна верстка В. Мацело Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B02C 13/02

Мітки: дробарка, молоткова

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-118709-molotkova-drobarka.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Молоткова дробарка</a>

Подібні патенти