Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Зразок для визначення межі міцності силумінів настиснення, що має форму циліндра з гладкими торцями статичного навантаження, який відрізняється тим, що виготовлений з головками, діаметри яких D вдвічі більші початкового розрахункового діаметра d0 робочої частини зразка, внаслідок чого величина радіуса R заокруглення в зоні переходу від головки до робочої частини зразка буде становити 1/2d0, крім того висоти головок hГ зразка виготовляють рівними hГ=3/4d0, при цьому величина початкової розрахункової висоти h0 робочої частини зразка буде рівною 5d0 - для зразка першого типу, 3d0 - для зразка другого типу, d0 - для зразка третього типу, внаслідок чого загальна висота Н зразка при вказаних співвідношеннях розмірів початкового діаметра d0, висоти h0 становлять відповідно 7,5d0, 5d0, та 3,5 d0.

Текст

Реферат: Зразок для визначення межі міцності силумінів на стиснення має форму циліндра з гладкими торцями статичного навантаження. Зразок виготовлений з головками, діаметри яких D вдвічі більші початкового розрахункового діаметра d0 робочої частини зразка, внаслідок чого величина радіуса R заокруглення в зоні переходу від головки до робочої частини зразка буде становити 1/2d0. Висоти головок hГ зразка виготовляють рівними hГ=3/4d0. Величина початкової розрахункової висоти h0 робочої частини зразка буде рівною 5d0 - для зразка першого типу, 3d0 - для зразка другого типу, d0 - для зразка третього типу. Загальна висота Н зразка при вказаних співвідношеннях розмірів початкового діаметра d0, висоти h0 становлять відповідно 7,5d0, 5d0, та 3,5d0. UA 118615 U (54) ЗРАЗОК ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖІ МІЦНОСТІ СИЛУМІНІВ НА СТИСНЕННЯ UA 118615 U UA 118615 U 5 10 15 20 25 30 Корисна модель належить до механічних випробувань матеріалів, зокрема може бути використана для визначення межі міцності силумінів на стиснення. Відомі циліндричні зразки для визначення межі міцності металів на стиснення [Межгосударственный стандарт. Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний материалов. Метод испытаний на сжатие ГОСТ 25.503-97. Design calculation and strength testing. Methods of mechanical testing of metals. Method of compression testing] трьох типів з гладкими торцями та циліндричний з торцевою виточкою. При випробуваннях силуміну на стиснення з використанням відомих стандартних зразків перших трьох типів істотне значення має вплив тертя на торцях зразка, яке створює тримірну схему зусиль, внаслідок чого за рахунок поперечних напружень зменшується частка дотичних. Циліндричний зразок з торцевою виточкою також повністю не усуває вказаного недоліку. У зв'язку з цим, отримані на зразках прототипу значення межі міцності силумінів на стиснення є завищеними, а їх використання не є доцільним. Задачею корисної моделі є удосконалення геометрії відомих зразків, яка забезпечить усунення поперечних напружень під час їх стиснення. Поставлена задача вирішується тим, що у способі визначення межі міцності силумінів на стиснення з використанням циліндричних зразків з гладкими торцями, згідно з корисною моделлю зразки виготовляють з головками, діаметри D яких вдвічі більші початкових розрахункових діаметрів d0 робочої частини зразка, внаслідок чого величина радіуса R заокруглення в зоні переходу від головки до робочої частини зразка буде становити l/2d0, крім того висоти головок hГ зразка виготовляють рівними hГ=3/4d0, при цьому величини початкових розрахункових висот h0 робочої частини зразка будуть рівними 5d0 - для зразків першого типу, 3d0 - для зразків другого типу, та d0 - для зразків третього типу, внаслідок чого загальні висоти Н зразків при вказаних співвідношеннях розмірів початкових діаметрів d0, висот h0 становлять 7,5d0, 5d0, та 3,5d0. На кресленні представлена загальна конструкція зразка. Зразок складається із робочої частини 1, яку з'єднують з головками 2 перехідною частиною 3 радіусом заокруглення R=1/2 d0. При виготовленні зразків, визначенні їх кількості та проведенні досліджень міцності силумінів на стиснення дотримуються вимог згідно з ГОСТ 25.503-97. Використання розробленої конструкції зразків підвищує точність визначення межі міцності силуміну при випробуванні на стиснення, що створює можливості використання розрахунків оптимальних розмірів готових деталей та зменшення витрат металу на їх виготовлення. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 35 40 Зразок для визначення межі міцності силумінів на стиснення, що має форму циліндра з гладкими торцями статичного навантаження, який відрізняється тим, що виготовлений з головками, діаметри яких D вдвічі більші початкового розрахункового діаметра d0 робочої частини зразка, внаслідок чого величина радіуса R заокруглення в зоні переходу від головки до робочої частини зразка буде становити 1/2d0, крім того висоти головок hГ зразка виготовляють рівними hГ=3/4d0, при цьому величина початкової розрахункової висоти h0 робочої частини зразка буде рівною 5d0 - для зразка першого типу, 3d0 - для зразка другого типу, d0 - для зразка третього типу, внаслідок чого загальна висота Н зразка при вказаних співвідношеннях розмірів початкового діаметра d0, висоти h0 становлять відповідно 7,5d0, 5d0, та 3,5d0. 1 UA 118615 U Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: G01N 3/08

Мітки: стиснення, зразок, міцності, межі, визначення, силумінів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-118615-zrazok-dlya-viznachennya-mezhi-micnosti-siluminiv-na-stisnennya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Зразок для визначення межі міцності силумінів на стиснення</a>

Подібні патенти