Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Привід плосков'язальної машини, що містить електропривід, який відрізняється тим, що оснащений модулем керування і електромагнітами, з'єднаними з модулем керування, а електропривід виконаний у вигляді напрямної і повзуна, кінематично з нею з'єднаного.

2. Привід за п. 1, який відрізняється тим, що напрямна виконана з феромагнітного матеріалу та має форму трапеції у поперечному перерізі, а повзун виконаний з діелектричного матеріалу і має наскрізний отвір у формі трапеції, через який проходить напрямна.

Текст

Реферат: Привід плосков'язальної машини містить електропривод. При цьому він оснащений модулем керування і електромагнітами, з'єднаними з модулем керування, а електропривід виконаний у вигляді напрямної і повзуна, кінематично з нею з'єднаного. UA 118280 U (54) ПРИВІД ПЛОСКОВ'ЯЗАЛЬНОЇ МАШИНИ UA 118280 U UA 118280 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Корисна модель належить до трикотажного машинобудування, зокрема до приводів плосков'язальних машин. Відомий привід плосков'язальної машини [патент України № 56035 А, МПК D03D 51/00, D03D 51/18, 2003 p.], що містить електропривід, виконаний у вигляді електромагнітної котушки з сердечником. Відомий привід плосков'язальної машини має малу потужність та не забезпечує надійне безступеневе регулювання швидкості переміщення в'яжучої каретки, що призводить до зниження ефективності та надійності його роботи. Відомий також привід плосков'язальної машини [патент України № 98323 А, МПК D03D 51/00, 2015 p.], що містить електропривід, виконаний у вигляді лінійного електромагнітного двигуна, що включає розгорнутий статор з соленоїдами та магнітопровід. У відомому приводі плосков'язальної машини неможливе автоматичне регулювання ходу в'яжучої каретки, що призводить до зниження ефективності та надійності його роботи. В основу корисної моделі поставлена задача створити такий привід плосков'язальної машини, в якому введенням нових елементів та їх зв'язків, забезпечилось би підвищення ефективності роботи плосков'язальної машини. Поставлена задача вирішена тим, що привід плосков'язальної машини, що містить електропривід, згідно з корисною моделлю, оснащений модулем керування і електромагнітами, з'єднаними з модулем керування, а електропривід виконаний у вигляді напрямної і повзуна, кінематично з нею з'єднаного. Доцільно, щоб напрямна була виконана з феромагнітного матеріалу та мала форму трапеції у поперечному перерізі, а повзун виконаний з діелектричного матеріалу і мав наскрізний отвір у формі трапеції, через який проходить напрямна. Виконання електроприводу у вигляді напрямної і повзуна кінематично з нею з'єднаного, та оснащення електроприводу модулем керування і електромагнітами, з'єднаними з модулем керування, дозволяє автоматично регулювати хід в'язальної каретки в процесі в'язання і, як наслідок, забезпечує підвищення ефективності роботи плосков'язальної машини. Виконання напрямної з феромагнітного матеріалу та з поперечним перерізом у формі трапеції, а повзуна - з діелектричного матеріалу з наскрізним отвором у формі трапеції, через який проходить напрямна, дозволяє збільшити площу контакту між повзуном та напрямною, що забезпечує підвищення ефективності роботи плосков'язальної машини. Корисна модель представлена на кресленнях, де: фіг. 1 - кінематична схема приводу плосков'язальної машини; на фіг. 2 - поперечний переріз напрямної та повзуна. Привід плосков'язальної машини містить електропривід, виконаний у вигляді напрямної 1 з феромагнітного матеріалу та повзуна 2, виконаного з діелектричного матеріалу і кінематично з'єднаного з напрямною 1 (фіг. 1), модуль керування 3 та електромагніти 4, з'єднані з модулем керування 3. Повзун 2 з'єднаний з в'язальною кареткою 5. Напрямна 1 має форму трапеції у поперечному перерізі (фіг. 2), а повзун 2 має наскрізний отвір 6 у формі трапеції, через який проходить напрямна 1. Привід плосков'язальної машини працює наступним чином. В модуль керування 3 завантажують програму процесу в'язання (необхідний хід в'язальної каретки в процесі петлеутворення). Включається подача току на електромагніти 4, після чого повзун 2 та в'яжуча каретка 5, згідно з програмами в'язання, отримують переміщення в напрямку зліва направо по напрямній 1. Пройшовши необхідну відстань, повзун 2 та в'яжуча каретка 5 (тобто до останнього задіяного програмою в'язання електромагніта 4) зупиняються. Після цього модуль керування 3 перемикає дію електромагнітів 4 в зворотному напрямі, повзун 2 та в'яжуча каретка 5 отримують рух з права наліво на певну величину заданою програмою в'язання, далі процес в'язання повторюється. Запропонована конструкція приводу плосков'язальної машини дозволяє забезпечує підвищення ефективності роботи плосков'язальної машини. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 55 1. Привід плосков'язальної машини, що містить електропривід, який відрізняється тим, що оснащений модулем керування і електромагнітами, з'єднаними з модулем керування, а електропривід виконаний у вигляді напрямної і повзуна, кінематично з нею з'єднаного. 2. Привід за п. 1, який відрізняється тим, що напрямна виконана з феромагнітного матеріалу та має форму трапеції у поперечному перерізі, а повзун виконаний з діелектричного матеріалу і має наскрізний отвір у формі трапеції, через який проходить напрямна. 1 UA 118280 U Комп’ютерна верстка А. Крулевський Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: D04B 15/96

Мітки: плосков`язальної, привід, машини

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-118280-privid-ploskovyazalno-mashini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Привід плосков’язальної машини</a>

Подібні патенти