Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб рукавної резекції шлунка, який включає степлерну резекцію великої кривизни та дна шлунка від антрального відділу до кута Гіса, який відрізняється тим, що перед оперативним втручанням виконують ендоскопічне ультрасонографічне вимірювання товщини стінки шлунка на різних ділянках передбачуваної лінії резекції і за даними її товщини підбирають відповідну касету для цих ділянок лінії резекції.

Текст

Реферат: Спосіб рукавної резекції шлунка включає степлерну резекцію великої кривизни та дна шлунка від антрального відділу до кута Гіса. Перед оперативним втручанням виконують ендоскопічне ультрасонографічне вимірювання товщини стінки шлунка на різних ділянках передбачуваної лінії резекції і за даними її товщини підбирають відповідну касету для цих ділянок лінії резекції. UA 118180 U (12) UA 118180 U UA 118180 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, а саме до хірургії, і може бути використана при операції рукавної резекції шлунка в хворих на ожиріння. Відомий спосіб рукавної резекції шлунка, який включає степлерну резекцію великої кривизни та дна шлунка від антрального відділу до кута Гica [Kueper Μ.Α., Kramer K.M., Kirschniak A. et al. Laparoscopic sleeve gastrectomy: standardized technique of a potential stand-alone bariatric procedure in morbidly obese patients // World J. Surg. - 2008. - Vol. 32. - P. 1462-1465]. Недоліком цього способу є велика кількість випадків виникнення неспроможності степлерного шва. Задачею корисної моделі є розробка такого способу рукавної резекції шлунка, який за рахунок підбору відповідної касети для певної ділянки лінії резекції забезпечував би зниження кількості випадків виникнення неспроможності степлерного шва. Поставлена задача вирішується тим, що у способі рукавної резекції шлунка, який включає степлерну резекцію великої кривизни та дна шлунка від антрального відділу до кута Гіса, згідно з корисною моделлю, перед оперативним втручанням виконують ендоскопічне ультрасонографічне вимірювання товщини стінки шлунка на різних ділянках передбачуваної лінії резекції і за даними її товщини підбирають відповідну касету для цих ділянок лінії резекції. Ендоскопічне ультрасонографічне вимірювання товщини стінки шлунка на різних ділянках передбачуваної лінії резекції та підбір за товщиною стінки касети з відповідною висотою загину дужки для цих ділянок лінії резекції забезпечує зниження кількості випадків виникнення неспроможності степлерного шва. Спосіб виконують наступним чином. Перед операцією після попереднього зрошення ротоглотки 10 % розчином лідокаїну заводять відеоендоскоп у шлунок та виконують гастроскопію. За допомогою водяної помпи в шлунок через відеоендоскоп вводять 500 мл деаерованої води. Через інструментальний канал відеоендоскопа в шлунок заводять радіальний механічний ультразвуковий датчик. Ультразвуковий датчик послідовно встановлюють у чотирьох точках та вимірюють товщину стінки шлунка: 1-ша точка - антральний відділ по великій кривизні на 5 см проксимальніше від пілоруса, 2-га точка - на рівні кута шлунка по передній і задній стінках, 3-тя точка - середина між 2-ю і 4-ю точками по передній та задній стінках, 4-та точка - дистальніше на 1 см від кута Гіса по великій кривизні. Деаеровану рідину аспірують, відеоендоскоп видаляють. Пацієнта вводять в наркоз. Виконують лапаротомний чи лапароскопічний доступ до верхнього поверху черевної порожнини. Через рот в шлунок заводять шлунковий зонд діаметром 36 Fr по малій кривизні до воротаря. Виконують мобілізацію великої кривизни шлунка від антрального до кардіального відділу. По краю шлункового зонда лінійними степлерами виконують резекцію великої кривизни та дна шлунка від антрального до кардіального відділу. При цьому послідовно на кожній ділянці резекцію виконують, використовуючи степлерні касети з висотою загину дужок, відповідно до товщини стінки шлунка в цій ділянці. Резековану частину шлунка видаляють. Зашивають лапаротомну рану або видаляють лапароскопічні інструменти та зашивають рани після них. Накладають пов'язки. Приклад. Пацієнт К., 46 p., медична карта стаціонарного хворого № 3805/2016, госпіталізований 13.06.2016 р. у відділення хірургії стравоходу, шлунка та кишечнику з діагнозом: Морбідне ожиріння індекс маси тіла 44 кг/м. 14.06.2016 р. виконали фіброезофагогастродуоденоскопію. Під час процедури за допомогою водяної помпи в шлунок через відеоендоскоп ввели 500 мл деаерованої води. Через інструментальний канал відеоендоскопа в шлунок завели радіальний механічний ультразвуковий датчик. Ультразвуковий датчик послідовно встановили у чотирьох точках та виміряли товщину стінки шлунка: 1-ша точка - антральний відділ по великій кривизні на 5 см проксимальніше від пілоруса - товщина стінки 4,3 мм, 2-га точка - на рівні кута шлунка по передній і задній стінках - товщина передньої та задньої стінки 3,7 мм та 3,6 мм відповідно, 3-тя точка - середина між 2-ю і 4-ю точками по передній та задній стінках - товщина передньої та задньої стінки 3,5 мм та 3,6 мм відповідно, 4-та точка - дистальніше на 1 см від кута Гіса по великій кривизні -- товщина стінки 3,6 мм. Деаеровану рідину аспірували, відеоендоскоп видалили. 21.06.2016 р. пацієнту виконали лапароскопічну рукавну резекцію шлунка. Під комбінованим наркозом після обробки операційного поля розчином антисептиків у черевну порожнину введені лапароскопічні інструменти для виконання лапароскопічної рукавної резекції шлунка. Через рот у шлунок завели шлунковий зонд діаметром 36 Fr по малій кривизні до воротаря. Мобілізували велику кривизну шлунка та дно від антрального до кардіального відділу за допомогою інструменту LigaSure Atlas 10 мм. За допомогою степлера Echelon Endopath 60 виконали резекцію великої кривизни і дна шлунка на шлунковому зонді. Першим степлером з "зеленою" касетою (висота загину дужок 4,1-4,8 мм) виконали пересічення шлунка вздовж зонда з боку 1 UA 118180 U 5 10 15 великої кривизни в антральному відділі. Наступними чотирма степлерами з "синьою" касетою (висота загину дужок 3,5-3,8 мм) виконали пересічення шлунка вздовж шлункового зонда з боку великої кривизни до кута Гіса. Лінію швів перетонізували непереривним швом ниткою вікрил 3-0. Провели контроль гемостазу, контроль герметичності лінії шва. Видалили шлунковий зонд. Резековану частину шлунка витягнули через місце введення лапароскопічного троакару. Видалили інструменти з черевної порожнини. Рани зашили. Наклали пов'язки. Післяопераційний період пройшов без ускладнень. Пацієнта виписали на 6 добу після оперативного втручання. За запропонованим способом пролікували 5 хворих з ожирінням. Неспроможності степлерного шва у цих пацієнтів не було. За способом-аналогом пролікували 5 хворих з ожирінням. В одного хворого в післяопераційному періоді була неспроможність степлерного шва в проксимальній третині шлункової трубки. Це призвело до додаткового лікування неспроможності шлункового шва та збільшило строки перебування пацієнта в стаціонарі. Таким чином, порівняння з аналогом показало, що застосування способу дозволяє знизити кількість випадків виникнення неспроможності степлерного шва. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 20 Спосіб рукавної резекції шлунка, який включає степлерну резекцію великої кривизни та дна шлунка від антрального відділу до кута Гіса, який відрізняється тим, що перед оперативним втручанням виконують ендоскопічне ультрасонографічне вимірювання товщини стінки шлунка на різних ділянках передбачуваної лінії резекції і за даними її товщини підбирають відповідну касету для цих ділянок лінії резекції. 25 Комп’ютерна верстка В. Мацело Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/00

Мітки: рукавної, резекції, спосіб, шлунка

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-118180-sposib-rukavno-rezekci-shlunka.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб рукавної резекції шлунка</a>

Подібні патенти