Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для спалювання палива в циркулюючому киплячому шарі, який містить корпус, верхній торець якого підключений до завихрювача повітря, нижній - до другого завихрювача повітря, патрубки відведення продуктів згоряння, бункер і вузол подачі палива, вентилятор, який відрізняється тим, що до нижнього завихрювача повітря додатково підключена камера сушіння палива, із перетисками в середній частині корпусу, яка включає повітророзподільну решітку і патрубок подачі повітря.

Текст

Реферат: Пристрій для спалювання палива в циркулюючому киплячому шарі містить корпус, верхній торець якого підключений до завихрювача повітря, нижній - до другого завихрювача повітря, патрубки відведення продуктів згоряння, бункер і вузол подачі палива, вентилятор. До нижнього завихрювача повітря додатково підключена камера сушіння палива із перетисками в середній частині корпусу, яка включає повітророзподільну решітку і патрубок подачі повітря. UA 118021 U (12) UA 118021 U UA 118021 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Корисна модель належить до області теплоенергетики і котельної техніки. Пристрій може використовуватися в комунальних і промислових котлах для спалювання вугілля, торфу, місцевих палив, вуглевмісних і відходів деревини при простій їх підготовці, дробленні і подрібненні. Відоме технічне рішення [1]. Топка котла включає екрановану камеру згоряння, повітророзподільні решітки, у верхній частині топки міститься уловлювач частинок, вихровий циклон з соплами вторинного дуття і завихрювач на вході газів. Недоліком технічного рішення є великі габарити циклону. Відоме технічне рішення [2]. Винахід стосується спалювання горючого сланцю в топці котла з циркулюючим киплячим шаром за допомогою введення первинного повітря в топку зі швидкістю, що становить менше 2,5 м/с в нижній частині палива, причому первинне і вторинне повітря вводять в топку таким чином, що швидкість псевдозрідження в нижній частині топки під решіткою становить менше 70 % від швидкості псевдозрідження у верхній частині топки. Недоліком відомого рішення є недостатньо високі швидкості повітря і значні габарити топки. Відоме технічне рішення [3] прийняте як прототип. Пристрій містить екрановану топку з повітророзподільною решіткою, у верхній частині міститься уловлювач частинок - циклон з соплами вторинного дуття і завихрювач на вході газу, який має перегородку і додаткові вихрові циклони до яких підключені сопла вторинного повітря. Недоліком технічного рішення є наявність повітророзподільної решітки, низькі швидкості повітря і значні габарити топки. Наявність декількох циклонів ускладнює конструкцію і знижує надійність. В основу корисної моделі поставлена задача створити пристрій для спалювання твердого палива циркулюючому киплячому шарі, що забезпечує інтенсивне утворення паливноповітряної суміші і ступеневе її спалювання з мінімальним утворенням оксидів азоту. Поставлена задача вирішується тим, що пристрій включає циліндричний корпус з теплообмінними поверхнями і центральною перфорованою безліччю отворів трубою, вузли підведення первинного, вторинного і третинного повітря, вузол підведення палива, вузол відведення та очищення продуктів згоряння, повернення частини палива в топку при цьому в завихрювачі первинного повітря, згідно з корисною моделлю, до нижнього завихрювача повітря додатково підключена камера сушіння палива з перетисками в середній частині корпусу, що включає повітророзподільну решітку і патрубок подачі повітря. Пристрій для спалювання палива в циркулюючому киплячому шарі зображено на кресленні. Пристрій містить: корпус топкової камери 1, зверху і знизу конічної форми завихрювачі повітря, нижній 2 і верхній 3, патрубок відводу відпрацьованих газів 4, бункер для палива 5 і шнек 6 для його подачі, вентилятор 7, камеру 8 з перетиском 9, повітророзподільну решітку 10 і патрубок 11 подачі повітря. Пристрій працює наступним чином. Паливо надходить з бункера 5 за допомогою шнека 6 в камеру 8, де сушиться підігрітим (150-200 °C) повітрям. Повітря від вентилятора 7 надходить патрубком 11, через повітророзподільні решітки 10, в камеру 8. Камера 8 виконана розширюванням доверху, по ходу руху повітря, що призводить до зниження швидкості і поворотного руху частини палива вниз, по стінці камери. Так забезпечується циркуляція і перемішування частинок палива в камері 8. Наявність перетисків 9 в центральній частині камери 8 забезпечує збільшення швидкості повітря і винесення частинок палива з камери 8. Завихрювач 2 посилює рух частинок і створює вихровий потік в топковій камері 1. Повітря надходить в топку підігрітим до температури 250-350 °C від вентилятора 7. Підігріте повітря забезпечує займання палива. Необхідна кількість повітря для повного спалювання палива надходить через завихрювач 3, назустріч закрученому потоку від завихрювача 2. Джерела інформації: які прийняті до уваги при експертизі 1. А. с. СРСР SU 1359565, 1987. 2. Патент РФ RU 2321799, Способ сжигания горючего сланца в котле с циркулирующим псевдоожиженным слоем, 2008. 3. Патент РФ № 2006745, Топка, 1994. 55 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 60 Пристрій для спалювання палива в циркулюючому киплячому шарі, який містить корпус, верхній торець якого підключений до завихрювача повітря, нижній - до другого завихрювача повітря, патрубки відведення продуктів згоряння, бункер і вузол подачі палива, вентилятор, який відрізняється тим, що до нижнього завихрювача повітря додатково підключена камера сушіння 1 UA 118021 U палива, із перетисками в середній частині корпусу, яка включає повітророзподільну решітку і патрубок подачі повітря. Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: F23G 5/00, F23B 30/00, F23B 70/00, F23C 10/00

Мітки: киплячому, палива, циркулюючому, шарі, пристрій, спалювання

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-118021-pristrijj-dlya-spalyuvannya-paliva-v-cirkulyuyuchomu-kiplyachomu-shari.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для спалювання палива в циркулюючому киплячому шарі</a>

Подібні патенти