Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб скошеного анастомозу артерії, що включає висікання кінців привідного та відвідного фрагментів артеріальної судини перпендикулярно до судинної стінки та напряму протікання артеріальної крові по судині, зведення зрізів судин зі змиканням та накладанням "п"-подібних швів, який відрізняється тим, що кінці привідного та відвідного фрагментів артеріальної судини висічені під кутом.

Текст

Реферат: Спосіб скошеного анастомозу артерії включає висікання кінців привідного та відвідного фрагментів артеріальної судини перпендикулярно до судинної стінки та напряму протікання артеріальної крові по судині, зведення зрізів судин зі змиканням та накладанням "п"-подібних швів. При цьому кінці привідного та відвідного фрагментів артеріальної судини висічені під кутом. UA 117902 U (12) UA 117902 U UA 117902 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Корисна модель належить до медицини, зокрема до судинної хірургії, і може бути застосована при лікуванні артеріальних судин з накладанням анастомозу. Відомий спосіб накладання анастомозу, що включає висікання кінців привідного та відвідного фрагментів артеріальної судини перпендикулярно до судинної стінки та напряму протікання артеріальної крові по судині, зведення зрізів фрагментів судини зі змиканням та накладанням "п"-подібних швів [1]. Недоліком даного способу є недостатня клінічна обґрунтованість, зокрема анастомоз звужує просвіт судини, що підвищує тиск в привідному фрагменті артеріальної судини, порушується ламінарне протікання артеріальної крові та створюються умови турбулентного протікання, що є умовою тромбоутворення, що в перспективі може призвести до порушення регіонального артеріального кровопостачання. В основу корисної моделі поставлена задача удосконалити відомий спосіб шляхом введення нової технологічної дії, яка направлена на створення анастомозу, який усуває звужування анастомозу та забезпечує ламінарне проходження крові по артерії. Поставлена задача вирішується у способі, який включає висічення кінців привідного та відвідного фрагментів артеріальної судини під кутом, зведення зрізів до змикання та накладанням на змикання "п"-подібних швів. Пропонований спосіб здійснюється наступним чином: після визначення меж життєздатності артерії проводять резекцію патологічного процесу в межах здорових тканин та накладають скошений анастомоз кінець в кінець, напрям скошеного висікання привідного фрагменту артеріальної судини (фіг. 1) визначають за умовними осями О-O1, O2-O3, які перпендикулярні верхньому - 1 і нижньому - 7 краям привідного фрагменту артеріальної судини, верхній орієнтир напряму AВ визначає утворений кут ВAО3-45°, нижній орієнтир напряму АВ визначає утворений кут O1ВА - 135°; напрям скошеного висікання відвідного фрагменту артеріальної судини визначають за умовними осями O4-O5, O6-O7, які перпендикулярні верхньому - 2 і нижньому - 8 краям відвідного фрагменту артеріальної судини, верхній орієнтир напряму CD визначає утворений кут O6CD-135°, нижній орієнтир напряму CD визначає утворений кут O4DC-45°; зрізи фрагментів артерії змикають (фіг. 2) та накладають перший "п"-подібний шов на з'єднання фрагментів - 9 по верхньому краю артерії - 1, 2, другий "п"-подібний шов на з'єднання фрагментів по нижньому краю артерії - 7, 8, після фіксації швами співставлення накладають шви по периметру артерії, чергуючи шви передньої і задньої стінок артерії. Суть корисної моделі пояснюють креслення. Фіг. 1. Розрахунок висікання привідного та відвідного фрагментів. Фіг. 2. Скошений анастомоз артерії. На фіг. 1. Верхній край привідного фрагменту артеріальної судини - 1, верхній край відвідного фрагменту артеріальної судини - 2, напрям протікання артеріальної крові привідного фрагменту артеріальної судини - 3, напрям протікання артеріальної крові відвідного фрагменту артеріальної судини - 4, просвіт привідного фрагменту артеріальної судини - 5, просвіт відвідного фрагменту артеріальної судини - 6, нижній край привідного фрагменту артеріальної судини - 7, нижній край відвідного фрагменту артеріальної судини - 8, О-O1, O2-O3 - умовні осі привідного фрагменту артеріальної судини, O4-O5, O6-O7 - умовні осі відвідного фрагменту артеріальної судини. На фіг. 2. Верхній край привідного фрагменту артеріальної судини - 1, верхній край відвідного фрагменту артеріальної судини - 2, напрям протікання артеріальної крові привідного фрагменту артеріальної судини - 3, напрям протікання артеріальної крові відвідного фрагменту артеріальної судини - 4, просвіт привідного фрагменту артеріальної судини - 5, просвіт відвідного фрагменту артеріальної судини - 6, нижній край привідного фрагменту артеріальної судини - 7, нижній край відвідного фрагменту артеріальної судини - 8, з'єднання скошеного анастомозу артерії - 9, "п"-подібний шов - 10. Таким чином, пропонований спосіб анастомозу забезпечує ламінарне проходження крові по артерії і попереджує порушення регіонального артеріального кровопостачання. Джерело інформації: 1. Белов Ю.В. - Руководство по сосудистой хирургии с атласом оперативной техники - М.: ДеНовоо, 2000. - 448 с. 55 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 60 Спосіб скошеного анастомозу артерії, що включає висікання кінців привідного та відвідного фрагментів артеріальної судини перпендикулярно до судинної стінки та напряму протікання артеріальної крові по судині, зведення зрізів судин зі змиканням та накладанням "п"-подібних 1 UA 117902 U швів, який відрізняється тим, що кінці привідного та відвідного фрагментів артеріальної судини висічені під кутом. Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/00

Мітки: скошеного, анастомозу, артерії, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-117902-sposib-skoshenogo-anastomozu-arteri.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб скошеного анастомозу артерії</a>

Подібні патенти