Робочий орган для електрогідравлічної установки

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Робочий орган для електрогідравлічної установки, який містить приєднані до генератора імпульсних струмів позитивний і негативний електроди, розділені ізоляційним елементом, який відрізняється тим, що забезпечено додатковими електродами, закріпленими на ізоляційному елементі і розділеними розрядними проміжками.

Текст

Реферат: Робочий орган для електрогідравлічної установки містить приєднані до генератора імпульсних струмів позитивний і негативний електроди, розділені ізоляційним елементом. Забезпечено додатковими електродами, закріпленими на ізоляційному елементі і розділеними розрядними проміжками. UA 117600 U (54) РОБОЧИЙ ОРГАН ДЛЯ ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНОЇ УСТАНОВКИ UA 117600 U UA 117600 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Запропоноване технічне рішення належить до пристроїв, які дозволяють реалізувати технологічні процеси, що використовують розрядно-імпульсну технологію, яка призначена, в основному, для руйнування монолітів, а також очищення порожнистих виробів великого і малого діаметрів від відкладень. Це трубопроводи шахтного водовідливу, шламопроводи металургійних комбінатів, магістральні водоводи, зливова каналізація тощо. Використання в промисловості розрядно-імпульсної технології (електрогідравлічної дії) вимагає створення високостійких до температур і механічних впливів робочих органівелектродів. Зазвичай ці електроди мають просту конструкцію, забезпечуючи потужний підводний розряд в одній точці. Відомий пристрій для свердловинного електрогідравлічного руйнування гірничих порід, що містить генератор імпульсів енергії і циліндричний корпус з розміщеною в останньому двоелектродною розрядною камерою, при цьому в корпусі виконані додаткові розрядні камери, а електроди приєднані до генератора імпульсів енергії послідовно. Крім того, розрядні камери розміщено на бічній поверхні корпусу за двозахідною гвинтовою лінію (див. авт. свід. № 1124632 колишн. СРСР, Ε21С 37/18, опубл. 07.01.92. Бюл. № 1). Відома конструкція дозволяє змінювати довжину розрядного проміжку і, тим самим, змінювати вплив електровибуху на об'єкт обробки, проте істотно змінити форму дугового розряду, наприклад значно витягнути його таким чином, щоб впливати на протяжну ділянку трубопроводу без переміщення робочого органу неможливо, і це є основним недоліком відомого технічного рішення, визначеного за прототип. В основу корисної моделі поставлена задача створення робочого органу для електрогідравлічної установки, зміна конструкції поверхні якого, дозволяє підвищити ефективність його впливу на об'єкт обробки без просування уздовж трубопроводу, що скорочує час очищення. Поставлена задача вирішується тим, що робочий орган для електрогідравлічної установки, який містить приєднані до генератора імпульсних струмів позитивний і негативний електроди, розділені ізоляційним елементом, згідно з корисною моделлю, забезпечений додатковими електродами, закріпленими на ізоляційному елементі і розділеними розрядними проміжками. На фіг. 1 наведено переріз запропонованого робочого органу, на фіг. 2 -розріз по А-А. Запропонований робочий орган містить генератор імпульсних струмів 1, до якого приєднано позитивний 2 і негативний 3 електроди. Між ними розташовано ізоляційний елемент 4. Допоміжні електроди 5 розміщено на ізоляційному елементі 4 на відстані Δ один від одного. Позитивний електрод 2 з'єднано з "плюсом" генератора 1, а негативний електрод 3 - з "мінусом" генератора. Робочий орган, поміщений в заповнений електропровідною рідиною об'єкт, який необхідно очистити, функціонує так. Імпульс струму від генератора 1 надходить на електроди 2 і 3 робочого органу. Міжелектродні проміжки Δ допоміжних електродів 5 пробиваються, і між ними виникають електричні розряди, тобто дуга, яка ініціює в рідині хвилі тиску. При цьому дуга виявляється витягнутої, забезпечуючи очищення протяжного об'єкта без переміщення уздовж робочого органу. Довжина об'єкта впливу, що обробляється одночасно, в даному випадку, визначається сумарною довжиною проміжків Δ між додатковими електродами 5 і обмежена тільки величиною робочої напруги генератора. Таким чином, електрична дуга, що впливає на об'єкт обробки, наприклад відкладення в трубопроводі, складається з декількох дуг, що горять у розрядних проміжках між допоміжними електродами 5, і виявляється витягнутої на відстань, яка дорівнює загальній кількості проміжків Δ між електродами 5. Це забезпечує підвищення ефективності робочого органу. Використання запропонованого технічного рішення для електрогідравлічної установки дозволяє ефективно очищати трубопроводи без просування робочого органу уздовж трубопроводу, що скорочує час очищення. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 55 Робочий орган для електрогідравлічної установки, який містить приєднані до генератора імпульсних струмів позитивний і негативний електроди, розділені ізоляційним елементом, який відрізняється тим, що забезпечено додатковими електродами, закріпленими на ізоляційному елементі і розділеними розрядними проміжками. 1 UA 117600 U Комп’ютерна верстка О. Рябко Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B08B 9/00, E21C 37/18, B08B 9/027

Мітки: електрогідравлічної, орган, робочий, установки

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-117600-robochijj-organ-dlya-elektrogidravlichno-ustanovki.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Робочий орган для електрогідравлічної установки</a>

Подібні патенти