Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Паралельний аналого-цифровий перетворювач, який містить 2m-n-l компараторів старших розрядів, малорозрядний паралельний аналого-цифровий перетворювач, виходи якого з'єднані з інформаційними входами елементів пам'яті, а виходи 2m-n-l компараторів старших розрядів з'єднані з інформаційними входами n елементів пам'яті через елемент І-АБО, виходи елементів пам'яті під'єднані до розрядних шин, перші входи 2m-n-l компараторів старших розрядів і сигнальні входи малорозрядного паралельного аналого-цифрового перетворювача під'єднані до вхідної шини джерела напруги, а другі входи 2m-n-l компараторів старших розрядів підключені до шин джерела опорної напруги, який відрізняється тим, що введено перетворювач коду і аналоговий комутатор, причому входи перетворювача коду з'єднані з виходами 2m-n-l компараторів старших розрядів, виходи якого підключені до керуючих входів аналогового комутатора, аналогові входи під'єднані до шин джерела опорної напруги, а виходи аналогового комутатора з'єднані з шинами опорної напруги малорозрядного паралельного аналого-цифрового перетворювача, стробувальні входи малорозрядного паралельного аналого-цифрового перетворювача, 2m-n-l компараторів старших розрядів і елементів пам'яті з'єднані відповідно з шиною джерела стробувального сигналу.

Текст

Паралельний аналого-цифровий перетворювач, який містить 2m-n-1 компараторів старших розрядів, малорозрядний паралельний аналогоцифровий перетворювач, виходи якого з'єднані з інформаційними входами елементів пам'яті, а виm-n ходи 2 -1 компараторів старших розрядів з'єднані з інформаційними входами n елементів пам'яті через елемент І-АБО, виходи елементів пам'яті під'єднані до розрядних шин, перші входи 2m-n-1 компараторів старших розрядів і сигнальні входи 3 під'єднані до вхідної шини джерела напруги, яка підлягає перетворенню, а другі входи компараторів старших розрядів підключені до шин джерела опорної напруги [Brian Jillings, 4-bit flash chip guarantees 100 MHz, 8-bit system, "Elektronic Design", 1981, 29, №24 p.100, fig.6]. Недоліком даного пристрою є низька точність, оскільки при збільшенні числа двійкових розрядів, тобто збільшенні точності, число малорозрядних паралельних аналого-цифрових перетворювачів пропорційне 2m-n, де m - число розрядів аналогоцифрових перетворювачів, n - число розрядів малорозрядних паралельних аналого-цифрових перетворювачів. В основу корисної моделі поставлено задачу створення паралельного аналого-цифрового перетворювача, в якому за рахунок введення нових блоків та зв'язків підвищується точність перетворення. Поставлена задача досягається тим, що в паралельний аналого-цифровий перетворювач, який містить компаратори старших розрядів, малорозрядний паралельний аналого-цифровий перетворювач, виходи якого з'єднані з інформаційними входами елементів пам'яті, а виходи компараторів старших розрядів з'єднані з інформаційними входами елементів пам'яті через елемент І-АБО, виходи елементів пам'яті під'єднані до розрядних шин, перші входи компараторів старших розрядів і сигнальні входи малорозрядного паралельний аналого-цифрового перетворювача під'єднані до шини джерела напруги, яка підлягає перетворенню, а другі входи компараторів старших розрядів під'єднані до шин джерела опорної напруги, введені перетворювач коду і аналоговий комутатор, причому входи перетворювача коду з'єднані з виходами компараторів старших розрядів, виходи якого підключені до керуючих входів аналогового комутатора, аналогові входи під'єднані до джерела опорної напруги, а виходи аналогового комутатора з'єднанні з шинами опорної напруги малорозрядного паралельного аналого-цифрового перетворювача, стробуючі входи малорозрядного паралельного аналого-цифрового перетворювача, компараторів старших розрядів і елементів пам'яті з'єднані відповідно з шиною формування стробуючого сигналу, що дає при однаковій кількості розрядів паралельного аналого-цифрового перетворювача, який пропонується і прототипу значне спрощення побудови. На кресленні наведена структурна електрична схема паралельного аналого-цифрового перетворювача. Пристрій містить вхідну шину 1 джерела напруги Евх, вхід 2 стробуючого сигналу Ес, 2m-n-1 компараторів 3 старших розрядів з прямими (+), інверсними (-) і стробуючими (С) входами, малорозрядний паралельний аналого-цифровий перетворювач 4, елементи пам'яті 5, зокрема D-тригери з входами керування (D) і виходи 6 старших розрядів, виходи 7 молодших розрядів, перетворювач коду 8, аналоговий комутатор 9, джерело опорної напруги 10, джерело стробуючого сигналу 11, елемент І-АБО 12, шина джерела стробуючого сигналу 13, дві шини джерела опорної напруги 14 11757 4 малорозрядного паралельного аналого-цифрового перетворювача 4, причому виходи малорозрядного паралельного аналого-цифрового перетворювача 4 з'єднані з інформаційними входами елемеm-n нтів пам'яті 5, а виходи 2 -1 компараторів 3 старших розрядів з'єднані з інформаційними входами n елементів пам'яті 5 через елемент І-АБО 12, виходи елементів пам'яті 5 під'єднані до розрядних шин, перші входи 2m-n-1 компараторів 3 старших розрядів і сигнальні входи малорозрядного паралельного аналого-цифрового перетворювача 4 під'єднані до вхідної шини джерела напруги 1, а другі входи 2m-n-1 компараторів 3 старших розрядів підключені до шин джерела опорної наруги 14, а входи перетворювача коду 8 з'єднані з виходами 2m-n-1 компараторів 3 старших розрядів, виходи перетворювача коду 8 підключені до керуючих входів аналогового комутатора 9, аналогові входи якого під'єднані до джерела опорної напруги 10, а виходи аналогового комутатора 9 з'єднані з шинами джерела опорної напруги 14 малорозрядного паралельного аналого-цифрового перетворювача 4, стробуючі входи малорозрядного паралельного аналого-цифрового перетворювача 4, 2mn -1 компараторів 3 старших розрядів і елементів пам'яті 5 з'єднані з шиною джерела стробуючого сигналу 13. Число компараторів 3 старших розрядів залежить як від вибраного числа m двійкових розрядів аналого-цифрового перетворювача, так і від числа n розрядів малорозрядного паралельного аналогоm-n цифрового перетворювача 4 і дорівнює 2 -1. В даному випадку число компараторів 3 старших розрядів дорівнює 3, так як число двійкових розрядів аналого-цифрового перетворювача дорівнює 5 і число розрядів малорозрядного паралельного аналого-цифрового перетворювача 4 дорівнює 3. Аналого-цифровий перетворювач працює наступним чином. Вхідна напруга, яка перетворюється Uвx через вхідну шину 1 джерела напруги надходить на прямі входи компараторів 3 старших розрядів і на сигнальний вхід малорозрядного паралельного аналого-цифрового перетворювача 4. Опорна напруга, яка формується джерелом опорної напруги 10, на малорозрядний паралельний аналогоцифровий перетворювач 4 подається по двом шинам джерела 14 опорної напруги, потенціали яких змінюються в залежності від цифрового коду на вході аналогового комутатора 9. Сигнал з виходу компараторів старших розрядів 3 через елемент ІАБО 12 надходить до першого елемента пам'яті 5. В залежності від величини вхідної напруги Uвx відбувається зміна вхідних рівнів компараторів 3 старших розрядів і малорозрядного паралельного аналого-цифрового перетворювача 4, опорна напруга якого визначається кодовою комбінацією перетворювача коду 8: при надходженні на вхідну шину 1 вхідного сигналу 0

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Parallel analog-to-digital converter

Автори англійською

Stalchenko Oleksandr Volodymyrovych

Назва патенту російською

Параллельный аналого-цифровой преобразователь

Автори російською

Стальченко Александр Владимирович

МПК / Мітки

МПК: H03M 1/12

Мітки: перетворювач, паралельний, аналого-цифровий

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-11757-paralelnijj-analogo-cifrovijj-peretvoryuvach.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Паралельний аналого-цифровий перетворювач</a>

Подібні патенти