Індивідуальний термоелектричний кондиціонер для одягу

Номер патенту: 116772

Опубліковано: 12.06.2017

Автори: Анатичук Лук'ян Іванович, Прибила Андрій Вікторович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Індивідуальний термоелектричний кондиціонер для одягу, який складається із термоелектричних модулів з системою кріплень до одягу, індивідуального джерела електричного живлення та повітряних теплообмінників, який відрізняється тим, що додатково містить розміщені між термоелектричними модулями і одягом канали, в яких циркулює теплоносій.

Текст

Реферат: Індивідуальний термоелектричний кондиціонер для одягу складається із термоелектричних модулів з системою кріплень до одягу, індивідуального джерела електричного живлення та повітряних теплообмінників. Додатково містить розміщені між термоелектричними модулями і одягом канали, в яких циркулює теплоносій. UA 116772 U (54) ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИЙ КОНДИЦІОНЕР ДЛЯ ОДЯГУ UA 116772 U UA 116772 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Корисна модель належить до персональних кондиціонерів для одягу та знайде застосування для забезпечення тривалої підтримки комфортних температурних умов функціонування організму людини за несприятливих зовнішніх умов. Вона може бути використана для створення одягу, що кондиціонується для спортсменів, лікарів, робітників та військовослужбовців. Відомі індивідуальні термоелектричні кондиціонери для одягу [1 і 5]. Принцип їх роботи засновано на охолодженні та нагріві із використанням ефекту Пельтьє, ефекті поглинання теплоти під час фазового переходу або інтенсифікації теплообміну потоком повітря. Із існуючих аналогів індивідуальних кондиціонерів для одягу найбільш близьким за технічною суттю є кондиціонер [4]. Він складається із сукупності термоелектричних модулів, що закріплені на спеціальному одязі, та джерела електричного живлення. За допомогою терморегулятора забезпечується динамічний контроль температури тіла людини. Недоліком зазначеного кондиціонера є неефективний теплообмін між тілом людини і термоелектричними модулями, що знижує загальну ефективність кондиціонера. Крім того, термоелектричними модулями створюється нерівномірне охолодження або нагрів певних ділянок тіла людини, до яких прилягають термоелектричні модулі. В основу корисної моделі поставлена задача покращення ефективності кондиціонування одягу, а також підвищення рівномірності дії температурного поля кондиціонера. Поставлена задача вирішується тим, що індивідуальний термоелектричний кондиціонер для одягу, який складається із термоелектричних модулів з системою кріплень до одягу, індивідуального джерела електричного живлення та повітряних теплообмінників, який згідно з корисною моделлю, додатково містить розміщені між термоелектричними модулями і одягом канали, в яких циркулює теплоносій. У корисній моделі запропоновано принципово нове рішення для індивідуальних кондиціонерів для одягу, а саме кондиціонер містить розміщені між термоелектричними модулями і одягом канали, в яких циркулює теплоносій. На кресленні представлено схему індивідуального термоелектричного кондиціонера для одягу: 1 - система каналів з циркулюючим теплоносієм, 2 - рідинні теплообмінники, 3 термоелектричні модулі, 4 - повітряний теплообмінник, 5 - рідинний насос. Запропонована схема працює наступним чином. Тепловий потік від тіла людини передається через систему каналів з циркулюючим теплоносієм 1 до термоелектричних модулів 3, що підтримують необхідний рівень теплового потоку (залежно від потреби - охолодження чи нагріву) для забезпечення оптимальної температури тіла людини, за допомогою рідинних теплообмінників 2. Циркуляція теплоносія здійснюється за допомогою рідинного насоса 5. Тепловий потік із зовнішньої сторони термоелектричних модулів відводиться у оточуюче середовище за допомогою повітряного теплообмінника 4. Теоретичні та експериментальні оцінки показали, що використання системи каналів із циркулюючим теплоносієм веде до покращення ефективності термоелектричного кондиціонера, а також дозволяє створити в одязі, що кондиціонується оптимальне температурне поле. Список використаної літератури: 1. Pat. US 2002/0156509 Al. - Thermal control suit / John A. Baker.- Pub. Date: Oct. 24, 2002. 2. Pat. US 2010/0107657 Al. - Appparel with heating and cooling capabilities / Kranthi K. Vistakula. - Pub. Date: May. 6, 2010. 3. Пат. 66389 Україна, МПК 2011.01. Одяг для захисту від перегрівання / Мороз Л.В.; опубл. 26.12.11, Бюл. № 24. 4. Pat. US 3950789. - Dry ice cooling jacket / Stephan A. Konz, Jerry R. Duncan. - Pub. Date: Apr. 20, 1976. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 50 55 Індивідуальний термоелектричний кондиціонер для одягу, який складається із термоелектричних модулів з системою кріплень до одягу, індивідуального джерела електричного живлення та повітряних теплообмінників, який відрізняється тим, що додатково містить розміщені між термоелектричними модулями і одягом канали, в яких циркулює теплоносій. 1 UA 116772 U Комп’ютерна верстка О. Рябко Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A41D 27/28, H01L 35/00

Мітки: індивідуальний, термоелектричний, одягу, кондиціонер

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-116772-individualnijj-termoelektrichnijj-kondicioner-dlya-odyagu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Індивідуальний термоелектричний кондиціонер для одягу</a>

Подібні патенти