Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Накат для намотування полотна, що містить станину з горизонтальними напрямними для тамбурних валів, циліндр накату, механізм притискання рулону полотна до циліндра накату, важелі з механізмом переміщення тамбурних валів, який відрізняється тим, що важелі для заправлення тамбурного вала закріплені до направляючих балок із можливістю обертання і виконані у формі двоплечих важелів, привідні частини яких виконані у формі зубчастого сектора, з'єднаного з привідним черв'ячним валом, підключеним до привода.

Текст

Реферат: Накат для намотування полотна містить станину з горизонтальними напрямними для тамбурних валів, циліндр накату, механізм притискання рулону полотна до циліндра накату, важелі з механізмом переміщення тамбурних валів, причому важелі для заправлення тамбурного вала закріплені до направляючих балок із можливістю обертання і виконані у формі двоплечих важелів, привідні частини яких виконані у формі зубчастого сектора, з'єднаного з привідним черв'ячним валом, підключеним до привода. UA 116530 U (12) UA 116530 U UA 116530 U 5 10 15 20 25 30 35 40 Корисна модель належить до пристроїв для намотування паперового, картонного та полімерного полотна і може бути використаний в целюлозно-паперовій, текстильній, хімічній та інших галузях промисловості. Відома конструкція накату [1], що містить станину з опорами, секцію направляючих валів, привід та тамбурний вал, на який намотується в рулон полотно. Недоліки даної конструкції проявляються під час експлуатації установки, які полягають в складності заміни тамбурного вала з намотаним рулоном на новий тамбурний вал та у відсутності охолодження полотна за допомогою циліндра накату. Найбільш близьким технічним рішенням є установка накату [2], що містить циліндр накату, станину, механізм притискання рулону до циліндра та магазин тамбурних валів. Недоліками даної установки накату є складність синхронізації тамбурного вала із циліндром накату та заправлення полотна на тамбурний вал; значна кількість браку внаслідок складності обриву полотна із наступною його подачею на тамбурний вал. В основу корисної моделі установки для намотування полотна поставлено задачу покращити та автоматизувати процеси подачі тамбурного вала на намотування, обривання і заправлення полотна на тамбурний вал, синхронізації циліндра накату із тамбурним валом та підвищення якості кінцевого продукту. Поставлена задача вирішується тим, що установка містить механізм автоматичного захоплення тамбурного вала із магазина, його розкручення до швидкості обертання циліндра накату і синхронізації із установкою накату. Переваги запропонованої конструкції: 1. Спрощення і автоматизація процесу заміни тамбурних валів. 2. Зменшення кількості браку внаслідок автоматичної заправки полотна на тамбурний вал. 3. Простота в обслуговуванні та експлуатації установки. На кресленні зображено схему установки накату для намотування полотна. Накат включає станину із горизонтальними напрямними для тамбурних валів 1, циліндр накату 2, магазин тамбурних валів 3, опори 4, важіль захвату тамбурних валів із зубчастим сектором 5, опорний шарнір 6, черв'ячний вал 7, привід 8, механізм притискання рулону полотна до циліндра накату 9. Установка накату полотна працює наступним чином. Полотно 10 подається на циліндр накату, де контактує із його поверхнею та охолоджується. Після циліндра накату полотно щільно намотується на тамбурний вал 12 в рулон 11. Важелі для заправлення тамбурного вала, які закріплені до направляючих балок із можливістю обертання за допомогою опорного шарніра і виконані у формі двоплечих важелів, приводяться в рух за допомогою зубчастого сектора, який з'єднаний із черв'ячним валом, підключеним до привода. Після відведення вже намотаного рулону, полотно обривається і відбувається його передача на новий підготовлений тамбурний вал, після чого цикл повторюється. Джерело посилань: 1. Patent CN205526859U China, Int. С1. В65Н 18/10 (23/26) (2006/01) One kind of winding device / Ren Jianhua, Wu Rongrong, 2016.04.14. 2. Патент 78696 Україна, МПК (2013.01) D21G 9/00. Накат периферичний / О.А. Новохат, Р.М. Василенко, 25.03.2013. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 45 50 Накат для намотування полотна, що містить станину з горизонтальними напрямними для тамбурних валів, циліндр накату, механізм притискання рулону полотна до циліндра накату, важелі з механізмом переміщення тамбурних валів, який відрізняється тим, що важелі для заправлення тамбурного вала закріплені до направляючих балок із можливістю обертання і виконані у формі двоплечих важелів, привідні частини яких виконані у формі зубчастого сектора, з'єднаного з привідним черв'ячним валом, підключеним до привода. 1 UA 116530 U Комп’ютерна верстка А. Крулевський Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: D21G 9/00, B65H 18/10

Мітки: накат, полотна, намотування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-116530-nakat-dlya-namotuvannya-polotna.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Накат для намотування полотна</a>

Подібні патенти