Спосіб підготовки залізорудної шихти до огрудкування

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб підготовки залізорудної шихти до огрудкування, що включає послідовне дозування компонентів феромагнітної та неферомагнітної складових шихти на загальний збірний транспортуючий пристрій, змішування і подачу усередненої шихти на пристрій для огрудкування, який відрізняється тим, що феромагнітну складову шихти до її завантаження на загальний збірний транспортуючий пристрій під час її руху піддають дії обертового магнітного поля, при цьому вісь обертового синусоїдально магнітного поля співпадає з напрямом руху потоку феромагнітної складової шихти у розвантажувальній воронці бункера.

Текст

Реферат: Спосіб підготовки залізорудної шихти до огрудкування включає послідовне дозування компонентів феромагнітної та неферомагнітної складових шихти на загальний збірний транспортуючий пристрій, змішування і подачу усередненої шихти на пристрій для огрудкування. Феромагнітну складову шихти до її завантаження на загальний збірний транспортуючий пристрій під час її руху піддають дії обертового магнітного поля. Вісь обертового синусоїдально магнітного поля співпадає з напрямом руху потоку феромагнітної складової шихти у розвантажувальній воронці бункера. UA 116470 U (12) UA 116470 U UA 116470 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до чорної металургії, а саме до галузі підготовки залізорудної шихти до огрудкування. Відомим аналогом є спосіб підготовки агломераційної шихти, що містить магнетитовий концентрат, суть якого в тому, що шихту перед огрудкуванням намагнічують в постійному магнітному полі [Патент SU № 231569. Способ подготовки агломерационной шихты. - 1965]. Для реалізації способу запропоновано пристрій, який складається із постійних магнітів, змонтованих на ярмі і розміщених під конвеєрною стрічкою, на яку завантажується шар агломераційної шихти. Використання відомого способу забезпечує часткове покращення процесу огрудкування шихти за рахунок створення флокульної структури після намагнічування, що дає можливість одержувати більш міцні гранули. Недоліком аналога є низька ефективність її намагнічування за допомогою відкритої багатополюсної магнітної системи, яка складається із постійних магнітів і розміщена під конвеєрною стрічкою, так як намагнічуванню підлягають лише нижні шари шихти, через які замикаються силові лінії магнітного поля системи. Верхні шари шихти екрануються нижнім шаром і тому не піддаються дії магнітного поля. Найближчим аналогом до корисної моделі є спосіб підготовки залізорудної шихти до огрудкування, що включає послідовне дозування компонентів феромагнітної та неферомагнітної складових на загальний збірний транспортуючий пристрій з одночасною обробкою феромагнітної складової магнітним полем, змішування і подачу усередненої шихти на пристрій для огрудкування, в якому подачу кожного компонента неферомагнітної складової в шар транспортованого феромагнітного матеріалу здійснюють в робочій зоні відкритої різнополярної знакозмінної в напрямку руху феромагнітного матеріалу багатополюсної магнітної системи з індукцією магнітного поля від 0,1 до 0,3 Тл, причому на ділянці дозування неферомагнітної складової в шар транспортованого феромагнітного матеріалу останній одночасно піддають вібраційному впливу, а далі шихту транспортують уздовж полюсів змінної полярності, поміщених усередину обертових барабанів-роликів відкритих магнітних систем, із забезпеченням намагнічування, активного перемішування і усереднення багатокомпонентної шихти [Патент RU 2301273. Способ подготовки железорудной шихты к окускованию. - 2005]. Недоліком відомого способу підготовки залізорудної шихти, як і аналога, є низька ефективність намагнічування шихти за допомогою відкритої різнополярної знакозмінної в напрямку руху феромагнітного матеріалу багатополюсної магнітної системи, розміщеної під конвеєрною стрічкою, так як намагнічуванню підлягають лише нижні шари шихти, через які замикаються силові лінії магнітного поля системи. Верхні шари шихти екрануються нижнім шаром і тому не піддаються дії магнітного поля. Сумарний вектор взаємодії сил відкритої різнополярної знакозмінної в напрямку руху феромагнітного матеріалу багатополюсної магнітної системи, вібраційного впливу та сил земного тяжіння тільки в окремі моменти збігаються, а в основному ці сили діють в різних напрямах, що негативно впливає на процес огрудкування. В основу корисної моделі поставлена задача підвищення його ефективності за рахунок намагнічування феромагнітної складової шихти за допомогою обертового магнітного поля, яке забезпечує намагнічування всього об'єму феромагнітної складової шихти, що піддається технологічній обробці, до її завантаження на загальний збірний транспортуючий пристрій. Поставлена задача вирішується тим, що у способі підготовки залізорудної шихти до огрудкування, що включає послідовне дозування компонентів феромагнітної та неферомагнітної складових шихти на загальний збірний транспортуючий пристрій, змішування і подачу усередненої шихти на пристрій для огрудкування, згідно з корисною моделлю, феромагнітна складова шихти до її завантаження на загальний збірний транспортуючий пристрій під час її руху піддається дії бігучого магнітного поля. Вісь обертового синусоїдально магнітного поля співпадає з напрямом руху потоку феромагнітної складової шихти у розвантажувальній воронці бункера. Елементарні частинки феромагнітної складової шихти, які знаходяться в зоні дії бігучого магнітного поля, у всьому своєму об'ємі багаторазово намагнічуються, досягаючи рівня залишкової індукції магнетиту. Окремі частинки матеріалу феромагнітної складової можна розглядати як елементарні магніти, які взаємодіють між собою по всьому об'єму шихти. Результатом взаємодії елементарних магнітів - частинок феромагнітної складової шихти, є їх переміщення в просторі одна відносно одної, що створює умови для групування у флокули. Після виходу феромагнітної складової шихти із зони намагнічування матеріал за допомогою загального збірного транспортуючого пристрою подається в пристрій для змішування і огрудкування, де процес групування елементарних частинок феромагнітної складової у флокули продовжується до тих пір, поки не буде досягнута рівновага магнітних сил притягнення 1 UA 116470 U 5 частинок, які створюють флокули, та механічних сил їх руйнування, що виникають при русі потоку матеріалу на транспортерній стрічці. В результаті багаторазового намагнічування феромагнітної складової шихти обертовим магнітним полем підвищується міцність огрудкованих гранул та газопроникливість шихти. Використання корисної моделі забезпечує підвищення ефективності технологічного процесу огрудкувння і одержання високої якості огрудкованої шихти, що забезпечує в подальшому інтенсифікацію процесу агломерації. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 15 Спосіб підготовки залізорудної шихти до огрудкування, що включає послідовне дозування компонентів феромагнітної та неферомагнітної складових шихти на загальний збірний транспортуючий пристрій, змішування і подачу усередненої шихти на пристрій для огрудкування, який відрізняється тим, що феромагнітну складову шихти до її завантаження на загальний збірний транспортуючий пристрій під час її руху піддають дії обертового магнітного поля, при цьому вісь обертового синусоїдально магнітного поля співпадає з напрямом руху потоку феромагнітної складової шихти у розвантажувальній воронці бункера. Комп’ютерна верстка О. Гергіль Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: C22B 1/00

Мітки: залізорудної, спосіб, огрудкування, шихти, підготовки

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-116470-sposib-pidgotovki-zalizorudno-shikhti-do-ogrudkuvannya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб підготовки залізорудної шихти до огрудкування</a>

Подібні патенти