Спосіб допологової підготовки хворих на ревматичні вади серця

Номер патенту: 116243

Опубліковано: 10.05.2017

Автор: Косілова Світлана Євгенівна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб допологової підготовки хворих на ревматичні вади серця шляхом проведення стандартної лікувально-профілактичної допологової підготовки, який відрізняється тим, що додатково призначають вітамін Ε на 18-22 тижнях вагітності, потім на 28-32 тижнях вагітності, далі 10 днів до пологів по 200 мг (1 капсула) перорально 1 раз на добу, препарат фенібут по 0,25 мг перорально 2 рази на добу 10 днів до пологів та унітіол 5 % 5 мл внутрішньом'язово одноразово в І періоді пологів.

Текст

Реферат: UA 116243 U UA 116243 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі медицини, а саме до акушерства, та може бути використана для проведення допологової підготовки та ведення родів хворих на ревматичні вади серця. Згідно з сучасними даними набуті вади серця у вагітних займають важливе місце в структурі материнської та перинатальної патології. На даний час відомо, що у вагітних жінок, хворих на ревматичні вади серця, спостерігається значна частота ускладнень вагітності та пологів, пов'язаних із гемодинамічними порушеннями та гіпоксією організму матері та плода, які особливо підсилюються при пологах. Результати досліджень вказують на наявність у таких хворих значної психоемоційної напруги перед та під час пологів, що нерідко призводить до розвитку гострої серцевої недостатності, порушення скоротливої діяльності матки та асфіксії новонародженого. Власні результати досліджень свідчать про наявність значної напруги компенсаторнопристосувальних механізмів з боку гіпофізарно-надниркової, окислювальної та антиоксидантної систем крові організму матері та плода. Отже, актуальним є вдосконалення способів допологової підготовки хворих на ревматичні вади серця, що направлені на боротьбу з проявами антиоксидантної недостатності перед пологами та, особливо, під час пологів, а також на регуляцію центральних антистресорних механізмів захисту організму, що виникають у стресових ситуаціях під час пологів. Прототипом корисної моделі є спосіб проведення лікувально-профілактичної допологової підготовки хворих на ревматичні вади серця (Абрамченко В.В., Новиков Ε.Μ. Методы подготовки беременных к родам //Акушерство и гинекология. - 1984. - № 7. - С. 12-14), який включає в себе лікувальне харчування (дієта, розроблена в КНДІ ПАГ для вагітних з ревматичними вадами серця, та продукт лікувального харчування антигіпоксин), проведення кардіальної терапії (за показаннями: призначення серцевих глікозидів; антиаритмічних і сечогінних засобів), речовин, спрямованих на поліпшення процесів обміну, і лікування хронічної гіпоксії організму матері та плода (киснева терапія, глюкоза, кокарбоксилаза, АТФ, курантил, рибоксин, вітаміни В і С), а при псіхоемоційній напрузі призначення психотропних засобів (сибазон). Недоліком прототипу-способу є те, що не враховане зниження антистресорних механізмів захисту організму матері та плода, хоча відомо, що при пологах спостерігається значне напруження компенсаторно-пристосувальних механізмів з боку гіпофізарно-надниркової, окислювальної та антиоксидантної систем. В основу корисної моделі поставлено задачі вдосконалити спосіб допологової підготовки хворих на ревматичні вади серця шляхом додаткового до стандартної лікувальнопрофілактичної підготовки хворих на ревматичні вади серця призначення препарату фенібут, вітаміну Ε та унітіолу. Спільними ознаками корисної моделі та прототипу є проведення стандартної лікувальнопрофілактичної допологової підготовки хворих на ревматичні вади серця. Відмінними ознаками корисної моделі від прототипу є те, що додатково призначають препарат фенібут, вітамін Ε та унітіол. Визначення термінів, що використовуються при описі корисної моделі: допологова підготовка, ревматичні вади серця, фенібут, вітамін Ε та унітіол. Теоретичні передумови здійснення корисної моделі. Відомою є концепція про так звані стрес-лімітуючі системи організму при психоемоційній та психічній напрузі. Експериментальні та клінічні дослідження довели доцільність використання метаболітів цих систем з метою профілактики різноманітних стресорних, ішемічних та інших пошкоджень організму. При цьому, особливу увагу приділяють активації ГАМК-ергічної системи мозку та підвищенню антиоксидантної системи захисту організму, що доводить свою ефективність в адаптації не тільки при стресорних, але й при ішемічних пошкодженнях серця, порушеннях його електричної стабільності, аритміях та фібриляції шлуночків, які можуть стати причиною раптової серцевої смерті. Препарат фенібут, похідний гама-аміномасляної кислоти, використовують для лікування різних порушень з боку дії центральної нервової системи. Експериментальні та клінічні випробування доводять, що фенібут, окрім транквілізуючої дії в експериментальних умовах, ще володіє адаптогенними властивостями та регулюючим впливом на центральні механізми стресу, наприклад, на гіпофізарно-адреналову систему при стресі. Також, фенібут як транквілізатор має виражену антиневротичну активність та, практично, не викликає небажаних побічних ефектів, в тому числі й порушень скоротливої діяльності матки на відміну від інших транквілізаторів групи сибазону. Антиоксиданти вітамін Ε та унітіол підвищують антиоксидантну активність крові. 1 UA 116243 U 5 10 15 20 25 30 35 40 Спосіб здійснюється наступним чином. З метою проведення допологової підготовки хворих на ревматичні вади серця виконують стандартну лікувально-профілактичну підготовку таких хворих та додатково призначають вітамін Ε на 18-22 тижнях вагітності, потім на 28-32 тижнях вагітності, далі 10 днів до пологів по 200 мг (1 капсула) перорально 1 раз на добу; препарат фенібут по 0,25 мг перорально 2 рази на добу 10 днів до пологів; та унітіол 5 % 5 мл внутрішньом'язово одноразово в І періоді пологів. Приклади використання корисної моделі. Було проведено допологову підготовку 50 хворих на ревматичні вади серця віком 18-40 років за допомогою запропонованого методу. Давність захворювання в середньому складала 5 років. Перед пологами спостерігався підвищений вміст продуктів пероксидного окислення ліпідів (ПОЛ) в крові, що вказувало на прояв антиоксидантної недостатності. При призначенні перед пологами антиоксидантів вітаміну Ε та в 1 періоді пологів унітіола значно підвищилася антиоксидантна активність крові, було стримано надмірну активність реакцій вільнорадикального окислення ліпідів, про що свідчило підвищення вмісту відновленого глутатіона в еритроцитах. Аналогічні зміни відмічалися й з боку фермента глутатіонпероксидази, що вказує на активацію антиоксидантної системи крові (АОС) та більш високий рівень адаптації організму матері під час пологів. Все це має відповідний вплив і на показники ПОЛ та АОС плода. Також, перед пологами спостерігався достовірно малий вміст АКТГ та кортизолу у венозній крові. При призначенні препарату фенібут, який стимулює ГАМК-ергічну систему мозку, в динаміці пологів було відмічено достовірне підвищення вмісту АКТГ та кортизолу у венозній крові. Ці результати вказують на нормалізацію функціонального стану гіпофізарно-надниркової системи. Також спостерігалося зниження психоемоційної напруги при пологах під впливом транквілізуючої дії даного препарату. Так як препарат фенібут вільно переходить кріз плаценту до плоду, він стимулює процеси адаптації плода до кисневого голодування. Отже результати підтверджують сприятливий влив стимуляторів ГАМК-ергічної системи на процеси адаптації організму матері та плода до стресових ситуацій при пологах, пов'язаних із гіпоксією, емоційно-больовою та фізичною напругою. Це підтверджується даними досліджень окислювальної та антиоксидантної систем крові організму матері та плода. Отже, стандартна лікувально-профілактична підготовка хворих на ревматичні вади серця при додатковому до неї призначенні препаратів стимуляторів ГАМК-ергічної системи та антиоксидантів сприяє підвищенню антистресорних механізмів захисту організму матері та плода при пологах. Про це свідчить зниження вмісту рівня стресорних гормонів в крові матері та плода, а також зменшення надмірної кількості продуктів перекисного окислення ліпідів. Технічний результат. Запропонований спосіб дозволяє ефективно проводити допологову підготовку хворих на ревматичні вади серця, що сприяє зниженню вмісту рівня стресорних гормонів в крові матері і плода та зменшенню надмірної кількості продуктів перекисного окислення ліпідів, що призводить до підвищення антистресорних механізмів захисту організму матері та плода при пологах. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 45 50 Спосіб допологової підготовки хворих на ревматичні вади серця шляхом проведення стандартної лікувально-профілактичної допологової підготовки, який відрізняється тим, що додатково призначають вітамін Ε на 18-22 тижнях вагітності, потім на 28-32 тижнях вагітності, далі 10 днів до пологів по 200 мг (1 капсула) перорально 1 раз на добу, препарат фенібут по 0,25 мг перорально 2 рази на добу 10 днів до пологів та унітіол 5 % 5 мл внутрішньом'язово одноразово в І періоді пологів. Комп’ютерна верстка А. Крулевський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61B 5/02

Мітки: серця, вади, ревматичні, спосіб, хворих, допологової, підготовки

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-116243-sposib-dopologovo-pidgotovki-khvorikh-na-revmatichni-vadi-sercya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб допологової підготовки хворих на ревматичні вади серця</a>

Подібні патенти