Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій формування карамелі, який складається із нижнього і верхнього ланцюгів, розташованих один над одним, з внутрішніми і зовнішніми містками з вушками, з'єднаних осями з роликами і штампиків, який відрізняється тим, що внутрішні містки з вушками містять втулки, нерухомо з'єднані з вушками по діаметру Д і товщині вушка В, а зовнішні містки з вушками містять осі, нерухомо з'єднані з вушками по діаметру Д1 і товщині вушка В1, а також тим, що втулки внутрішніх і осі зовнішніх містків з вушками по довжині А з'єднані між собою рухомою посадкою.

Текст

Реферат: Винахід належить до кондитерської промисловості і може бути використаний при виробництві цукерок із карамелевого джгута на карамелештампувальних або карамелерізальних машинах лінійного типу. В пристрої формування карамелі, який складається із нижнього і верхнього ланцюгів, розташованих один над одним, з внутрішніми і зовнішніми містками з вушками, з'єднаних осями з роликами і штампиків, новим є те, що внутрішні містки з вушками містять втулки, нерухомо з'єднані з вушками по діаметру Д і товщині вушка В, а зовнішні містки з вушками містять осі, нерухомо з'єднані з вушками по діаметру Д1 і товщині вушка В1, а також те, що втулки внутрішніх і осі зовнішніх містків з вушками по довжині А з'єднані між собою рухомою посадкою. Таким чином, впровадження пристрою формування карамелі дозволить підвищити довговічність пристрою зменшенням зносу в шарнірах за рахунок збільшення площі опорної поверхні шарнірів. UA 116170 C2 (12) UA 116170 C2 UA 116170 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Винахід належить до кондитерської промисловості і може бути використаний при виробництві цукерок із карамелевого джгута на карамелештампувальних або карамелерізальних машинах лінійного типу. Відомий пристрій формування карамелі, який складається із нижнього і верхнього ланцюгів, розташованих один над одним, з внутрішніми і зовнішніми містками з вушками, з'єднаних осями з роликами і штампиків [1]. Недоліками цього пристрою є те, що він має низьку довговічність через знос в шарнірах. Найбільш близьким є пристрій формування карамелі, який складається із нижнього і верхнього ланцюгів, розташованих один над одним, з внутрішніми і зовнішніми містками з вушками, з'єднаних осями з роликами і штампиків [2]. Цьому пристрою властивий такий самий недолік. В основу винаходу поставлена задача підвищити довговічність пристрою формування карамелі зменшенням зносу в шарнірах за рахунок збільшення площі опорної поверхні шарнірів. Поставлена задача вирішується тим, що в пристрої формування карамелі, який складається із нижнього і верхнього ланцюгів, розташованих один над одним, з внутрішніми і зовнішніми містками з вушками, з'єднаних осями з роликами і штампиків, новим є те, що внутрішні містки з вушками містять втулки, нерухомо з'єднані з вушками по діаметру Д і товщині вушка В, а зовнішні містки з вушками містять осі, нерухомо з'єднані з вушками по діаметру Д1 і товщині вушка В1, а також те, що втулки внутрішніх і осі зовнішніх містків з вушками по довжині А з'єднані між собою рухомою посадкою. Пристрій формування карамелі що заявляється, зображений на Фіг. 1 і Фіг. 2. Пристрій формування карамелі що заявляється, складається із нижнього ланцюга 1 (Фіг. 1), верхнього ланцюга 2 (Фіг.1), внутрішніх містків з вушками 3 (Фіг. 2), зовнішніх містків з вушками 4 (Фіг. 2), втулок 5 (Фіг. 2), осей 6 і 7 (Фіг. 1, 2), роликів 8 (Фіг. 1), штампиків 9 (Фіг. 1). Буквою А позначена довжина втулок 5, рівна ширині внутрішніх містків з вушками 3. Буквою В позначена товщина вушок внутрішніх містків з вушками 3. Буквою В1 позначена товщина вушок зовнішніх містків з вушками 4. Буквою Д позначені розміри зовнішнього діаметру втулок 5 і діаметру отворів вушок внутрішніх містків з вушками 3. Буквою Д1 позначені розміри зовнішнього діаметра осей 6 і 7, діаметра отворів вушок зовнішніх містків з вушками 4 і діаметри отворів втулок 5. Пристрій формування карамелі, що заявляється, працює наступним чином. Сформований карамелевий джгут подається в простір, утворений містками з вушками 3 і 4 нижнього ланцюга 1 і верхнього ланцюга 2 і торцями розведених штампиків 9 пристрою формування карамелі. Цей джгут рухається з такою ж лінійною швидкістю, як нижній ланцюг 1 і верхній ланцюг 2. Коли в пристрої формування карамелі зводяться штампики 9, то формуються цукерки карамелі, потім відбувається відрізання або надрізання джгута і цукерки карамелі видаляються із пристрою формування карамелі. В процесі роботи цього пристрою містки з вушками взаємодіють між собою, переміщаючись один відносно другого за допомогою шарнірів, на які діють сили навантаження, головним чином від окружної сили і сили попереднього натягу ланцюгів. Для того, щоб зменшити знос в шарнірах і підвищити довговічність пристрою формування карамелі, зменшують питомий тиск в шарнірах збільшенням площі опорної поверхні за рахунок збільшення її довжини, що забезпечує конструкція втулок, осей і взаємодіючих з ними містків з вушками. Таким чином, впровадження пристрою формування карамелі дозволить підвищити довговічність пристрою зменшенням зносу в шарнірах за рахунок збільшення площі опорної поверхні шарнірів. Приклад конкретного виконання Пристрій формування карамелі був випробуваний в експериментальних умовах з ланцюгами кроком 30 мм на карамелі без начинки. Випробування показали, що довговічність пристрою зросла в 1,5-1,7 рази при одночасному підвищенні якості цукерок по геометричним розмірам. 55 Джерела інформації: 1. SU 1565467, опубл. 23.05.90, бюл. № 19. 2. Справочник кондитера, часть II, Москва, карамелережущие цепи. – URL: . 60 1 1970. Карамелештампующие и UA 116170 C2 ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 5 Пристрій формування карамелі, який складається із нижнього і верхнього ланцюгів, розташованих один над одним, з внутрішніми і зовнішніми містками з вушками, з'єднаних осями з роликами і штампиків, який відрізняється тим, що внутрішні містки з вушками містять втулки, нерухомо з'єднані з вушками по діаметру Д і товщині вушка В, а зовнішні містки з вушками містять осі, нерухомо з'єднані з вушками по діаметру Д1 і товщині вушка В1, а також тим, що втулки внутрішніх і осі зовнішніх містків з вушками по довжині А з'єднані між собою рухомою посадкою. Комп’ютерна верстка В. Мацело Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A23G 3/12

Мітки: пристрій, карамелі, формування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-116170-pristrijj-formuvannya-karameli.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій формування карамелі</a>

Подібні патенти