Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб підвищення урожайності картоплі, що включає внесення органічних добрив, який відрізняється тим, що використовують біопроферм восени під основний обробіток ґрунту в нормі 13 тонн на 1 гектар площі з приорюванням на глибину 25 см.

Текст

Реферат: Спосіб підвищення урожайності картоплі включає внесення органічних добрив. Використовують біопроферм восени під основний обробіток ґрунту в нормі 13 тонн на 1 гектар площі з приорюванням на глибину 25 см. UA 116112 U (12) UA 116112 U UA 116112 U 5 10 15 20 25 30 35 Корисна модель належить до галузі сільського господарства, зокрема картоплярства, і може бути використана для підвищення урожайності картоплі. Відомі способи підвищення урожайності сільськогосподарських культур, в тому числі картоплі, шляхом внесення в ґрунт органічних і мінеральних добрив [1, 2, 3]. Недоліком таких способів є низька ефективність використання добрив. При розробці нового способу підвищення урожайності картоплі авторами прийнято до уваги той факт, що біопроферм - органічне добриво, яке сприяє підвищенню схожості та енергії проростання насіння, стимулює бульбоутворення та ріст і розвиток рослин, підвищує імунітет рослин до різних захворювань, збільшує вміст у ґрунті легкодоступних поживних речовин тощо [4]. В основу корисної моделі поставлена задача підвищення урожайності картоплі шляхом визначення ефективних норм використання біопроферму, що дозволяє значно підвищити урожайність картоплі, а також її якість. Поставлена задача вирішується тим, що у способі підвищення урожайності картоплі, який включає внесення органічних добрив у ґрунт, згідно з корисною моделлю вводиться те, що використовують біопроферм восени під основний обробіток ґрунту в нормі 13 тонн на 1 гектар площі з приорюванням на глибину 25 см. Експериментальна перевірка запропонованого способу і дослідження впливу біопроферму на урожайність і якість бульб картоплі проводилась фахівцями Тернопільської філії державної установи "Інститут охорони ґрунтів України" у виробничих умовах СФ НВГ "Коваль" Гусятинського району Тернопільської області за такою схемою: 1. контроль (без біопроферму); 2. внесення гною 35 т/га; 3. внесення біопроферму 5 т/га; 4. внесення біопроферму 9 т/га; 5. внесення біопроферму 13 т/га; Сорт картоплі - Белла Роса. Ґрунт дослідного поля чорнозем опідзолений та чорнозем слабореградований, характеризується такими агрохімічними показниками: вміст гумусу - 2,96 %, загального азоту 113 мг/кг, рухомого фосфору - 116 мг/кг, обмінного калію - 138 мг/кг, рНсол. - 5,5, гідролітична кислотність - 3,0 мг-екв/100 г ґрунту. Картопля Белла Роса дає ранній урожай, має високу врожайність, посухостійкість і відмінні смакові якості. Бульби картоплі Белла Роса мають овально-круглу форму. Колір шкірки рожевий. Лежкість висока - близько 93 %. Маса товарної бульби близько 200 г, і може досягати 800 г. Виконані упродовж 2013-2015 pp. дослідження з вивчення впливу органічних добрив, одержаних методом пришвидшеної біологічної ферментації біопроферму в технології вирощування картоплі дуже раннього сорту німецької селекції Белла Роса, показали високу ефективність (табл.1) [4]. 40 Таблиця 1 Врожайність бульб картоплі сорту Белла Роса залежно від застосування доз біопроферму, т/га № п/п 1 2 3 4 5 45 Рік Варіант досліду 2013 22,7 27,3 26,4 29,1 29,7 Контроль (без орг. добрив) Внесення гною - 35 т/га Внесення біопроферму (1) - 5 т/га Внесення біопроферму (1) - 9 т/га Внесення біопроферму (1) - 13 т/га 2014 23,6 27,5 26,6 28,9 30,0 2015 22,1 28,4 26,9 29,2 30,5 Середнє за 3 роки 22,8 27,7 26,6 29,0 30,0 Приріст до контролю т/га % 4,9 21,5 3,8 16,7 6,2 27,2 7,2 31,6 Трирічні дослідження показали, що внесення екологічно чистого органічного добрива біопроферм у 5-ому варіанті у дозі 13 т/га забезпечило суттєву прибавку врожайності картоплі сорту Белла Роса на 7,2 т/га порівняно до контролю і на 2,3 т/га порівняно до варіанту 2, де вносили 35 т/га гною. Таким чином, застосування біопроферму при вирощуванні ранньої картоплі сорту Белла Роса на відміну від внесення традиційних органічних добрив (гній, різні компости) мають цілий ряд переваг. 1 UA 116112 U 5 10 15 Дане органічне добриво збалансоване за поживними речовинами, елементи живлення рослин містяться в легкодоступній для рослин формі. Біопроферм підвищує мікробіологічну активність ґрунту і має тривалий термін післядії добрива (до 5 років). За рахунок високої якості добрива, зменшуються норми і дози його внесення, покращується технологічність використання. Запропонований спосіб вирощування картоплі дозволяє за рахунок використання органічного добрива біопроферм значно підвищити урожайність картоплі. Джерела інформації: 1. Волков В.Д., Лисенко О.С. Агротехніка високих врожаїв картоплі. К.: Урожай, - 1989. -184 с. 2. Довідник картопляра /За заг. ред. А.А. Кучка, В.С. Куценка та інш. - К.: Урожай, - 1991. 232 с. 3. Теслюк П.С. Продовольча картопля. - К.: Урожай, - 1989. -200 с. 4. Виробництво та використання органічних добрив:монографія /І.А. Шувар, О.М. Бунчак, О.Б. Сендецький та інш., за заг. ред. І.А. Шувара. - Івано-Франківськ: Симфонія форте, -2015. 596 с. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 20 Спосіб підвищення урожайності картоплі, що включає внесення органічних добрив, який відрізняється тим, що використовують біопроферм восени під основний обробіток ґрунту в нормі 13 тонн на 1 гектар площі з приорюванням на глибину 25 см. Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A01C 21/00, C05F 3/00

Мітки: урожайності, картоплі, підвищення, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-116112-sposib-pidvishhennya-urozhajjnosti-kartopli.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб підвищення урожайності картоплі</a>

Подібні патенти