Пристрій безплотинного перетворення енергії рухомої води ріки у механічну енергію за демчуком

Номер патенту: 115818

Опубліковано: 26.12.2017

Автор: Демчук Михайло Миколайович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій безплотинного перетворення енергії рухомої води ріки у механічну з подальшою її передачею на електрогенератор, млин чи насос, що містить стояк та лопаті, який відрізняється тим, що обладнаний двома шатунами, установленими на одному кривошипі маховика з валом маховика, розміщеними на стояку пристрою і розведеними між собою у просторі на 90 градусів та кінематично з'єднані з лопатями: один з із шатунів через важіль та рамку, для передачі потужності від лопатей до маховика; інший шатун через кулісу, тягу, коромисло і штангу для управління кутами атаки лопатей.

Текст

Реферат: Пристрій безплотинного перетворення енергії рухомої води ріки у механічну з подальшою її передачею на електрогенератор, млин чи насос, що містить стояк та лопаті. Для забезпечення більш ефективного відбору енергії рухомої води річки пристрій обладнаний двома шатунами, установленими на одному кривошипі маховика з валом маховика, розміщеними на стояку пристрою і розведеними між собою у просторі на 90 градусів та кінематично з'єднані з лопатями: один з із шатунів через важіль та рамку, для передачі потужності від лопатей до маховика; інший шатун через кулісу, тягу, коромисло і штангу для управління кутами атаки лопатей. UA 115818 C2 (12) UA 115818 C2 UA 115818 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 Винахід належить до двигунів: пристроїв безплотинного перетворення енергії рухомої води ріки у механічну з подальшою її передачею на електрогенератор, млин чи насос. Є відомий пристрій з патенту UA 42541, створений стояком з установленим на ньому валом в підшипниках та лопатями з осями на обручі. Недоліком цього пристрою, як показав дослід, є нерівномірне обертання вихідного вала. Більш близьким технічним рішенням до винайденого є пристрій відомий із патенту Російської Федерації № 2166664, що складається з чотирьох зубчастих коліс, установлених на двох вертикальних валах та кінематично з'єднаних між собою парою горизонтальних ланцюгів. Робочі вертикальні лопаті пристрою мають по дві точки опори кожна: на ланцюгу та ковзаючій направляючій. Цей пристрій прийнятий за найближчий аналог. Недоліки найближчого аналога є низькі оберти вихідного вала, через великі кути атаки лопатей. На малих кутах атаки, пристрій найближчий аналог, працювати не може через притиснення лопатей напором води до направляючої по якій вони ковзають. Винайдений пристрій як і найближчий аналог містить вертикальні лопаті, що утворюють кут атаки між напрямом свого руху та віссю лопаті. Причиною, що перешкоджає освоєнню енергії руху води в річці є мала швидкість лопаті у воді через великий кут атаки лопаті. Задачею винаходу є винайдення пристрою, який перетворює енергію руху води у електричну з конкурентноспроможними КВТ годинами. Поставлена задача вирішується тим, що у пристрої, який містить стояк, на якому установлений маховик з кривошипом та лопаті на осях, згідно з винаходом, він обладнаний двома шатунами, змонтованими на одному кривошипі та розведеними між собою на 90 градусів. На кресленні зображена схема двигуна, вигляд зверху. Двигун складений із стояка 1, установленого та закріпленого на дні поперек ріки. На стояку 1 установлений на валу маховик 2 з кривошипом 3. Шатун 4 та шатун 5 змонтовані на кривошипі 3 і розведенні у просторі на 90 градусів. Важелі 6 на стояку 1 з рамкою 7 створили паралелограм кінематично з'єднаний з маховиком 2 через шатун 4. Шатун 5 кінематично з'єднав маховик 2 з лопатями 8 через кулісу 9, тягу 10, коромисло 11 і штангу 12. Лопаті 8 установлені вертикально на осях 14 у рамці 7 і мають аеродинамічний профіль. Тяга 13 призначена для синхронної переміни кута атаки лопатей 8. Працює пристрій так: вода рухається зліва направо і ударяє лопаті 8, маховик 2 обертається за годинниковою стрілкою і переносить шатуни 4 та 5 від ВМТ до НМТ. Після проходу ВМТ шатуном 4, шатун 5 переводить лопаті 8 у положення (див. креслення, вид 1), де сила К, що є похідною від N - сили напору води у лопаті, розкручує маховик 2 до НМТ. Після проходження НМТ шатуном 4, шатун 5 переводить лопаті 8 у положення (вигляд 2 на кресленні), де сила К штовхає рамку 7 з лопатями 8 до ВМТ. Цикл повторюється. Впровадження винайденого пристрою у виробництво електроенергії сприятиме диверсифікації енергозабезпечення споживачів електроенергії через освоєння нових ресурсів альтернативної енергетики. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 45 50 Пристрій безплотинного перетворення енергії рухомої води ріки у механічну з подальшою її передачею на електрогенератор, млин чи насос, що містить стояк та лопаті, який відрізняється тим, що обладнаний двома шатунами, установленими на одному кривошипі маховика з валом маховика, розміщеними на стояку пристрою і розведеними між собою у просторі на 90 градусів та кінематично з'єднані з лопатями: один з із шатунів через важіль та рамку, для передачі потужності від лопатей до маховика; інший шатун через кулісу, тягу, коромисло і штангу для управління кутами атаки лопатей. 1 UA 115818 C2 Комп’ютерна верстка А. Крулевський Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: F03B 13/22, F03B 17/06

Мітки: рухомої, безплотинного, води, енергії, пристрій, демчуком, енергію, перетворення, механічну, ріки

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-115818-pristrijj-bezplotinnogo-peretvorennya-energi-rukhomo-vodi-riki-u-mekhanichnu-energiyu-za-demchukom.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій безплотинного перетворення енергії рухомої води ріки у механічну енергію за демчуком</a>

Подібні патенти