Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Ложка для отримання відбитків з верхньої щелепи із змінними елементами, яка містить основу з бортами, ручку та групу пластинчатих змінних елементів, основа складається з двох симетричних частин а ручка прикріплена до однієї з частин основи, яка відрізняється тим, що вона містить додаткову групу змінних елементів, кожен з яких має плоску нижню основу, а верхня частина має вигляд опуклості, форма якої подібна до форми поверхні піднебіння, а також систему кріплення додаткових змінних елементів до пластинчатих змінних елементів.

2. Ложка для отримання відбитків з верхньої щелепи із змінними елементами за п. 1, яка відрізняється тим, що в пластинчатих елементах виконано по два наскрізні поперечні отвори, розташовані вздовж осі симетрії плоского елемента, в кожному із змінних елементів додаткової групи з боку плоскої основи виконані наскрізні або глухі канали з різьбою, осі симетрії каналів розташовані на віддалі, рівній віддалі між центрами отворів в пластинчатих змінних елементах, а також містить два гвинти з різьбою, аналогічною різьбі в каналах додаткових змінних елементів, а діаметри отворів в пластинчатих елементах рівні або більші товщини гвинтів.

Текст

Реферат: Ложка для отримання відбитків з верхньої щелепи із змінними елементами містить основу з бортами, ручку та групу пластинчатих змінних елементів. Основа складається з двох симетричних частин, а ручка прикріплена до однієї з частин основи. Також містить додаткову групу змінних елементів, кожен з яких має плоску нижню основу, а верхня частина має вигляд опуклості, форма якої подібна до форми поверхні піднебіння, а також систему кріплення додаткових змінних елементів до пластинчатих змінних елементів. UA 115751 U (12) UA 115751 U UA 115751 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до медицини, а саме до ортопедичної стоматології, і призначена для зняття відбитків з зубних рядів верхніх щелеп. Відома ложка для зняття відбитків зубних рядів, яка містить ручку, прикріплену до основи ложки, основа ложки виготовлена у вигляді лотка, призначеного для розміщення відбиткового матеріалу, ручка і лоток виготовлені із одного вирізаного і зігнутого листа пластинчатого матеріалу. Борти ложки виготовлені з того ж матеріалу і прикріплені до днища лотка таким чином, що на частині ділянки з'єднання бортів з днищем залишені щілини з шириною, рівною товщині листа, з якого виготовлена ложка [1]. Наявність щілини забезпечує утримання відбиткової маси при формуванні відбитку. Крім цього полегшується стерилізація ложки, оскільки щілина доступна з обох боків. Недоліком описаної стоматологічної ложки є обмеженість застосування, обумовлена незмінними геометричними параметрами її елементів, внаслідок чого вона може бути застосована для певного діапазону форми та розмірів зубних рядів. Більш досконалою є ложка для зняття стоматологічних відбитків, яка містить основу з бортами у вигляді дуг, ручку, прикріплену до основи, виготовленої із двох симетричних елементів, розташованих по обидва боки площини симетрії основи, змінні елементи у вигляді пластин з вигинами у передніх частинах, форма яких подібна формі бортів фрагментів ложки. Вирізи в торцях фрагментів ложки та виступи на бокових торцях змінних елементів а також форми змінних елементів та внутрішніх країв фрагментів забезпечують монтаж ложки заданих розмірів та форми [1]. Підбором змінних елементів можливо регулювати як розміри порожнини ложки так і кут між боковими частинами бортів. Недоліком описаної ложки для зняття стоматологічних відбитків є значна необґрунтована кількість відбиткового матеріалу, обумовлена суттєвою різницею форм піднебіння та основи відбиткової ложки, що обмежує функціональні можливості ложки для отримання відбитків з верхньої щелепи. Задачею корисної моделі є розширення функціональних можливостей ложки для отримання відбитків з верхньої щелепи за рахунок забезпечення можливості регулювання форми внутрішньої поверхні лотка ложки застосуванням додаткових змінних елементів. Поставлена задача вирішується тим, що відома ложка для отримання відбитків з верхньої щелепи, яка містить основу з бортами, ручку та групу пластинчатих змінних елементів, основа складається з двох симетричних частин а ручка прикріплена до однієї з частин основи, згідно з корисною моделлю, містить додаткову групу змінних елементів, кожен з яких має плоску нижню основу а верхня частина має вигляд опуклості, форма якої подібна до форми поверхні піднебіння а також систему кріплення додаткових змінних елементів до пластинчатих змінних елементів. Кріплення додаткових змінних елементів до пластинчатих змінних елементів здійснюється за допомогою двох гвинтів із використанням отворів в пластинчатих змінних елементах та каналів у додаткових змінних елементах. На кресленні показані фрагменти запропонованої ложки для отримання відбитків з верхньої щелепи із змінними елементами. Ложка містить симетричні фрагменти 1 та 2, між якими розташований пластинчатий змінний елемент 3, та ручку 4, прикріплену до одного із фрагментів ложки. До пластинчатого змінного елемента 3 за допомогою гвинтів 5 прикріплений додатковий змінний елемент 6, нижня поверхня якого плоска, а верхня випукла і формою подібна до форми поверхні піднебіння. В комплект ложки входить група пластинчатих змінних елементів різної ширини та група додаткових змінних елементів з різною висотою опуклостей. Експериментальний зразок запропонованої ложки для отримання відбитків з верхньої щелепи із змінними елементами виготовлено із поліметилметакрилатової пластини товщиною 4 мм. Висота опуклостей у додаткових змінних елементах становила від 5 до 15 мм. Гвинти з різьбою М4 виготовлені із нержавіючої сталі, віддаль між гвинтами в робочому стані 20 мм. Запропонована конструкція забезпечує широкий набір форм та розмірів порожнини ложки при наявності наборів змінних елементів, виготовлення яких забезпечується широко відомими та нескладними засобами. Джерела інформації: 1. Патент РФ № 2268680, МПК А61С 9/00, опубл. 27.01.2006, бюл. №2. 2. Патент України на корисну модель № 107760, МПК А61С 9/00, опубл. 24.06.2016, бюл. № 12. 1 UA 115751 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 15 1. Ложка для отримання відбитків з верхньої щелепи із змінними елементами, яка містить основу з бортами, ручку та групу пластинчатих змінних елементів, основа складається з двох симетричних частин а ручка прикріплена до однієї з частин основи, яка відрізняється тим, що вона містить додаткову групу змінних елементів, кожен з яких має плоску нижню основу, а верхня частина має вигляд опуклості, форма якої подібна до форми поверхні піднебіння, а також систему кріплення додаткових змінних елементів до пластинчатих змінних елементів. 2. Ложка для отримання відбитків з верхньої щелепи із змінними елементами за п. 1, яка відрізняється тим, що в пластинчатих елементах виконано по два наскрізні поперечні отвори, розташовані вздовж осі симетрії плоского елемента, в кожному із змінних елементів додаткової групи з боку плоскої основи виконані наскрізні або глухі канали з різьбою, осі симетрії каналів розташовані на віддалі, рівній віддалі між центрами отворів в пластинчатих змінних елементах, а також містить два гвинти з різьбою, аналогічною різьбі в каналах додаткових змінних елементів, а діаметри отворів в пластинчатих елементах рівні або більші товщини гвинтів. Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61C 9/00

Мітки: відбитків, змінними, елементами, верхньої, отримання, ложка, щелепи

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-115751-lozhka-dlya-otrimannya-vidbitkiv-z-verkhno-shhelepi-iz-zminnimi-elementami.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Ложка для отримання відбитків з верхньої щелепи із змінними елементами</a>

Подібні патенти