Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Привід круглов'язальної машини, що містить електродвигун, з'єднаний за допомогою пасової та циліндричних зубчастих передач з двома конічними роликами, фрикційне колесо з двома робочими поверхнями - зовнішньою та внутрішньою, кожна з яких кінематично з'єднана з відповідним конічним роликом, та голковий циліндр, який відрізняється тим, що додатково обладнаний щонайменше двома циліндричними пружинами стиску, розташованими між фрикційним колесом та голковим циліндром рівномірно по колу, при цьому голковий циліндр з'єднаний з фрикційним колесом з можливістю осьового переміщення останнього.

Текст

Реферат: Привід круглов'язальної машини містить електродвигун з'єднаний за допомогою пасової та циліндричних зубчастих передач з двома конічними роликами, фрикційне колесо з двома робочими поверхнями - зовнішньою та внутрішньою, кожна з яких кінематично з'єднана з відповідним конічним роликом, та голковий циліндр. Додатково обладнаний щонайменше двома циліндричними пружинами стиску, розташованими між фрикційним колесом та голковим циліндром рівномірно по колу. Голковий циліндр з'єднаний з фрикційним колесом з можливістю осьового переміщення останнього. UA 115730 U (54) ПРИВІД КРУГЛОВ'ЯЗАЛЬНОЇ МАШИНИ UA 115730 U UA 115730 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до галузі легкого машинобудування, а саме до приводів круглов'язальних машин. Відомий привід круглов'язальної машини, що містить електродвигун з'єднаний за допомогою пасової та циліндричних зубчастих передач з двома конічними роликами, фрикційне колесо з двома робочими поверхнями - зовнішньою та внутрішньою, кожна з яких кінематично з'єднана з відповідним конічним роликом, та голковий циліндр (Піпа Б.Ф., Хомяк О.М., Марченко A.I. Приводи круглов'язальних машин (нові розробки та елементи розрахунку). - К: КНУТД, 2007, с. 21, рис. 1). Голковий циліндр жорстко з'єднаний з фрикційним колесом, що зумовлює значне осьове навантаження на опору голкового циліндра, величина якого залежить не тільки від ваги голкового циліндра та зусилля відтяжки трикотажного полотна, а й від ваги фрикційного колеса, що знижує довговічність роботи привода круглов'язальної машини. Таким чином, в основу корисної моделі поставлена задача створити такий привід круглов'язальної машини, в якому введенням нових елементів та їх зв'язків, забезпечилось би підвищення довговічності роботи привода круглов'язальної машини. Поставлена задача вирішена тим, що привід круглов'язальної машини, що містить електродвигун, з'єднаний за допомогою пасової та двох циліндричних зубчастих передач з двома конічними роликами, фрикційне колесо з двома робочими поверхнями - зовнішньою та внутрішньою, кожна з яких кінематично з'єднана з відповідним конічним роликом, та голковий циліндр, згідно з корисною моделлю, додатково обладнаний щонайменше двома циліндричними пружинами стиску, розташованими між фрикційним колесом та голковим циліндром рівномірно по колу, при цьому голковий циліндр з'єднаний з фрикційним колесом з можливістю осьового переміщення останнього. Додаткове обладнання приводу круглов'язальної машини щонайменше двома циліндричними пружинами стиску, розташованими між фрикційним колесом та голковим циліндром рівномірно по колу, при цьому голковий циліндр, з'єднаний з фрикційним колесом з можливістю осьового переміщення останнього, дозволяє зменшити осьове навантаження на опору голкового циліндра, яке в даному випадку створюється лише частиною ваги голкового циліндра (інша частина ваги голкового циліндра урівноважується зусиллям циліндричних пружин стиску) та зусиллям відтяжки трикотажного полотна, що забезпечує підвищення довговічності роботи привода. На фіг. 1 представлена кінематична схема приводу круглов'язальної машини. На фіг. 2 представлено розріз А - А приводу круглов'язальної машини. Привід круглов'язальної машини містить електродвигун 1, який за допомогою пасової 2 та циліндричних зубчастих передач 3, 4 кінематично зв'язаний з двома конічними роликами 5 і 6, фрикційне колесо 7 з двома робочими поверхнями - зовнішньою 8, яка кінематично зв'язана з конічним роликом 5, та внутрішньою 9, яка кінематично зв'язана з конічним роликом 6, та голковий циліндр 10, розташований в опорі 11 та з'єднаний з фрикційним колесом 7 за допомогою штифтів 12, які дозволяють осьове переміщення фрикційного колеса 7 відносно голкового циліндра 10. Привід обладнаний щонайменше двома циліндричними пружинами стиску 13, розташованими рівномірно по колу між фрикційним колесом 7 та голковим циліндром 10, та містить засоби 14 регулювання зусилля циліндричних пружин стиску, кожен з яких виконано у вигляді гвинтової пари, що містить гвинт 15. Принцип роботи привода такий. При вмиканні електродвигуна 1 обертальний рух його вала за допомогою пасової 2 та циліндричних зубчастих передач 3, 4 передається конічним роликам 5 і 6. За рахунок сил тертя, що виникають в парах конічний ролик 5 - зовнішня робоча поверхня 8 фрикційного колеса 7 та конічний ролик 6 - внутрішня робоча поверхня 9 фрикційного колеса 7, обертальний рух конічних роликів 5, 6 передається фрикційному колесу 7 та з'єднаному з ним голковому циліндру10 механізму в'язання. Обертальний рух електродвигуна одночасно з цим передається механізму товароприйому та іншим механізмам круглов'язальної машини (на фіг. 1, 2 не показані), що необхідно для її роботи - в'язання трикотажного полотна. Зусилля притиску фрикційного колеса 7 до конічних роликів 5, 6, необхідне для роботи фрикційної передачі конічні ролики - фрикційне колесо, створюється вагою фрикційного колеса 7, яке має можливість осьового переміщення по штифтах 12 відносно голкового циліндра 10 та зусиллям циліндричних пружин стиску 13, яке регулюється за допомогою засобів 14 регулювання зусилля циліндричних пружин стиску 13. Одночасно з цим зусилля циліндричних пружин стиску зменшує осьове навантаження на опору 11 голкового циліндра 10, що призводить до підвищення довговічності роботи привода круглов'язальної машини. 1 UA 115730 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 Привід круглов'язальної машини, що містить електродвигун, з'єднаний за допомогою пасової та циліндричних зубчастих передач з двома конічними роликами, фрикційне колесо з двома робочими поверхнями - зовнішньою та внутрішньою, кожна з яких кінематично з'єднана з відповідним конічним роликом, та голковий циліндр, який відрізняється тим, що додатково обладнаний щонайменше двома циліндричними пружинами стиску, розташованими між фрикційним колесом та голковим циліндром рівномірно по колу, при цьому голковий циліндр з'єднаний з фрикційним колесом з можливістю осьового переміщення останнього. Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: D04B 15/94

Мітки: привід, круглов'язальної, машини

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-115730-privid-kruglovyazalno-mashini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Привід круглов’язальної машини</a>

Подібні патенти