Спосіб захисту берегів лиманів та заток від руйнування вітровими хвилями і дрейфуючими льодовими полями

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб захисту берегів лиманів та заток від руйнування вітровими хвилями і дрейфуючими крижаними полями, що полягає у тому, що створюють системи бун, який відрізняється тим, що буни створюють з донних ґрунтів, шляхом їх механізованої виїмки з двох паралельних прорізів, орієнтованих перпендикулярно берегу з пологими укосами, а кут закладення укосів бун дорівнює куту внутрішнього тертя донних водонасичених ґрунтів, причому голови бун зміцнюють кам'яними начерками, а кореневі частини бун не прилягають безпосередньо до берега.

Текст

Реферат: Винахід належить до захисту навколишнього середовища, а саме до гідротехнічних берегозахисних споруд активного типу. Суть винаходу полягає в тому, що для захисту берегів лиманів та заток від руйнування вітровими хвилями і дрейфуючими льодовими полями створюють системи бун, для зведення яких застосовуються донні ґрунти, витягнуті з двох паралельних прорізів, орієнтованих перпендикулярно берегу з пологими укосами, а кут закладення укосів бун дорівнює куту внутрішнього тертя донних водонасичених ґрунтів. Причому голови бун зміцнюють кам'яними начерками, а кореневі частини бун не прилягають безпосередньо до берега. UA 115698 C2 (12) UA 115698 C2 UA 115698 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Винахід належить до охорони навколишнього середовища і зокрема до гідротехнічного будівництва, а саме до активного способу захисту берегів лиманів та заток від руйнування вітровими хвилями, дрейфуючими льодовими полями і торосистими утвореннями неправильної форми. Відомий спосіб пасивного захисту берегів від силового впливу вітрових хвиль і дрейфуючих льодових утворень, що полягає у зведенні берегозахисних споруд безпосередньо в урізній зоні /1/. Недоліком даного способу є неможливість збереження пляжів, водної рослинності безпосередньо в береговій зоні, а також висока вартість берегозахисних споруд. Найбільш близьким за технічною суттю і результатом, що досягається, є спосіб активного захисту морських берегів від силового впливу вітрових хвиль, що полягає в будівництві бун різних конструкцій з метою запобігання міграції наносів у міжбунному просторі, збільшенні ширини пляжу і формуванні пологого дна, сприяючого руйнуванню штормових хвиль в прибійній зоні і, перешкоджаючи їх прямому силовому впливу на захищаючі ділянки узбережжя /1/. Недоліком даного способу є висока вартість споруд і складність їх зведення в умовах відкритого моря. В основу винаходу поставлена задача створення способу захисту берегів лиманів і заток від руйнування вітровими хвилями та дрейфуючими льодовими полями, в якому системи бун створюють безпосередньо з донних ґрунтів шляхом їх механізованої виїмки з двох паралельних прорізів, орієнтованих перпендикулярно березі з пологими укосами, що забезпечує виключення дрейфу рівних льодових полів в міжбунному просторі і їх прямий вплив на береги і за рахунок цього поліпшуються екологічні умови прибережних зон. Поставлена задача вирішується тим, що в способі захисту берегів лиманів та заток від руйнування вітровими хвилями і дрейфуючими льодовими полями, що полягає в тому, що створюють системи бун, згідно з винаходом, буни створюють з донних ґрунтів, шляхом їх механізованої виїмки з двох паралельних прорізів, орієнтованих перпендикулярно березі з пологими укосами, а кут закладення укосів бун дорівнює куту внутрішнього тертя донних водонасичених фунтів, причому голови бун зміцнюють кам'яними начерками, а кореневі частини бун не прилягають безпосередньо до берега. На фіг. 1 зображено планове розташування системи бун уздовж берега. На фіг. 2 представлений поперечний розріз буни. Реалізацію даного способу здійснюють наступним чином (див. фіг. 1 і фiг. 2). Після геодезичної розбивки та закріплення на місцевості створів поздовжніх осей систем бун і прорізів приблизно під кутом 90° до берегової лінії, на захищуваній ділянці узбережжя, приступають до пристрою прорізів 1 в природному дні 2 водойми. Витягнуті обсяги ґрунту використовують для формування тіл бун 3, надводна частина яких перетинає розрахунковий рівень води 4. При цьому щоб уникнути застою води в міжбунному просторі, корінні частини бун розташовують на глибині їм від розрахункового рівня води 4. Таким чином, між лінією урізу води 5 і кореневою частинами бун 3 утворюють розриви, що сприяють природному водообміну, в процесі коливань рівня води під впливом згінно-нагінних явищ. У міру збільшення глибини води по довжині бун, збільшують глибину дна прорізів 6 так, щоб обсягу витягуваного ґрунту з урахуванням його кута внутрішнього тертя було достатньо для формування тіл бун. Голови бун, залежно від ухилу дна, розташовують на глибинах води від 2 до 2,5 м, а надводні їх частини підносять над розрахунковим рівнем води 3 не більше ніж на 1 м. Ширина бун поверху коливається від 1,5 до 2 м. Після зведення бун 2 укоси їх голів 7 зміцнюють захисним шаром кам'яної начерки 8 з контр-фільтром. Крупність каменю визначають розрахунковим шляхом відповідно до рекомендацій норм залежно від розрахункових параметрів хвиль в системі розрахункового шторму повторюваністю один раз на 50 років. Після завершення будівництва бун в просторі між ними в зимові періоди року при негативних температурах повітря буде формуватися льодовий покрив, який під впливом вітрів і течій не зможе дрейфувати через наявність бун. Тим самим буде виключено прямий силовий вплив рівних льодових полів безпосередньо на захищувані береги, а також на водну рослинність, яка в безльодові періоди року буде гасити енергію штормових хвиль, перешкоджаючи руйнуванню захищуваних берегів. Сформована в міжбунному просторі рослинність і наявність прорізів сприятимуть відтворенню рибних запасів і водоплавних птахів. Джерело інформації: 1. Смирнов Г.Н., Горюнов Б.Ф., Курлович Е.В. и др. Порты и портовые сооружения М., Стройиздат 1993. 1 UA 115698 C2 ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 5 10 Спосіб захисту берегів лиманів та заток від руйнування вітровими хвилями і дрейфуючими льодовими полями, що полягає у тому, що створюють системи бун, який відрізняється тим, що буни створюють з донних ґрунтів, шляхом їх механізованої виїмки з двох паралельних прорізів, орієнтованих перпендикулярно берегу з пологими укосами, а кут закладення укосів бун дорівнює куту внутрішнього тертя донних водонасичених ґрунтів, причому голови бун зміцнюють кам'яними начерками, а кореневі частини бун не прилягають безпосередньо до берега. Комп’ютерна верстка М. Мацело Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: E02B 3/06, E02B 3/04

Мітки: берегів, захисту, дрейфуючими, спосіб, льодовими, заток, руйнування, хвилями, полями, вітровими, лиманів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-115698-sposib-zakhistu-beregiv-limaniv-ta-zatok-vid-rujjnuvannya-vitrovimi-khvilyami-i-drejjfuyuchimi-lodovimi-polyami.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб захисту берегів лиманів та заток від руйнування вітровими хвилями і дрейфуючими льодовими полями</a>

Подібні патенти