Спосіб маркетингових та соціологічних досліджень

Номер патенту: 11541

Опубліковано: 15.12.2005

Автор: Динін Анатолій Володимирович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб маркетингових та соціологічних досліджень, що включає етапи збору та обробки отриманої від респондентів інформації з використанням телекомунікаційних засобів зв'язку, який відрізняється тим, що він додатково включає підготовчий етап та етап заохочення, при цьому, на підготовчому етапі, спочатку формують технологічну систему на основі координаційного центру з потужним сервером для збору SMS-повідомлень респондентів, потім у цій системі формують базу даних товарів і послуг із присвоєнням кожному найменуванню індивідуального коду, далі групують однорідні товари під окремими рубриками і формують базу даних вищого рівня - базу цих рубрик з присвоєнням кожній з них свого індивідуального коду, після чого формують базу даних замовників інформаційної продукції (ЗІП), зареєстрованих в координаційній системі, із присвоєнням кожному з них індивідуального коду, а також бази вихідних даних, що являють собою предмет конкретних у кожному випадку досліджень з присвоєнням кожним з них індивідуального коду, і, на основі цих баз даних, формують базу даних унікальних ідентифікаційних кодів конкретної одиниці товару і конкретного виду послуги, які потім друкують на упаковці кожної одиниці товару та позначають ними кожну отриману послугу, установлюють двосторонні канали зв'язку між респондентами і координаційною системою та між координаційною системою та зареєстрованими в ній ЗІП, повідомляють кожного з них про індивідуальні коди товарів і послуг, що знаходяться в сфері його економічної діяльності, при цьому збір інформації виконують шляхом використання мобільних телефонів респондентів, приймають від них SMS-повідомлення з відповідними унікальними ідентифікаційними кодами придбаних ними товарів або одержаних послуг, реєструють їх в координаційній системі і формують адресну статистичну базу цих повідомлень для кожного окремого ЗІП за його індивідуальним кодом і розміщують її на його персональній WEB-сторінці, доступ до якої йому забезпечують цілодобово.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що замовників інформаційної продукції реєструють в координаційній системі на договірній основі.

3. Спосіб за пп. 1, 2, який відрізняється тим, що індивідуальні коди найменувань товарів і послуг, індивідуальні коди рубрик товарів і послуг, а також індивідуальні коди ЗІП обов'язково включають до складу відповідних унікальних ідентифікаційних кодів.

4. Спосіб за пп. 1-3, який відрізняється тим, що доступ кожного ЗІП до його персональної WEB-сторінки забезпечують завдяки індивідуальному строго конфіденційному паролю.

5. Спосіб за пп. 1-4, який відрізняється тим, що поряд з унікальним ідентифікаційним кодом на упаковці товару друкують інформацію про проведення в подальшому розіграшу призів серед учасників опитування, ідентифікацію яких здійснюють за номерами їх мобільних телефонів.

Текст

1 Спосіб маркетингових та СОЦІОЛОГІЧНИХ до сліджень, що включає етапи збору та обробки отриманої від респондентів інформації з використанням телекомунікаційних засобів зв'язку, який відрізняється тим, що він додатково включає підготовчий етап та етап заохочення, при цьому, на підготовчому етапі, спочатку формують технологічну систему на основі координаційного центру з потужним сервером для збору SMS-повідомлень респондентів, потім у цій системі формують базу даних товарів і послуг із присвоєнням кожному найменуванню індивідуального коду, далі групують однорідні товари під окремими рубриками і формують базу даних вищого рівня - базу цих рубрик з присвоєнням кожній з них свого індивідуального коду, після чого формують базу даних замовників інформаційної продукції (ЗІП), зареєстрованих в координаційній системі, із присвоєнням кожному з них індивідуального коду, а також бази вихідних даних, що являють собою предмет конкретних у кожному випадку досліджень з присвоєнням кожним з них індивідуального коду, і, на основі цих баз даних, формують базу даних унікальних ідентифікаційних кодів конкретної одиниці товару і конкретного виду послуги, які потім друкують на упаковці кожної одиниці товару та позначають ними кожну отриману послугу, установлюють двосторонні канали зв'язку між рес Корисна модель відноситься до галузі інформаційно-комунікаційних технологій і може бути використана для збору, автоматичного збереження та автоматичної статистичної обробки даних від фізичних осіб (респондентів), зокрема, при визначенні тенденцій ринку, цін на товари та послуги, опитуванні громадської думки, отриманні демографічних та інших даних. пондентами і координаційною системою та між координаційною системою та зареєстрованими в ній ЗІП, повідомляють кожного з них про індивідуальні коди товарів і послуг, що знаходяться в сфері його економічної ДІЯЛЬНОСТІ, при цьому збір інформації виконують шляхом використання мобільних телефонів респондентів, приймають від них SMS-повідомлення з ВІДПОВІДНИМИ унікальни ми ідентифікаційними кодами придбаних ними товарів або одержаних послуг, реєструють їх в координаційній системі і формують адресну статистичну базу цих повідомлень для кожного окремого ЗІП за його індивідуальним кодом і розміщують й на його персональній WEB-сторінці, доступ до якої йому забезпечують цілодобово 2 Спосіб за п 1, який відрізняється тим, що замовників інформаційної продукції реєструють в координаційній системі на договірній основі 3 Спосіб за пп 1, 2, який відрізняється тим, що індивідуальні коди найменувань товарів і послуг, індивідуальні коди рубрик товарів і послуг, а також індивідуальні коди ЗІП обов'язково включають до складу ВІДПОВІДНИХ унікальних ідентифікаційних кодів 4 Спосіб за пп 1-3, який відрізняється тим, що доступ кожного ЗІП до його персональної WEBсторшки забезпечують завдяки індивідуальному строго конфіденційному паролю 5 Спосіб за пп 1-4, який відрізняється тим, що поряд з унікальним ідентифікаційним кодом на упаковці товару друкують інформацію про проведення в подальшому розіграшу призів серед учасників опитування, ідентифікацію яких здійснюють за номерами їх мобільних телефонів Інформаційно-комунікаційні технології - це те, що є одним з найбільш важливих чинників, що впливають на формування так званого інформаційного суспільства двадцять першого сторіччя нової історичної фази розвитку цивілізації, у якій головними продуктами виробництва є інформація і знання У значній мірі це стосується комерційнофінансової технології взаємовідносин постачальника товару, координатора проведення дослі CO ю а> 11541 джень (провайдера), торгівельного закладу і покупця товару. Найважливішим моментом при будьякому опитуванні чи проведенні акцій є отримання достовірної інформації про покупця у як найменший термін і оперативного реагування на результати опитування. Широко відомий спосіб збору і обробки інформації, отриманої від населення з використанням спеціальних форм з надрукованими на них запитаннями і варіантами відповідей. Відомий також спосіб обміну інформацією, що включає її письмове відправлення абоненту у зворотному поштовому конверті і одержання відповіді у тому ж самому конверті [див. патент України на винахід №54353 МПК 7 G09F15/00, Бюл. №2, 2003р.] Але такі способи є трудомісткими і довготривалими, тому не відповідають умовам сучасного життя. Актуальними на сьогодні є інтерактивні способи соціальноінформаційної взаємодії. Відомий спосіб такої інтерактивної взаємодії, що включає реєстрацію IP-адрес суб'єктів опитування, інтерактивне опитування, обробку і аналіз відповідей і розміщення адресної зворотної інформації на загальній або персональній WEBсторінці. [див. патент України на корисну модель №2417 МПК 7 G06F19/00, G06F155/00, G06F161/00; Бюл. №3, 2004р.]. Такий спосіб частково відповідає потребам сьогодення, але має той недолік, що носить випадковий, статистичний характер. Оскільки респондентів необхідно примусити заходити на спеціальні сайти для опитувань в Інтернеті. Найбільш близьким до способу, що заявляється, є спосіб маркетингових та соціологічних досліджень TOUCHPOLL, у відповідності з яким, збір інформації від респондентів виконують шляхом використання сенсорних пристроїв, на екрані яких відображають відповідну інформацію, яка перетворюється в електричний сигнал, що є координатами відповідного варіанту. Потім ці варіанти записують в базу даних, які по закінченню збору інформації обробляють одним із відомих способів статистичної обробки інформації [див. патент України на винахід №53603 МПК 7 G06F17/18, Бюл. №1, 2003р.]. Відомий спосіб має такі недоліки: - спосіб є трудомістким і потребує залучення для його реалізації певної кількості інтерв'юерів і, як наслідок, додаткових капіталовкладень; - інтерактивність опитування обмежена часом проведення інтерв'ю, завдяки вбудованому в комп'ютер с сенсорним екраном логічному пристрою, що дозволяє програмне контролювати хід опитування. Подальша обробка записаних в базі даних потребує певного часу, що унеможливлює швидке доведення отриманої інформаційної продукції до її споживача (замовника). Що, в свою чергу, знижує ефективність його рішень щодо економічних і соціальних проблем, що виникають з отриманої інформаційної продукції. - спосіб позбавлений привабливості для респондентів щодо участі в опитуванні, під чим розуміється згаяний особистий час, а повна анонімність опитування, згідно зі способом, не дозволяє ідентифікувати респондента і позбавляє його ма теріальних переваг, наприклад, участі у подальшому розіграші призів. В основу корисної моделі поставлена задача створити простий, економічний, зручний і вигідний для респондентів метод збору інформації, а також підвищити оперативність отримання оброблених результатів та їх достовірність. Поставлена задача вирішується тим, що спосіб маркетингових та соціологічних досліджень, який включає етапи збору та обробки отриманої від респондентів інформації з використанням телекомунікаційних засобів зв'язку, додатково включає підготовчий етап та етап заохочення учасників опитування шляхом розіграшу призів, при цьому, на підготовчому етапі, спочатку, формують координаційну систему для збору SMS - повідомлень респондентів, потім у цій системі формують базу даних товарів і послуг із присвоєнням кожному найменуванню індивідуального коду, далі групують однорідні товари під окремими рубриками і формують базу даних вищого рівня - базу цих рубрик з присвоєнням кожній з них свого індивідуального коду, після чого формують базу даних замовників обробленої інформації, зареєстрованих в координаційній системі, із присвоєнням кожному з них індивідуального коду, а також бази вихідних даних, що являють собою предмет конкретних у кожному випадку досліджень з присвоєнням кожним з них індивідуального коду, і, на основі цих баз даних, формують базу даних унікальних ідентифікаційних кодів конкретної одиниці товару і конкретного виду послуги, які потім наносять на упаковку кожної одиниці товару та позначають ними кожну отриману послугу, при цьому, збір інформації виконують шляхом використання мобільних телефонів респондентів, а після отримання від респондентів SMS - повідомлень з відповідними унікальними ідентифікаційними кодами придбаних ними товарів або одержаних послуг, формують адресну статистичну базу цих повідомлень для кожного окремого замовника інформації за його індивідуальним кодом і розміщують її на його персональній WEB-сторінці, доступ до якої забезпечують цілодобово. При цьому, замовників обробленої інформації реєструють в координаційній системі на договірній основі, а доступ кожного замовника до його персональної WEB-сторінки забезпечують завдяки індивідуальному суворо конфіденційному паролю. Індивідуальні коди найменувань товарів і послуг, індивідуальні коди рубрик товарів і послуг, а також індивідуальні коди замовників інформації обов'язково включають до складу відповідних унікальних ідентифікаційних кодів. А поряд з унікальним ідентифікаційним кодом на упаковці товару друкують інформацію про проведення в подальшому розіграшу призів серед учасників опитування, ідентифікацію яких здійснюють за номерами їх мобільних телефонів. Між сукупністю суттєвих ознак способу, що заявляється, і технічним результатом, що досягається, мається наступний причинно-наслідковий зв'язок. Завдяки розміщенню унікального і ідентифікаційного коду на упаковці кожної одиниці товару, значно спрощується процес опитування, 11541 значно спрощується процес опитування, зводить до мінімуму дії респондента - зробити один мобільний дзвінок, що робить необтяжливою його участь в опитуванні і не викликає підсвідомого відчуття марнотратства свого особистого часу. На відміну від, наприклад, заповнення всіляких листів опитування, або тимчасового спілкування з інтерв'юерами, або обміну інформацією за допомогою поштового сполучення, що є ще більш обтяжливим для респондента. Такий спосіб опитування є простим і привабливим для кожного респондента ще й тому, що він автоматично стає учасником розіграшу заохочувальних призів, і йому не потрібно для цього якось окремо повідомляти дані про себе, тому, що ідентифікацію респондентів здійснюють за номерами їх мобільних телефонів, завдяки тому ж самому єдиному мобільному дзвінку. Спосіб є простим і економічним для організаторів опитування, тому, що не потребує витрат на конверти, листівки опитування, оплату праці певної кількості інтерв'юерів, тощо. Попереднє формування координаційної системи для збору SMS - повідомлень від респондентів і створення в цій системі бази даних замовників інформаційного продукту забезпечує для останніх можливість одержання максимально персоналізованої інформації (також, завдяки персональному поралю) про ситуацію на ринку збуту його товарів або послуг, до того ж, в будь-який зручний для нього час, завдяки цілодобовому доступу до персональної WEB-сторінки. Формування в координаційній системі баз даних індивідуальних кодів найменувань товарів і послуг, кодів їх рубрик, індивідуальних кодів замовників інформації і обов'язкове включення цих 3-х кодів до складу унікального ідентифікаційного коду, що друкується на упаковках товарів і, відповідно, приймаються системою у вигляді SMS - повідомлень респондентів, забезпечує оперативність формування системою адресної статистичної бази SMS - повідомлень і розміщення їх на персональних WEB-сторінках зареєстрованих замовників, практично, в режимі реального часу. Уведення координаційної системи як посередника між замовником інформації і респондентом дозволяє максимально оперативно передавати достовірну адресну оброблену інформацію, вилучену гарантовано для конкретного замовника із всього масиву прийнятих SMS-повідомлень. Суть способу маркетингових та соціологічних досліджень, що заявляється, пояснюється наступним прикладом його реалізації. Спосіб реалізується з використанням комп'ютерних систем і мобільного зв'язку. Спочатку формують технологічну систему на основі сервісного інформаційного центру з потужним сервером, який має постійний доступ до мережі Інтернет. На сервері розміщують програмний продукт, що забезпечує виконання системою дій, необхідних для реалізації способу. Такий сервер виконує роль своєрідної координаційної системи для встановлення двосторонніх каналів зв'язку між нею і респондентами та між нею і замовниками інформаційної продукції (ЗІП) - виробниками або дистриб'юторами певного виду товарів або послуг. Далі на сервері формують базу даних ЗІП, зареєстрованих у координаційній системі на договірній основі з присвоєнням кожному з них індивідуального коду. При цьому, кожному ЗІП повідомляють його особистий пароль, який забезпечить йому доступ до тієї частини і об'єму інформаційної продукції сервера, на яку він підписався. Потім кожен ЗІП інформує сервер координаційної системи про перелік товарів або послуг (їх найменування), що знаходяться в сфері його економічної діяльності, на основі чого на сервері формують базу даних товарів і послуг з присвоєнням кожному найменуванню свого індивідуального коду. Про ці коди інформують відповідних ЗІП. При цьому, для прискорення автоматичної ідентифікації кожного найменування товару, однорідні товари групують під окремими рубриками і формують базу даних вищого рівня - базу цих рубрик, з присвоєнням кожній з них індивідуального коду. Далі, з цих 3-х обов'язкових видів індивідуальних кодів, а також інших кодів для різновиду інформації, що необхідна при проведенні того чи іншого виду досліджень, формують унікальні ідентифікаційні коди, призначені для кожної одиниці товару і кожної різновидності послуг. Ці коди являють собою комбінацію цифр і літер. Унікальність кожного коду полягає в тому, що кожною його цифрою, літерою (або їх комбінацією) закодована певна інформація, необхідна для конкретного ЗІП. Наприклад: ідентифікаційний код одиниці товару - чаю торговельної марки „Майский чай", (яка належить конкретному ЗІП) складається з такої числової комбінації: 1А2ВЗС45К. Це може означати: 1А - індивідуальний код цього конкретного ЗІП 2В - код найменування „Майський чай"; ЗС - код рубрики „Харчові продукти"; 4 - код регіону України, куди цей товар буде відправлено на реалізацію; 5К - код торговельного закладу, де буде реалізуватися цей товар, і т. інш. На підготовчому етапі досліджень, виробник (або постачальник) товару, визначає номенклатуру товарів, призначених для проведення досліджень, замовляє і оплачує інформаційному центру проведення опитування, друкує типографським методом відповідний ідентифікаційний код на будь-якій поверхні упаковки кожної одиниці товару та передає маркований товар до торговельного закладу. Перший етап досліджень - збір інформації, реалізується з використанням мобільних телефонів респондентів. На упаковці кожної одиниці товару, поряд з надрукованим його ідентифікаційним кодом друкують текст-пропозицію для покупця відправити SMS-повідомлення, зміст якого буде включати тільки ідентифікаційний код цього товару. На цьому і вичерпується участь респондента в опитуванні. Для стимулювання участі респондентів в опитуванні та надання їм матеріальних переваг, поряд з текстом-пропозицією друкують текст 11541 інформацію про проведення в подальшому розіграшу призів серед учасників опитування, ідентифікацію яких здійснюють по номерам їх мобільних телефонів, які автоматично зберігаються в програмі серверу в момент прийому SMSповщомлень Про результати розіграшу їх також повідомляють за допомогою мобільного зв'язку Програмний статок центрального сервера забезпечує приймання повідомлень з зазначенням номеру мобільного телефону відправника, а також дати і часу відправки повідомлення Сервер має достатню пропускну здатність для прийому великої КІЛЬКОСТІ SMS-повщомлень, забезпечує цілодобове функціонування і збір статистичної та змістовної інформації про прийняті SMS-повщомлень Сервер проміжної системи відслідковує повідомлення для кожного окремого ЗІП за його індивідуальним кодом, формує адресну статистичну базу SMS-повщомлень і розмішує її на персональній WEB-сторінці цього ЗІП При цьому, програма центрального сервера дозволяє розміщувати цю адресну інформацію у розкодованому вигляді Кожний конкретний ЗІП, завдяки відомому тільки йому (на договірній основі) паролю, має цілодобовий доступ до своєї персональної WEBсторінки серверу, де може спостерігати інформацію, що його цікавить, практично, в режимі реального часу Комп'ютерна верстка Д Шеверун 8 Спосіб, що заявляється, є багатогранно корисним як для проведення маркетингових досліджень, так і соціальних В останньому випадку замовниками такого інформаційного продукту (ЗОТ) виступають працівники соціальної сфери Для цього, поряд з описаною в способі інформацією, що друкується на упаковці кожної одиниці товару, друкують декілька номерів телефонів, в яких вже закодовані варіанти відповідей на 1-2 запитання, надрукованих поряд Незмінним залишається зведення до мінімуму дій респондента - один мобільний дзвінок, що робить необтяжливою його участь в опитуванні Аналіз кожним ЗІПом отримуваної ним, у ВІДПОВІДНОСТІ ЗІ способом, що заявляється, інформації саме про поточну ситуацію на ринку збуту його товарів або послуг, дають йому можливість більш оперативно і творчо приймати правничі рішення про зміну ситуації на ринку збуту на користь просування більш популярного виду товару, його актуального територіального розміщення в межах країни, або окремого міста, орієнтації рекламної політики відносно того чи іншого найменування товару чи послуги та стимулювання просування їх на ринку з метою збільшення обсягів продаж Тобто, робить його бізнес більш ефективним Підписне Тираж 26 прим Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул Урицького, 45, м Київ, МСП, 03680, Україна ДП "Український інститут промислової власності', вул Глазунова, 1, м Київ - 4 2 , 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method of marketing and sociologic researches

Назва патенту російською

Способ маркетинговых и социологических исследований

МПК / Мітки

МПК: G06Q 30/00, G06F 17/18

Мітки: спосіб, досліджень, маркетингових, соціологічних

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-11541-sposib-marketingovikh-ta-sociologichnikh-doslidzhen.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб маркетингових та соціологічних досліджень</a>

Подібні патенти