Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Стаціонарний кріохірургічний апарат, що містить теплоізольовану посудину, заправну горловину для рідкого холодоагенту, наконечник, підвідний і відвідний канали холодоагенту, компресор, який відрізняється тим, що всмоктуюча порожнина компресора з'єднана з відвідним каналом холодоагенту еластичним трубопроводом, розташованим по усій довжині в еластичному трубопроводі, з'єднаним з нагнітальною порожниною компресора.

Текст

Стаціонарний кріохірургічний апарат, що містить теплоізольовану посудину, заправну горлови Корисна модель, відноситься до медичної техніки і призначена для використання в онкології, гінекології, оториноларинголог!*, дерматології, проктології І стоматології. Корисна модель дозволяє підвищити ефективність роботи стаціонарного кріохірургічного апарата за рахунок забезпечення максимальної свободи маніпуляції ним під час операції. Відома велика кількість крюхірургічних апаратів для локального заморожування тканин, які містять теплоізольовану посудину, заправну горловину для рідкого холодоагента, наконечник, підвідний і відвідний канали холодоагента [наприклад, А. С. 827052 СССР, МКИ А61В17/36. Криохирургический аппарат / В.А.Наер, А.В.Витюк, А.В.Тягульский (СССР), №2773941/28-13, заявлено 01.06.79, опубл.07.05.81, бюл. №17]. Для підвищення ефективності роботи стаціонарного кріохірургічного апарата, а саме для можливості отримання температур порядку -200... 210°С, до складу кріоапарату було уведено компресор [Патент Украины 256ІІА, МКИ А61В17/36, Криохирургический аппарат /А.А.Лобенко, В.И.Власов, Т.В.Морозюк, ВЛ.Шпак (Украина), приор. №98020698, заявл.10.02.98]. Цей апарат прийнято як прототип. Недоліком прототипу є те, що магістраль відведення парів холодоагента через відсутність еластичних матеріалів, здатних витримати зверхнизькі температури, виготовляють з цільнотягнутой чи гофрованої нержавіючої трубки з наступним покриттям теплоізоляцією. Уся ця система втрачає необхідну гнучкість і утруднює хірургу вільно і лег ну для рідкого холодоагенту, наконечник, підвідний і відвідний канали холодоагенту, компресор, який відрізняється тим, що всмоктуюча порожнина компресора з'єднана з відвідним каналом холодоагенту еластичним трубопроводом, розташованим по усій довжині в еластичному трубопроводі, з'єднаним з нагнітальною порожниною компресора. ко маніпулювати робочим інструментом. В окремих випадках з цієї причини використовувати стаціонарний кріохірургічний апарат не можна. Технічне завдання, на вирішення якого спрямований передбачувана корисна модель, полягає у розширенні ділянки застосування кріохірургічного апарата шляхом забезпечення максимальної* свободи маніпуляції. Це достигається тим, що всмоктуюча порожнина компресора з'єднана з відвідним каналом холодоагенту еластичним трубопроводом, розташованим по усій довжині в еластичному трубопроводі, що з'єднаний з нагнітальною порожниною компресора. Корисна модель дозволить підвищити ефективність роботи кріохірургічного апарата за рахунок використання у його схемі еластичних з'єднань, і тим самим забезпечити максимальну свободу маніпуляцій. На Фіг. представлено пропонований стаціонарний кріохірургічний апарат. Він має: теплоізольовану посудину 1,заправну горловину 2 з клапаном З, наконечник 4, підвідний канал холодоагента 5, відвідний канал холодоагента 6, компресор 7, еластичний трубопровід 8, еластичний трубопровід 9, систему отворів 10. Ці елементи в апараті з'єднані таким чином. У верхній частині теплоізольованої посудини 1 розташована заправна горловина 2 з клапаном 3. Підвідний канал холодоагента 5 з'єднує теплоізольовану посудину 1 з наконечником 4. Відвідний канал холодоагента 6 через еластичний трубопровід 8 з'єднує наконечник 4 зі всмоктуючою порожниною компресора 7. Еластичний трубопровід 9 у О ю протилежній стороні від компресора 7 має систему отворів 10. Еластичний трубопровід 8 розташований всередині еластичного трубопроводу 9 за принципом "труба в трубі". Апарат працює таким чином. Через заправну горловину 2 при відкритому клапані 3 у теплоізольовану посудину 1 заливають рідкий холодильний агент. Після закриття клапана 3 і пуску компресора 7 за рахунок розрядження, що утворилося в системі кріоапарата, рідкий холодоагент по відвідному каналу 5 надходить у наконечник 4, де кипить при зниженому тиску, здійснюючи холодильний ефект. Пари хоподоагента, що утворилися в результаті кипіння, з наконечника 4 по відвідному каналу 6 і еластичному трубопроводу 8 надходять до компресора 7, де стискаються до тиску, що дещо перевищує атмосферний, і далі через еластичний трубопровод 9 і систему отворів 10 викидаються в атмосферу. Підігрів парів відпрацьованого у наконечнику холодоагента дозволяє використовувати як відвід 11540 ний канал шланги з будь-яких еластичних матеріалів, фізико-технічні властивості яких уже не будуть залежати від зверхнизьких температур. При цьому так же буде забезпечена нормальна робота компресора, оскільки температура всмоктувальних парів не повинна бути нижче -15°С. Зазначені відмінні ознаки впливають на рішення поставленого завдання - підвищення ефективності роботи кріохірургічного апарата шляхом забезпечення максимальної свободи маніпуляцй ним під час операції. Джерела інформації, взяті до уваги: 1. А.С.827052 СССР МКИ А61В17/36. Криохирургический аппарат / В.А.Наер, А.В.Витюк, А.ВТягульский (СССР) №2773941/28-13, заявлено 01.06.79, опубл.07.05.81, бюл. №17. 2. Патент Украины 25611 А, МКИ А61В17/36, Криохирургический апарат /А.А. Лобенко, В.И.Власов, Т.В.Морозюк, В.Я.Шпак (Украина), приор. №98020698, заявлено 10.02.98. 10 Комп'ютерна верстка В. Мацело Підписне Тираж 26 прим Міністерство освгти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП "Український інститут промислової власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ-42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Fixed cryosurgery device

Автори англійською

Hozhenko Anatolii Ivanovych, Vlasov Volodymyr Ivanovych

Назва патенту російською

Стационарный криохирургический аппарат

Автори російською

Гоженко Анатолий Иванович, Власов Владимир Иванович

МПК / Мітки

МПК: A61B 18/02

Мітки: криохірургічний, апарат, стаціонарний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-11540-stacionarnijj-kriokhirurgichnijj-aparat.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Стаціонарний кріохірургічний апарат</a>

Подібні патенти