Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Газорозподільний пристрій, що містить вузол комерційного обліку і вузол редукування газу, з'єднувальні трубопроводи, швидкі розніми (ШР), запірну арматуру (ЗА) і манометри, з'єднані між собою, який відрізняється тим, що на вході вузла комерційного обліку газу підключено манометр з ЗА, після якого по ходу переміщення газу встановлено ЗА, ШР і газовий фільтр, який через трубопровід за допомогою ШР підключено до газового лічильника, який з другого боку через трубопровід, ШР, ЗА та манометр, який має ЗА, підключено до вхідного колектора, а вузол комерційного обліку газу оснащено байпасною лінією, яка утворена послідовно з'єднаними ЗА, ШР, манометром, який має ЗА, ШР і ЗА, при цьому вузол редукування газу містить підключені послідовно по ходу газу до вхідного колектора ЗА, трубопровід, ШР і регулятор тиску газу, а з другого боку регулятор підключено по ходу газу трубопроводом, ШР, ЗА до вихідного колектора.

2. Газорозподільний пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що пристрій оснащено щонайменше одним додатковим вузлом редукування, виконаним аналогічно основному, підключеним паралельно йому.

3. Газорозподільний пристрій за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що вузол редукування оснащено байпасною лінією, яка з'єднує його вхід і вихід через послідовно з'єднані ЗА, ШР, манометр, що має ЗА, ШР і ЗА.

4. Газорозподільний пристрій за п. 1 або 2, 3, який відрізняється тим, що вхідний і/або вихідний колектори мають лінії продування.

Текст

1. Газорозподільний пристрій, що містить вузол комерційного обліку і вузол редукування газу, з'єднувальні трубопроводи, швидкі розніми (ШР), запірну арматуру (ЗА) і манометри, з'єднані між собою, який відрізняється тим, що на вході вузла комерційного обліку газу підключено манометр з ЗА, після якого по ходу переміщення газу встановлено ЗА, ШР і газовий фільтр, який через трубопровід за допомогою ШР підключено до газового лічильника, який з другого боку через трубопровід, ШР, ЗА та манометр, який має ЗА, підключено до вхідного колектора, а вузол комерційного обліку газу оснащено байпасною лінією, яка утворена послідовно з'єднаними ЗА, ШР, ма нометром, який має ЗА, ШР і ЗА, при цьому вузол редукування газу містить підключені послідовно по ходу газу до вхідного колектора ЗА, трубопровід, ШР і регулятор тиску газу, а з другого боку регулятор підключено по ходу газу трубопроводом, ШР, ЗА до вихідного колектора. 2. Газорозподільний пристрій за п.1, який відрізняється тим, що пристрій оснащено щонайменше одним додатковим вузлом редукування, виконаним аналогічно основному, підключеним паралельно йому. 3. Газорозподільний пристрій за п.1 або 2, який відрізняється тим, що вузол редукування оснащено байпасною лінією, яка з'єднує його вхід і вихід через послідовно з'єднані ЗА, ШР, манометр, що має ЗА, ШР і ЗА. 4. Газорозподільний пристрій за п.1 або 2, 3, який відрізняється тим, що вхідний і/або вихідний колектори мають лінії продування. CO Корисна модель відноситься до системі трубопроводів і може бути використана при проектуванні газорозподільних станцій та систем розподілу газу для населеного пункту. Найбільш близьким до корисної моделі, що заявляється є газорозподільний пристрій, що містить вузол комерційного обліку і вузол редукування, з'єднані між собою трубопроводом за допомогою швидких рознімів (ШР), запірної арматури (ЗА) і манометрів в наступній послідовності: на трубну частину накручено ЗА і ШР, відповідна частина якого підключена до фільтру газу. Після фільтра по ходу газу включена між фланцева котушка, яку використовують в якості ШР, між фланцями якої введена трубна частина через яку підключено газовий лічильник, на виході якого включено між фланцеву котушку з гільзою для визначення температури газу. В зворотну частину між фланцевої котушки вкручена трубна час тина, яка з одного боку має фланець, а з другого - ЗА з трубною частиною, на кінець якої накручено кутовий регулятор тиску газу, який має ШР. Вихід регулятора через між фланцеве з'єднання, між яким включено ЗА, з'єднано по ходу газу з вихідним трубопроводом, в якому підключено манометр, який має ЗА. При цьому між вихідним трубопроводом і трубопроводом з'єднаного з виходом лічильника газу утворена байпасна лінія, яка об'єднує лінії продування і включає в себе об'єднані трубопроводом по ходу газу ЗА, ШР, манометр, ЗА і ШР. [Науково-виробниче підприємство Тазтехника", каталог, Харків, 2003 p.]. Недоліками такого газорозподільного пристрою є: - заміна регулятора або лічильника газу потребує припинення експлуатації газового пристрою; О) 11536 - в звязку з кутовим розташуванням регулятора тиску газу немає можливості заміни його на більш продуктивний, - виключена можливість підключення додаткового вузла редукування, - чистка фільтра газу потребує знімати його повністю В основу корисної моделі поставлена задача удосконалити відомий газорозподільний пристрій шляхом застосування нової схеми обв язки обладнання, що забезпечує поліпшення зручності в обслуговувані, можливість нарощувати потужність, зменшення металоємності Поставлена задача вирішується тим, що в газорозподільному пристрої, що містить вузол комерційного обліку і вузол редукування газу, з єднувальні трубопроводи, швидкі рознімі (НІР), запірну арматуру (ЗА) і манометри, з'єднані між собою, згідно з корисною моделлю, новим є те, що на вході вузла комерційного обліку підключено манометр, що має ЗА, після якого по ходу переміщення газу встановлено ЗА, ШР і газовий фільтр, який через трубопровід за допомогою ШР підключено до газового лічильника, який з другого боку через трубопровід , ШР, ЗА і манометр, що має ЗА, підключено до вхідного колектора Вузол комерційного обліку газу споряджене байпасною ЛІНІЄЮ, яка утворена послідовно з'єднувальними ЗА, ШР, манометром що має ЗА, між входом газу до вузла обліку газу й виходом після нього, підключено до вхідного колектора вузла редукування Вузол редукування газу містить підключення послідовно по ходу газу до вхідного колектора ЗА, трубопровід, ШР і регулятор тиску газу, а з другого боку регулятор підключено по ходу газу трубопроводом, ШР,ЗА до вихідного колектору Крім того корисна модель спороджена щонайменше одним додатковим вузлом редукування, виконаним аналогічно основному і підключеним паралельно основному, вузол редукування спородженою байпасною ЛІНІЄЮ, яка з єднує його вхід і вихід через послідовно з'єднані ЗА, ШР, манометр, що має ЗА, ШР і ЗА, вхідний і/або вихідний колектори мають лінії продування На кресленні зображена схема газорозподільної станції Газорозподільна станція містить вузол комерційного обліку газу, який включає в себе манометр 1, що має ЗА 2, після якого по ходу переміщення газу по трубопроводу встановлено ЗА З, ШР 4 і газовий фільтр 5, який через трубопровід 6 за допомогою ШР 7 підключено до газового лічильника 8, а на відстані не менше двох діаметрів трубопроводу зварена гільза 9 для визначення температури газу, далі трубопроводом 10 за допомогою ШР 11, ЗА 12 та манометра 13 Вузол комерційного обліку підключено до вхідного колектора 14, до якого підключено вхід вузла редукування газу, що містить підключені послідовно по ходу газу ЗА 15, ШР 16, регулятор тиску газу 17, який з другого боку трубопроводом 18, ШР 19, ЗА 20 підключено до вихідного колектору 21 Вузол комерційного обліку газу має байпасну ЛІНІЮ, яка містить послідовно з єднані ЗА 22, ШР 23, манометр 24 з ЗА 25, ШР 26, ЗА 27, підключені між входом і виходом вузла комерційного обліку газу ВІДПОВІДНО Вузол редукування має байпасну ЛІНІЮ, яка утворена послідовно з'єднаними ЗА 28, ШР 29, манометр ЗО з ЗА 31, та ЛІНІЮ продування 32 з ЗА, ШР 33, ЗА 34 Газорозподільний пристрій спороджен щонайменше одним додатковим вузлом редукування, аналогічним основному та підключеним паралельно йому (на фото не показано, тільки на кресленні) Вхідний колектор 14 підключено до лінії продування 35с ЗА, а вихідний колектор 21 - до лінії продування 36 с ЗА, та запобіжним скидальним клапаном 37 (ЗСК) з ЗА Газорозподільний пристрій має в своєму складі газовий коректор 38 Розглянемо роботу газорозподільного пристрою Газ, що поступає з газопроводу, проходить через газовий фільтр 5, очищується у випадку забруднення, яке можна спостерігати по перепаду тиску за допомогою манометра 1 і 13, далі газовий лічильник 8 за допомогою газового коректора 38 забезпечує комерційний облік У випадках чищення або заміни газового фільтра і/або перевірки, заміни лічильника газу, не припиняючи подачу газу споживачу, використовують байпасну ЛІНІЮ вузла обліку газу Після вузла комерційного обліку газ надходить до вхідного колектора 14, в якому є ЛІНІЯ продування 35 і далі поступає через ЗА 15 і ШР 16 та проходить редукування за допомогою регулятора 17 з високого значення тиску газу на середнє або низьке, або з середнього на низьке значення тиску і подається споживачу Газорозподільний пристрій має три (3) приклади виконання, що стосується вузла редукування - один вузол редукування і байпасна лінія редукування, - два вузла редукування, - два вузла редукування і байпасна ЛІНІЯ редукування Після вузла редукування, виконаного по одному із прикладів, газ попадає в вихідний колектор 21, який має ЛІНІЮ продування 36 та запобіжно-скидальний клапан 37 (ЗСК) Байпасна ЛІНІЯ вузла редукування використовується у випадку заміни, профілактики або ремонту регулятора 17 для забезпечення безперебійного постачання газу споживачу, також манометр 39 з ЗА 40 який установлений у вихідному колекторі вузла редукування газу Газорозподільна станція, що заявляється, має малі габаритні розмірі в зрівнянні з відомими станціями, покращенні експлуатаційні можливості, дозволяє використовувати сучасне модернізоване обладнання, що забезпечує економію енергоресурсів у вигляді зменшення витрат газу в мережі і може бути використана при проектуванні і будівництві нових газових мереж 11536 Комп ютерна верстка Н Лисенко Підписне Тираж 26 прим Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності вул Урицького, 45 м Київ МСП, 03680 Україна ДП'Український інститут промислової власності', вул Глазунова, 1 м Київ-42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Gas-distribution unit

Назва патенту російською

Газораспределительное устройство

МПК / Мітки

МПК: F17D 1/04

Мітки: пристрій, газорозподільний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-11536-gazorozpodilnijj-pristrijj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Газорозподільний пристрій</a>

Подібні патенти