Пристрій для визначення жорсткості дійкової гуми доїльних стаканів в комплекті

Номер патенту: 115293

Опубліковано: 10.04.2017

Автор: Палій Андрій Павлович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для визначення жорсткості дійкової гуми доїльних стаканів в комплекті, для здійснення вимірювання жорсткості дійкової гуми, який відрізняється тим, що містить сектор зі шкалою та сектор з покажчиком (стрілкою), закріплені на корпусі рухомою віссю, відтаровану для створення заданого зусилля пружину та рукоятку.

Текст

Реферат: UA 115293 U UA 115293 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до сільського господарства, а саме до пристроїв для визначення жорсткості дійкових гум доїльних стаканів. Відомий пристрій для визначення стану дійкової гуми [Патент України № 53994, МПК A01J 7/00. Пристрій для визначення стану соскової гуми / Палій А.П., Палій А.П. - № u201004514; Заявл. 19.04.2010; Опубл. 25.10.2010 // Бюл. № 20]. Відомий пристрій для визначення жорсткості дійкової гуми доїльних стаканів [А. С. № 1419625 SU, A2J 7/00. Прилад для визначення жорсткості соскової гуми доїльних стаканів / Устінов І.М., Доценко C.M. - № 4237126/30-15; Заявл. 06.03.1987; Опубл. 30.08.1988 // Бюл. № 32]. За допомогою цих пристроїв можна визначити пружність та жорсткість дійкової гуми, величину деформації присоска, але на ряду з цим вони мають складність в експлуатації. Відомий також спосіб контролю жорсткості дійкової гуми та пристрій для його проведення [А. С. № 1042696 SU, A01J 7/00. Спосіб контролю жорсткості дійкової гуми та пристрій для його проведення / Корж Г.П. - № 3423213/30-15; Заявл. 14.03.1982; Опубл. 23.09.1983 // Бюл. № 35]. Недоліком способу є те, що усі роботи на проведення визначень потребують значних витрат часу. Пристрій має складну та ненадійну конструкцію. Існує пристрій для контролю якості дійкової гуми доїльних стаканів [Патент № 76247 Україна, МПК A01J 7/00. Пристрій для контролю якості дійкової гуми доїльних стаканів / Науменко О.А., Палій А.П., Корх І.В. - № u201207745; Заявл. 25.06.2012; Опубл. 25.12.2012 // Бюл. № 24]. Пристрій має вакуумметр, джерело вакууму та штучну дійку, яка складається з центральної звуженої ділянки з радіальним отвором, який через канал підключений до джерела вакууму, та крайніми потовщеними ділянками. В потовщеній ділянці виконано наскрізний канал, який під'єднаний до вакуумметру для під'єднання порожнини до атмосфери. В каналі є зворотній клапан, який має шток з кнопкою, який виступає на зовні. Штучна дійка вводиться в середину дійкової гуми доїльного стакану. При цьому утворюються дві порожнини: порожнина між штучною дійкою та дійковою гумою і порожнина між доїльним стаканом та дійковою гумою, яка сполучена з атмосферою. До доїльного стакана підводиться молочна трубка. Пристрій працює наступним чином: при вмиканні джерела вакууму зворотній клапан закривається. Під дією різниці тисків в порожнинах дійкова гума змикається і перекриває радіальний отвір, тим самим роз'єднує порожнину від джерела вакууму. По показанню вакуумметра судять про пружність дійкової гуми. По закінченні визначення пружності дійкової гуми натискають на виступаючий назовні шток з кнопкою, відкриваючи при цьому зворотний клапан, в результаті чого стрілка вакуумметра займає вихідне положення (нульове). Недоліком є те, що він не передбачає конкретних кроків щодо визначення жорсткості дійкової гуми доїльних стаканів у комплекті. Він трудомісткий та потребує значних матеріальних витрат і відповідних навичок для його здійснення. В основу корисної моделі поставлена задача розробити пристрій для визначення жорсткості дійкової гуми доїльних стаканів в комплекті, яка виконана як сумісно з молочною трубкою, так і окремо, після встановлення її в доїльний стакан та в процесі експлуатації доїльних апаратів, що містить сектор зі шкалою та сектор з покажчиком (стрілкою), закріплені на корпусі рухомою віссю, відтаровану для створення заданого зусилля пружину та рукоятку, щоб забезпечити ефективність пристрою. Суть корисної моделі пояснюється кресленням, де схематично представлено запропонований пристрій для визначення жорсткості дійкової гуми доїльних стаканів в комплекті. Пристрій для визначення жорсткості дійкової гуми доїльних стаканів в комплекті складається з корпусу 1, на якому за допомогою рухомої осі 3 закріплені сектори 2, відтарованої для створення заданого зусилля пружини 5, рукоятки 4, шкали 6, яка розташована на першому секторі 2 та покажчика (стрілки) 7, яка розташована на другому секторі 2. Пристрій працює наступним чином: готовий до використання пристрій (сектори 2 розведені і знаходяться у вихідному положенні) за допомогою рукоятки 4 та пружини 5, яка створює необхідне зусилля та обмежує при цьому глибину введення пристрою, встановлюється всередину дійкової гуми 9 доїльного стакана 8 та розташовується у вертикальному положенні. Верхні кінці секторів 2 контактують з верхньою частиною гуми 9, а нижні кінці секторів 2 розходяться в горизонтальній площині, діючи на внутрішню поверхню дійкової гуми 9 з визначеним зусиллям і, залежно від її жорсткості, змінюють величину деформації гуми, яка визначається покажчиком (стрілкою) 7 за шкалою 6. 1 UA 115293 U 5 Після вилучення пристрою з гуми 9 доїльного стакана 8, сектори 2 займають вихідне положення. Таким чином запропонований пристрій забезпечує високу точність та прийнятну оперативність здобуття інформації, не потребує матеріальних затрат на визначення жорсткості дійкової гуми доїльних стаканів в комплекті. Дозволяє отримати інформацію щодо жорсткості дійкової гуми, яка виконана як сумісно з молочною трубкою, так і окремо, після встановлення її в доїльний стакан та в процесі експлуатації доїльних апаратів. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 Пристрій для визначення жорсткості дійкової гуми доїльних стаканів в комплекті, для здійснення вимірювання жорсткості дійкової гуми, який відрізняється тим, що містить сектор зі шкалою та сектор з покажчиком (стрілкою), закріплені на корпусі рухомою віссю, відтаровану для створення заданого зусилля пружину та рукоятку. Комп’ютерна верстка М. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A01J 7/00

Мітки: доїльних, пристрій, жорсткості, визначення, дійкової, стаканів, комплекті, гуми

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-115293-pristrijj-dlya-viznachennya-zhorstkosti-dijjkovo-gumi-dolnikh-stakaniv-v-komplekti.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для визначення жорсткості дійкової гуми доїльних стаканів в комплекті</a>

Подібні патенти