Спосіб діагностики патологічних процесів ендометрія

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб діагностики патологічних процесів ендометрія, що включає гістологічне дослідження роздільного діагностичного зскрібка стінок каналу шийки матки та ендометрія з оцінкою та порівнянням ступеня окислювальної модифікації білків, шляхом фарбування гістопрепаратів бромфеноловим синім за Мікель-Кальво з наступною візуалізацією білкових груп методом цифрової комп'ютерної мікроспектрофотометрії з оцінкою кольору RGB (Red, Green, Blue) за співвідношенням червоного та синього кольорів і обрахуванням коефіцієнту R/B, який відрізняється тим, що тип патології ендометрія попередньо встановлюють за допомогою обрахування коефіцієнту R/B в епітелії та волокнах сполучної тканини тільки ендоцервікса при штрих-зскрібку каналу шийки матки в амбулаторних умовах, який при нормальному ендометрії становить відповідно 0,94±0,002 та 2,97±0,03, залозистій гіперплазії - 1,22±0,06 та 1,09±0,02, поліпозі ендометрія - 1,39±0,08 та 1,43±0,01, аденокарциномі ендометрія - 5,27±0,05 та 5,35±0,09 (р<0,001).

Текст

Реферат: UA 115197 U UA 115197 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до медицини, а саме до гінекології, і може бути використана для попередньої диференційної діагностики патологічних процесів ендометрія в амбулаторних умовах. Рання діагностика патологічних процесів ендометрія і шийки матки - актуальна проблема в гінекології, яка потребує нових нестандартних підходів (Бохман Я.В., 2003; Вишневська Е.Е., 2003; В.М. Запорожан, М.Р. Цегельський, 2004; Л.І. Воробйова, 2010). Більшість гінекологічних захворювань, в тому числі і ендометрія - поєднуються з патологією шийки матки (Прилепська В.Н., 2002; Рожковська Н.М., 2009). Крім того, в силу доступності для цитологічного і гістологічного дослідження, шийка матки є зручною моделлю для вивчення різних патологічних станів не тільки ендо-і екзоцервікса, але і ендометрія (В.П. Козаченко, 2000). Фізіологічні та патологічні зміни, пов'язані з віком, менструальним циклом, вагітністю, менопаузою, спостерігаються як з боку багатошарового плоского епітелію екзоцервікса, призматичного епітелію цервікального каналу, так і ендометрія (В.Г. Дубініна, 2007, 2009). Золотим стандартом діагностики патологічних станів ендометрія залишається гістероскопія з роздільним діагностичним вишкрібанням стінок порожнини матки і цервікального каналу. Але основна увага при цьому приділяється ендометрію, а стан епітелію цервікального каналу в достатній мірі при цьому не оцінюється (К.П. Хансон, 2002; Н. Bauer, 2005). За даними В.І. Кулакова (2004), в епітелії шийки матки спостерігаються патологічні процеси, поєднані з аналогічними в ендометрії гіперпластичними станами та атипіями. Враховуючи певну спорідненість будови шийки матки і тіла матки (призматичний епітелій цервікального каналу відповідає аналогічному епітелію функціонального шару ендометрію, близькість будови підепітеліальної строми і м'язового шару шийки матки і тіла матки) - можливо вивчення стану шийки матки при різноманітній патології ендометрія за допомогою простого і чутливого тесту прицільної біопсії шийки матки (О.К. Хмельницький, 2000). Гістоструктурі захворювань ендометрія та шийки матки присвячена велика кількість робіт як в СНД, так і за кордоном (Картер Г.Л., 1987; Bromfield Р., 1992; Long Н., 2007). Вони доповнені даними електронно-мікроскопічних, гістохімічних методів дослідження, яке становить безперечну новизну (Хем А., Кормак Д., 1983; Goldman J., Dicker D., 1994; Perez L.A., 2001). Однак у них практично не описуються і не пояснюються взаємини епітеліїв при дисгормональних порушеннях і в процесі малігнізації (Запорожан В.Н., 2004; Коханевич Є.В., 2009). Аналогом корисної моделі є спосіб визначення карбонільних груп білків шляхом забарвлення гістологічного препарату специфічними барвниками та візуальною оцінкою білкових груп [Zusterzeel P.L.M., Rutten Н., Roelofs H.M.J. Protein carbonils in deciduas and placenta of pre-eclamptic women as markers for oxidative stress \\ Placenta. 2001. - Vol. 22 - P. 213219]. Спосіб-аналог полягає у імуногістохімічному визначенні карбонільних груп білків у гістологічних препаратах шляхом проведення імуногістохімічної реакції з динітрофенілгідразином з наступним виявленням останнього за допомогою антитіл до нього та системи пероксидазно-бензидинової візуалізації. Недоліком аналогу є те, що кількість карбонільних груп може свідчити не тільки про збільшення окислювальної модифікації білків (ОМБ), але і про збільшення загального вмісту білка. В той же час для оцінки збільшення окислювальної модифікації білків насправді найбільш принципово вияснити співвідношення між карбонільними та аміногрупами протеїнів. Аналог цього зробити не дозволяє. Окрім того аналог відрізняється високою вартістю. Прототипом нашої корисної моделі є деклараційний патент на винахід № 13712U Спосіб вимірювання окислювальної модифікації білків в структурах плаценти (автори: І.С. Давиденко, О.П. Шендерюк) - Бюл № 4 від 17.04.2006 року. В основу корисної моделі поставлена задача вимірювання окислювальної модифікації білків у структурах плаценти шляхом фарбування гістологічного препарату специфічними барвниками та візуальною оцінкою білкових груп, згідно до корисної моделі, фарбування гістологічного препарату проводять бром феноловим синім за методикою Мікель-Кальво, а візуальну оцінку білкових груп проводять комп'ютерною мікроспектрометрією за оцінкою кольору RGB за співвідношенням величин зеленого та синього спектрів забарвлення. Методику прототипу ми використали в нашій заявці на корисну модель з метою диференціації різноманітних патологічних станів ендометрія за допомогою дослідження ОМБ тільки в ендоцервіксі. На першому етапі у пацієнток з патологією ендометрія попередньо проводили роздільний діагностичний зскрібок цервікального каналу та порожнини матки з наступним гістохімічним дослідженням окислювальної модифікації білків ендоцервіксу та ендометрія та їх порівнянням. 1 UA 115197 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Нами попередньо проведено порівняння окислювальної модифікації білків по коефіцієнту R/B в структурах епітелію та волокнистого компонента сполучної тканини ендоцервіксу та ендометрія у 23 пацієнток з ендометрієм нормальної будови в проліферативній фазі, 21 - з ендометрієм в секреторній фазі, 22 пацієнтки - з активною залозисто-кістозною гіперплазією, 19 пацієнтки - з простою атрофією ендометрія, 17 - з поліпом ендометрія, 21-з високодиференційованою аденокарциномою ендометрія. У всіх групах жінок детально вивчався відповідний біопсійний матеріал шийки матки з ендоцервіксу. При цьому отримані достовірні кореляційні показники (р

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: G01N 33/50

Мітки: патологічних, діагностики, процесів, ендометрія, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-115197-sposib-diagnostiki-patologichnikh-procesiv-endometriya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб діагностики патологічних процесів ендометрія</a>

Подібні патенти