Спосіб підвищення стійкості одновісного причепа

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб підвищення стійкості одновісного причепа, що полягає у використанні додаткового стабілізуючого пружного елемента при з'єднанні причепа та тягача, який відрізняється тим, що елемент встановлений на тягачі у точці з'єднання причепа і тягача та передає від тягача крутний момент, який намагається повернути у горизонтальне положення підресорену частину причепа навколо поздовжньої осі, за рахунок чого зменшуються поперечно-кутові коливання одновісного причепа, таким чином зростає величина критичної швидкості руху та підвищується його стійкість.

Текст

Реферат: Спосіб підвищення стійкості одновісного причепа полягає у використанні додаткового стабілізуючого пружного елемента при з'єднанні причепа та тягача. При цьому елемент встановлений на тягачі у точці з'єднання причепа і тягача та передає від тягача крутний момент, який намагається повернути у горизонтальне положення підресорену частину причепа навколо поздовжньої осі, за рахунок чого зменшуються поперечно-кутові коливання одновісного причепа, таким чином зростає величина критичної швидкості руху та підвищується його стійкість. UA 115004 U (54) СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ ОДНОВІСНОГО ПРИЧЕПА UA 115004 U UA 115004 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до транспортної індустрії, зокрема до способів підвищення стійкості причепів, а саме до способів підвищення стійкості одновісних причепів, і може використовуватися для усіх типів одновісних причепів. Відомий спосіб підвищення стійкості [№ 16074 U МПК (2006) В60K 6/00, Спосіб підвищення стійкості транспортного засобу / М.О. Жук // Заявка № U200601750 від 20.02.2006 р. Опубліковано 17.07.2006, бюл. № 7. Україна] та пристрій для з'єднання тягача та причепа [№ 41606 U МПК (2009) B60D 1/00, Тягово-зчіпний пристрій / А.П. Андрієвський, В.В. Гриневич, Т.Ю. Куровська // Заявка № u200900810 від 04.02.2009 р. Опубліковано 25.05.2009, бюл. № 10. Україна], що полягають у використанні гіроскопічних властивостей обертових деталей, що жорстко закріплені на транспортному засобі у вузлах підвіски. Недоліками цих способів є те, що вони не враховують наявність поперечно-кутових коливань одновісного причепу, що зумовлені наїздом його коліс на нерівності дороги, не забезпечують належну стійкість руху одновісного причепа вздовж пересіченої місцевості, передають значні динамічні навантаження на віброчутливі елементи обладнання, що можуть бути встановлені на одновісному причепі, а відтак виникає відмова від належного функціонування окремих вузлів чи систем, вихід з ладу вузлів та агрегатів або втрата стійкості руху причепу. Найбільш близьким за технічною суттю є спосіб підвищення стійкості, який заснований на використанні додаткової системи підпружинення контейнерів системи квазінульової жорсткості [Ольшанский В.П. Линеаризация в системах с квазинулевой жесткостью / В.П. Ольшанский, Е.Н. Гринченко // Динамика и прочность машин. - X.: ХГПУ, 1998. - Вып. 56. - С. 111-117]. Вона ефективно захищає вантажі відносно невеликих мас. Недоліком даного способу є те, що її використання для стаціонарно встановленого обладнання на одновісний причеп за умови, що геометричні розміри обладнання значні, є задачею проблематичною. Крім цього, якщо центр ваги стаціонарно розміщеного обладнання знаходиться на значній віддалі від непідресореної частини причепа, то динаміка останньої значною мірою впливає на його стійкість руху вздовж криволінійних ділянок шляху чи шляху із нерівностями. В основу корисної моделі поставлена задача створення способу підвищення стійкості одновісних причепів, в якому за рахунок використання додаткового стабілізуючого пружного елемента, що встановлений на тягачі в точці з'єднання причепа та тягача, забезпечується зменшення поперечно-кутових коливань та зростання величини критичної швидкості, і тим самим підвищення стійкості одновісного причепу при його транспортуванні. Поставлена задача вирішується тим, що в способі підвищення стійкості одновісних причепів при з'єднанні причепа та тягача використовується додатковий стабілізуючий пружний елемент, за рахунок чого зменшуються поперечно-кутові коливання одновісного причепа, таким чином зростає величина критичної швидкості руху та підвищується стійкість одновісного причепа. Суть корисної моделі пояснюється за допомогою креслень, де на Фіг. 1 показаний загальний вигляд додаткового стабілізуючого пружного елемента, що встановлений на тягачі у точці з'єднання причепа і тягача в різних проекціях: а - вигляд зверху, б - вигляд збоку, в фронтальна проекція. Пружний елемент конструктивно містить: фаркоп 2, який кріпиться до рами автомобіля 1 та з заднього боку виконаний у вигляді стержня. Стержень фаркопа від коливань утримується за допомогою пружин 3 та 4, у яких напрямок навивок протилежний, та двох ресор 5. Спосіб здійснюється наступним чином. При різкому русі тягача, особливо при рушанні з місця, стержень за рахунок пружності ресор та жорсткості пружин витягується та відбувається гасіння різких коливань у горизонтальній площині, внаслідок чого причеп плавно рушає з місця. При русі тягача з одновісним причепом по нерівностях дороги додатковий стабілізуючий пружний елемент, що встановлений на тягачі у точці з'єднання причепа і тягача, передає за рахунок пружин, що мають навивки у двох протилежних напрямках, крутний момент, який намагається повернути у горизонтальне положення підресорену частину причепа навколо поздовжньої осі. На фіг. 2 представлено залежності критичної швидкості стійкого руху причепа від амплітуди поперечно-кутових коливань при різних значеннях параметру С. Враховуючи те, що критичне значення швидкості стійкого руху вздовж криволінійної ділянки шляху є меншим для більших значень амплітуд поперечно-кутових коливань: зростання амплітуди коливань від 0.3 рад до 0.4 рад. за вказаних вище геометричних та силових параметрів півпричепа призводить до зменшення критичної швидкості руху від 10 до 20 % (фіг. 2б), то використання запропонованого способу призводить до підвищення стійкості одновісних причепів. 60 1 UA 115004 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 Спосіб підвищення стійкості одновісного причепа, що полягає у використанні додаткового стабілізуючого пружного елемента при з'єднанні причепа та тягача, який відрізняється тим, що елемент встановлений на тягачі у точці з'єднання причепа і тягача та передає від тягача крутний момент, який намагається повернути у горизонтальне положення підресорену частину причепа навколо поздовжньої осі, за рахунок чого зменшуються поперечно-кутові коливання одновісного причепа, таким чином зростає величина критичної швидкості руху та підвищується його стійкість. Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B60D 1/32, B60D 1/58

Мітки: одновісного, спосіб, причепа, підвищення, стійкості

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-115004-sposib-pidvishhennya-stijjkosti-odnovisnogo-prichepa.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб підвищення стійкості одновісного причепа</a>

Подібні патенти