Спосіб ангіографічного дослідження артерій нижньої кінцівки у хворого на ішемічну форму синдрому стопи діабетика

Номер патенту: 114970

Опубліковано: 27.03.2017

Автор: Діденко Сергій Миколайович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб ангіографічного дослідження артерій нижньої кінцівки у хворого на ішемічну форму синдрому стопи діабетика, який включає рентгенконтрастну ангіографію артерій підколінного, гомілкового та стопового сегменту шляхом пункції артерії і введення контрастної речовини, який відрізняється тим, що при прохідності поверхневої стегнової артерії для ведення контрастної речовини здійснюють пункцію поверхневої стегнової артерії в верхній третині стегна з застосуванням ультразвукового контролю.

Текст

Реферат: Спосіб ангіографічного дослідження артерій нижньої кінцівки у хворого на ішемічну форму синдрому стопи діабетика, який включає рентгенконтрастну ангіографію артерій підколінного, гомілкового та стопового сегменту шляхом пункції артерії і введення контрастної речовини, який відрізняється тим, що при прохідності поверхневої стегнової артерії для ведення контрастної речовини здійснюють пункцію поверхневої стегнової артерії в верхній третині стегна з застосуванням ультразвукового контролю. UA 114970 U (54) СПОСІБ АНГІОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ АРТЕРІЙ НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ У ХВОРОГО НА ІШЕМІЧНУ ФОРМУ СИНДРОМУ СТОПИ ДІАБЕТИКА UA 114970 U UA 114970 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, а саме, до хірургії, і може бути застосована при діагностиці стенотично-оклюзійних уражень артерій підколінного, гомілкового та стопового сегменту, особливо у хворого на ішемічну форму синдрому стопи діабетика при прохідності поверхневої стегнової артерії. Відомий спосіб ангіографічного дослідження артерій нижньої кінцівки у хворого на ішемічну форму синдрому стопи діабетика включає виконання пункції загальної стегнової артерії з введенням в проксимальному напрямку по провіднику 0,035 дюйму інтродюсера 5F або 6F та інфузію рентгенконтрастної речовини [Higgs ZC, Macafee DA, Braithwaite BD, Maxwell-Armstrong CA (2005). "The Seldinger technique: 50 years on". Lancet. 366 (9494): 1407-9.]. Недоліками цього способу є недостатня точність діагностики при діабетичному ураженні артерій гомілково-стопового сегменту, а також велика кількість ускладнень в зв'язку з складністю пункції загальної стегнової артерії всліпу та можливістю відриву атеросклеротичної бляшки передньої стінки артерії з розвитком емболії дистальних артерій; можливі ускладнення після видалення інтродюсеру у вигляді гематом та імбібіції підшкірної клітковини пахвинної та здухвинної ділянки в зв'язку з великим діаметром пункційного отвору в артерії; необхідність вводити велику кількість контрастної речовини (біля 100 мл на одну кінцівку), що створює небезпеку розвитку контрастіндукованої нефропатії та ниркової недостатності. Задачею корисної моделі є розробка такого способу ангіографічного дослідження артерій нижньої кінцівки у хворого на ішемічну форму синдрому стопи діабетика, який, за рахунок пункції поверхневої стегнової артерії в верхній третині стегна з застосуванням ультразвукового контролю, забезпечив би підвищення точності діагностики та дозволив би зменшити кількість ускладнень. Поставлена задача вирішується тим, що в способі ангіографічного дослідження артерій нижньої кінцівки у хворого на ішемічну форму синдрому стопи діабетика, який включає рентгенконтрастну ангіографію артерій підколінного, гомілкового та стопового сегменту шляхом пункції артерії і введення контрастної речовини, згідно корисної моделі, при прохідності поверхневої стегнової артерії для ведення контрастної речовини здійснюють пункцію поверхневої стегнової артерії в верхній третині стегна з застосуванням ультразвукового контролю. Пункція поверхневої стегнової артерії в верхній третині стегна забезпечує високу точність діагностики тому, що контрастна речовина не розмивається плином крові в глибоку артерію стегна. А застосування ультразвукового контролю дозволяє визначити оптимальне місце пункції артерії, найменш уражене атеросклеротичним процесом, що суттєво зменшує ймовірність деструкції атеросклеротичної бляшки з розвитком емболії дистальних артерій та розвитку гематоми в ділянці пункції. При цьому вводиться менша кількість контрастної речовини (до 3050 мл), що зменшує ймовірність розвитку контрастіндукованої нефропатії і ниркової недостатності. Спосіб виконують наступним чином. В проекції пахвинної зв'язки пальпаторно знаходять пульсацію загальної стегнової артерії, після чого пересвідчившись в прохідності поверхневої стегнової артерії за допомогою ультразвукового апарату, знаходять біфуркацію загальної стегнової артерії та початкову частину поверхневої стегнової артерії та визначають найменш уражену атеросклеротичним процесом ділянку по передній стінці поверхневої стегнової артерії та виконують пункцію агіографічною голкою 18 G, протикаючи тільки передню стінку артерії. Отримавши пульсуючий кровоток з голки під'єднують її до подовжувача та вводять в артерію 30-40 мл 0,5 % розчину лідокаіну та папаверину гідрохлорид 2 % - 4 мл на 20 мл фізіологічного розчину, після чого вводять контрастну речовину, наприклад Томогексол-300 в кількості 30-50 мл і виконують ангіографію. Після виконання ангіографії в артерію вводять розчин гепарину 1:200-30-40 мл та накладають давлючу пов'язку на одну добу. Приклад. Хвора Г., 67 рік, надійшла до лікарні 30.06.2016 p., історія хвороби № 2313/1, з діагнозом: синдром стопи діабетика, ішемічна форма, оклюзія артерій правої гомілки, ішемія правої нижньої кінцівки III ступеню. Хворіє на цукровий діабет тип 2 на протязі 17 років, лікувалась манінілом - 3 таблетки на добу. Два місяця тому з'явився та посилився біль в лівій стопі, особливо в ділянці 2, 3 пальців, прогресував ішемічний біль в спокої. При огляді права стопа бліда, набрякла, 2, 3 пальці синюшного кольору, стопа на дотик - холодна. На стегновій і підколінній артеріях справа пульсація задовільна, на артеріях стопи пальпаторно - відсутня. За даними ультразвукової доплерографії загальна стегнова, поверхнева стегнова та підколінна артерії прохідні, пульсують, визначається багаторівневе стенотичне ураження (до 25-35 % просвіту) кальцинованими атеросклеротичними бляшками. Сегментарний тиск на тильній артерії стопи = 60 мм рт. ст., на задній великогомілковій артерії не визначається, кісточковоплечовий індекс = 0,42 (при перетисканні манжетою середньої третини гомілки і доплерометрії на рівні кісточок). 30.06 2016 р. хворій виконана артеріографія за запропонованим способом. В 1 UA 114970 U 5 10 15 20 25 30 проекції пахвинної зв'язки пальпаторно знайшли пульсацію загальної стегнової артерії, після чого пересвідчившись в прохідності поверхневої стегнової артерії за допомогою ультразвукового апарату, знаходили біфуркацію загальної стегнової артерії та початкову частину поверхневої стегнової артерії та визначили найменш уражену атеросклеротичним процесом ділянку по передній стінці поверхневої стегнової артерії та виконали пункцію агіографічною голкою 18 G, протикаючи тільки передню стінку артерії. Отримавши пульсуючий кровоток з голки під'єднували її до подовжувача та вводили в артерію 40 мл 0,5 % розчину лідокаїну та папаверину гідрохлорид 2 % - 4 мл на 20 мл фізіологічного розчину, після чого ввели контрастну речовину Томогексол-300, 40 мл і виконали ангіографію. Після виконання ангіографії в артерію ввели розчин гепарину 1:200-40 мл та наклали давлючу пов'язку на одну добу. В результаті дослідження виявили багаторівневі стенози та субоклюзії гомілкових артерій та стеноз до 60-70 % підколінної артерії, що дозволило 01.07.2016 р. виконати балонну ангіопластику артерій підколінно-гомілкового сегменту з відновленням магістрального кровотоку в артеріях стопи. Ускладнень не відмічено. З використанням запропонованого способу обстежено 25 хворих. У всіх хворих якісно контрастовані артерії гомілково-стопового сегменту, дані обстеження повністю відповідали даним операційної ревізії та інтраопераційної ангіографії під час балонної ангіопластики. У 3 хворих знайдена підшкірна гематома та імбібіція підшкірної клітковини кров'ю в ділянці пункції. Тромбоемболії периферичних артерій внаслідок відриву фрагментів атеросклеротичних бляшок та погіршення ниркової функції у обстежених пацієнтів не було. З використанням способу-аналогу обстежено 25 хворих, з них у 4 отримані хибні результати стану артерій гомілково-стопового сегменту, які були переглянуті при операційній ревізії та інтраопераційній ангіографії під час балонної ангіопластики, що свідчить про недостатню точність способу аналогу. У 2 хворих знайдена підшкірна гематома та імбібіція підшкірної клітковини кров'ю в ділянці пункції. Тромбоемболію біфуркації підколінної артерії з розвитком гострої ішемії стопи було діагностовано у 1 хворого, що змусило виконати пацієнту тромбемболектомію. У двох пацієнтів з вихідною нирковою недостатністю діагностовано тимчасове погіршення ниркової функції. Таким чином, в порівнянні з аналогом, використання запропонованого способу дозволяє підвищити точність діагностики та зменшити кількість ускладнень. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 35 Спосіб ангіографічного дослідження артерій нижньої кінцівки у хворого на ішемічну форму синдрому стопи діабетика, який включає рентгенконтрастну ангіографію артерій підколінного, гомілкового та стопового сегменту шляхом пункції артерії і введення контрастної речовини, який відрізняється тим, що при прохідності поверхневої стегнової артерії для ведення контрастної речовини здійснюють пункцію поверхневої стегнової артерії в верхній третині стегна з застосуванням ультразвукового контролю. 40 Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61K 49/04, A61B 6/00

Мітки: ангіографічного, форму, діабетика, нижньої, дослідження, ішемічну, хворого, артерій, синдрому, кінцівки, стопи, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-114970-sposib-angiografichnogo-doslidzhennya-arterijj-nizhno-kincivki-u-khvorogo-na-ishemichnu-formu-sindromu-stopi-diabetika.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб ангіографічного дослідження артерій нижньої кінцівки у хворого на ішемічну форму синдрому стопи діабетика</a>

Подібні патенти