Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Стенд для випробовування стоянкових гальм мобільних (тягових) і сільськогосподарських машин, що містить систему приводу стенда, що складається із силового циліндра (4) і пневмо- гідросистеми (5), блока керування (6) із засобами вводу-виводу і візуалізації інформації, який відрізняється тим, що з метою підвищення безпеки і оперативності проведення випробувань містить дві (на кожне колесо осі) рухомі опорні площадки з контактною поверхнею (1), давачі маси (2), давачі переміщення площадки (3) та чотири противідкатні опори (7).

Текст

Реферат: Стенд для випробовування стоянкових гальм мобільних (тягових) і сільськогосподарських машин містить систему приводу стенда, що складається із силового циліндра (4) і пневмогідросистеми (5), блока керування (6) із засобами вводу-виводу і візуалізації інформації. Стенд додатково містить дві (на кожне колесо осі) рухомі опорні площадки з контактною поверхнею (1), давачі маси (2), давачі переміщення площадки (3) та чотири противідкатні опори (7). UA 114957 U UA 114957 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до випробувального устатковання для випробувань гальмівних систем, а саме до стендів для перевірки технічного стану стоянкової гальмівної системи мобільних (тягових) і сільськогосподарських транспортних засобів (перевірки ефективності гальмування стоянкових гальм). Відомо дорожній метод випробувань стоянкових гальм (п. 7.4.3 ДСТУ 3649:2010 [Колісні транспортні засоби. Вимоги щодо безпечності технічного стану та методи контролювання: ДСТУ 3649:2010. -[Чинний від 2011-07-01]. -К.: Держспоживстандарт України, 2011. - III, 28 с (Національний стандарт України); р. 3 ГОСТ 12.2.002.3-91 Система стандартов безопасности труда. Сельскохозяйственные и лесные транспортные средства. Определение тормозных характеристик: ГОСТ 12.2.002.3-91. - [Дата введения 01.07.92]. - М.: Комитет стандартизации и метрологии СССР, 1991. - 18 с. (Межгосударственный стандарт)], в якому як випробувальне устаткування використовується естакада або природні схили нормованого ухилу. В цьому методі досліджувана машина встановлюється на естакаду або ухил, вмикається стоянкова гальмівна система і контролюється її нерухомість. Недоліком використання даного випробувального устаткування є його великі габаритні розміри та складність заїзду і з'їзду з нього, внаслідок того, що деякі транспортні засоби мають низьку посадку, великі передні і задні звиси, автомобільні і тракторні поїзди мають великі габарити по довжині. При випробуваннях причіпних сільськогосподарських машин потрібне розагрегатування їх з тяговою машиною після в'їзду на естакаду або ухил, що значно ускладнює процес випробувань як з точки зору безпеки при маневруванні, так і технологічно, та потребує значних часових затрат на кожне випробування. Найближчим аналогом є стенд для випробування стоянкових гальм транспортних засобів з імітацією еквівалентного навантаження [Пат. UA 109002, МПК В60Т 17/22 (2016.01). Стенд для випробування стоянкових гальм транспортних засобів/ Коробко А.І., Лебедев С.Α., Подригало Μ.Α., Радченко Ю.А., Тарасов Ю.В., Шеїн В.С.; власник Державна наукова установа "Український науково-дослідний інститут прогнозування і випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого" Харківська філія. - № u 2016 00862; заявл. 03.02.2016; опуб. 10.08.2016, Бюл. № 15] у якому навантаження створюється за допомогою силового циліндра. Прикладене зусилля контролюється по величині створюваного в системі приводу стенда тиску за показаннями манометра. Недоліком прототипу є те, що при випробуваннях причіпних сільськогосподарських машин потрібне розагрегатування їх з тяговою машиною після в'їзду на стенд, що значно ускладнює процес випробувань технологічно, та потребує значних часових затрат. В основу корисної моделі поставлена задача підвищення безпеки і оперативності проведення випробувань. Стенд для випробування стоянкових гальм мобільних (тягових) і сільськогосподарських машин містить (Фіг.): дві (на кожне колесо осі) рухомі опорні площадки з контактною поверхнею 1, давачі маси 2, давачі переміщення площадки 3, систему приводу стенда, що складається із силового циліндра 4 і пнемо-гідросистеми 5, блока керування 6 із засобами вводу-виводу і візуалізації інформації. В комплект стенда входять чотири противідкатні опори 7. Стенд для випробувань стоянкових гальм працює наступним чином. Тягова машина з причіпною машиною в'їзджають на стенд, таким чином, щоб гальмівна вісь тягової машини була встановлена на опорні площадки 1. Під час в'їзду на стенд відбувається зважування осей тягової і випробовуваної машини датчиками маси 2. Тягова машина загальмовується стоянковою або робочою гальмівною системою. При цьому тягова машина відіграє роль утримувача випробовуваної машини. Причіпна машина загальмовується стоянковою гальмівною системою. Під колеса вільної осі підкладаються противідкатні опори. Вмикається стенд. На основі результатів зважування осі випробовуваної машини, в обчислювальному блоці 6 проводиться розрахунок мінімального зусилля, яке необхідно реалізувати на стенді силовим циліндром 4. Вмикається подача тиску в порожнину А силового циліндра 4. В момент початку руху опорної площадки 1 зафіксованого давачем переміщення 3 припиняється подача тиску в силовий циліндр 4. За результатами реалізованого тиску, по спеціальній методиці проводиться розрахунок кута нахилу опорної поверхні, на якому машина буде утримуватись в нерухомому стані, та значення гальмівної сили, реалізоване на колесах випробовуваної машини. Після цього вмикається подача тиску в порожнину Б силового циліндра 4. В момент початку руху опорної площадки 1 зафіксованого давачем переміщення 3 припиняється подача тиску в силовий циліндр 4. За результатами реалізованого тиску, по спеціальній методиці проводиться розрахунок кута нахилу опорної поверхні, на якому машина буде утримуватись в нерухомому стані, та значення гальмівної сили, реалізоване на колесах випробовуваної машини. Тягова машина переміщає причіпну машину так, щоб на опорних 1 UA 114957 U 5 10 15 20 рухомих площадках була встановлена друга гальмівна вісь. Процедура випробувань повторяється аналогічно. Спеціальне програмне забезпечення готує звіт про результати випробовувань, який містить наступну інформацію: розподіл маси машини по осях, тиск у силових циліндрах при кожному навантаженні, значення гальмівних сил на кожному колесі, нерівномірність гальмівних сил по бортах машини, кут нахилу опорної поверхні, на якій гальмівна система буде утримувати машину нерухомою, висновок за результатами випробувань. Після проведення випробувань стенд вимикається. Запропонована корисна модель стенда для випробовування стоянкових гальм мобільних (тягових) і сільськогосподарських машин підвищує безпеку проведення випробувань за рахунок відсутності необхідності в маневруванні авто (тракторного) поїзду і зниження тиску в системі приводу стенда, та забезпечує оперативність проведення випробовувань за рахунок скорочення часових затрат через відсутність необхідності в розагрегатуванні, забезпечує вимірювання нерівномірності дії гальмівних механізмів по бортах машини. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Стенд для випробовування стоянкових гальм мобільних (тягових) і сільськогосподарських машин, що містить систему приводу стенда, що складається із силового циліндра (4) і пневмогідросистеми (5), блока керування (6) із засобами вводу-виводу і візуалізації інформації, який відрізняється тим, що з метою підвищення безпеки і оперативності проведення випробувань містить дві (на кожне колесо осі) рухомі опорні площадки з контактною поверхнею (1), давачі маси (2), давачі переміщення площадки (3) та чотири противідкатні опори (7). Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Lebediev Anatolii Tykhonovych

Автори російською

Лебедев Анатолий Тихонович

МПК / Мітки

МПК: B60T 17/22

Мітки: тягових, сільськогосподарських, стенд, мобільних, стоянкових, випробування, гальм, машин

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-114957-stend-dlya-viprobuvannya-stoyankovikh-galm-mobilnikh-tyagovikh-i-silskogospodarskikh-mashin.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Стенд для випробування стоянкових гальм мобільних (тягових) і сільськогосподарських машин</a>

Подібні патенти