Спосіб випробувань теплових пожежних сповіщувачів

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб випробувань теплових пожежних сповіщувачів, який полягає в тому, що розміщують тепловий пожежний сповіщувач, що випробовується, в робочому об'ємі теплової камери, змінюють температуру в ній за лінійним законом у часі, забезпечують постійну масову витрату повітряного потоку і визначають реакцію теплового пожежного сповіщувача на цей вплив, який відрізняється тим, що вимірюють вихідний сигнал чутливого елемента теплового пожежного сповіщувача в два моменти часу, які відрізняються один від одного на фіксований інтервал часу, інтегрують вихідний сигнал чутливого елемента теплового пожежного сповіщувача на цьому інтервалі часу, а результат випробувань визначають при виконанні умови:

,

де  - вихідний сигнал чутливого елемента теплового пожежного сповіщувача;

,  - моменти часу, в які здійснюють вимір вихідного сигналу  та  чутливого елемента теплового пожежного сповіщувача відповідно;

ε - апріорі задане число.

Текст

Реферат: Спосіб випробувань теплових пожежних сповіщувачів, який полягає в тому, що розміщують тепловий пожежний сповіщувач, що випробовується, в робочому об'ємі теплової камери, змінюють температуру в ній за лінійним законом у часі, забезпечують постійну масову витрату повітряного потоку і визначають реакцію теплового пожежного сповіщувача на цей вплив, причому вимірюють вихідний сигнал чутливого елемента теплового пожежного сповіщувача в два моменти часу, які відрізняються один від одного на фіксований інтервал часу, інтегрують вихідний сигнал чутливого елемента теплового пожежного сповіщувача на цьому інтервалі часу, а результат випробувань визначають при виконанні умови:  2  1 1 t2  ( t )dt  2   , t 2  t 1 t1 де ( t ) - вихідний сигнал чутливого елемента теплового пожежного сповіщувача; t1 , t 2 моменти часу, в які здійснюють вимір вихідного сигналу 1 та  2 чутливого елемента теплового пожежного сповіщувача, відповідно; ε - апріорі задане число. UA 114947 U (54) СПОСІБ ВИПРОБУВАНЬ ТЕПЛОВИХ ПОЖЕЖНИХ СПОВІЩУВАЧІВ UA 114947 U UA 114947 U 5 10 15 20 25 30 Корисна модель належить до області систем пожежної автоматики, зокрема до визначення технічних характеристик теплових пожежних сповіщувачів по результатах їх випробувань. Відомий спосіб випробувань теплових пожежних сповіщувачів, який полягає в тому, що тепловий пожежний сповіщувач розміщують на стелі стандартного приміщення над стандартним вогнищем TF6, підпалюють рідину і контролюють реакцію теплового пожежного сповіщувача на тепловий вплив [1]. Недоліком такого способу випробувань теплових пожежних сповіщувачів є те, що при формуванні теплового впливу на тепловий пожежний сповіщувач має місце великий ступінь невизначеності стосовно параметрів теплового поля. Найбільш близьким до способу, що заявляється, є спосіб випробувань теплових пожежних сповіщувачів, який полягає в тому, що розміщують тепловий пожежний сповіщувач, що випробується, в робочому об'ємі теплової камери, змінюють температуру в ній за лінійним законом у часі, забезпечують постійну масову витрату повітряного потоку і визначають реакцію теплового пожежного сповіщувача на цей вплив [2]. Недоліком такого способу випробувань теплових пожежних сповіщувачів є те, що при його реалізації відсутній контроль температури безпосередньо в місці розташування теплового пожежного сповіщувача, що випробується. В основу корисної моделі поставлено розв'язання задачі стосовно підвищення достовірності результатів випробувань теплових пожежних сповіщувачів за рахунок здійснення контролю температури безпосередньо в місці розташування теплового пожежного сповіщувача, що випробується. Поставлена задача досягається тим, що в способі випробувань теплових пожежних сповіщувачів, який полягає в тому, що розміщують тепловий пожежний сповіщувач, що випробовується, в робочому об'ємі теплової камери, змінюють температуру в ній за лінійним законом у часі, забезпечують постійну масову витрату повітряного потоку і визначають реакцію теплового пожежного сповіщувача на цей вплив, додатково вимірюють вихідний сигнал чутливого елемента теплового пожежного сповіщувача в два моменти часу, які відстоять один від одного на фіксований інтервал часу, інтегрують вихідний сигнал чутливого елемента теплового пожежного сповіщувача на цьому інтервалі часу, а результат випробувань визначають при виконанні умови:  2  1 1 t2  ( t )dt  2   , (1) t 2  t 1 t1 35 40 45 50 де ( t ) - вихідний сигнал чутливого елемента теплового пожежного сповіщувача; t1 , t 2 моменти часу, в які здійснюють вимір вихідного сигналу 1 та  2 чутливого елемента теплового пожежного сповіщувача, відповідно;  - апріорі задане число. Запропонований спосіб випробувань теплових пожежних сповіщувачів здійснюється наступним чином. Тепловий пожежний сповіщувач, що підлягає випробуванням, розміщують в робочому об'ємі теплової камери, змінюють температуру в ній за лінійним законом у часі, тобто T( t )  T0  at , (2) де T0 - початкова температура; а - швидкість зміни температури. Крім того, забезпечують постійну масову витрату повітряного потоку. В моменти часу t1 та t 2 вимірюють вихідний сигнал чутливого елемента теплового пожежного сповіщувача, тобто відповідно сигнали 1 та  2 . На інтервалі часу t  t 2  t1 інтегрують вихідний сигнал ( t ) чутливого елемента теплового пожежного сповіщувача. Якщо вихідний сигнал чутливого елемента теплового пожежного сповіщувача є лінійною функцією часу, тобто ( t )  0  bt , де 0 ,b - параметри, то середнє значення вихідного сигналу чутливого елемента, яке визначається виразом:  2  1 b   0  ( t 2  t1 ) , (3) 2 2 буде дорівнювати середньому значенню вихідного сигналу чутливого елемента, яке визначається виразом: 1 t2 1  ( t )dt  t  t t 2  t 1 t1 2 1 t2 b  ( 0  bt )dt  0  2 ( t 2  t1 ) , (4) t1 тобто буде мати місце 1 UA 114947 U  2  1 1 t2  ( t )dt  2 . (5) t 2  t 1 t1 5 При наявності похибки в лінійному законі зміни температури на виході чутливого елемента теплового пожежного сповіщувача рівність (3) не буде виконуватись. Якщо ввести до розгляду величину допустимого розузгодження ε (апріорі задане число) між величинами (3) та (4), то результат випробувань теплових пожежних сповіщувачів згідно з ДСТУ ENS4-5: 2003 визначається при виконанні умови:  2  1 1 t2  ( t )dt  2   . (6) t 2  t 1 t1 10 15 20 Виконання умови (6) свідчить про те, що зміна температури при проведенні випробувань теплових пожежних сповіщувачів в місці розташування сповіщувача здійснюється за лінійним законом із допустимою похибкою і цей процес є контрольованим. Таким чином, вимір вихідного сигналу чутливого елемента теплового пожежного сповіщувача в два моменти часу, які відстоять один від одного на фіксований інтервал часу, інтегрування цього сигналу на цьому інтервалі часу і використання цих результатів для прийняття рішення стосовно результатів випробувань сповіщувача, забезпечують підвищення достовірності результату випробувань Джерела інформації: 1. http: //www.gosthelp.ru/gost/gost3061.html 2. Системи пожежної сигналізації. Частина 5. Сповіщувачі пожежні теплові точкові (EN 545:2000; ІДТ): ДСТУ EN 54-5:2003 (чинний від 2003-16-12). - К.: Держспоживстандарт України, 2004. - 164 с. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 30 Спосіб випробувань теплових пожежних сповіщувачів, який полягає в тому, що розміщують тепловий пожежний сповіщувач, що випробовується, в робочому об'ємі теплової камери, змінюють температуру в ній за лінійним законом у часі, забезпечують постійну масову витрату повітряного потоку і визначають реакцію теплового пожежного сповіщувача на цей вплив, який відрізняється тим, що вимірюють вихідний сигнал чутливого елемента теплового пожежного сповіщувача в два моменти часу, які відрізняються один від одного на фіксований інтервал часу, інтегрують вихідний сигнал чутливого елемента теплового пожежного сповіщувача на цьому інтервалі часу, а результат випробувань визначають при виконанні умови:  2  1 1 t2  ( t )dt  2   , t 2  t 1 t1 35 де ( t ) - вихідний сигнал чутливого елемента теплового пожежного сповіщувача; t1 , t 2 - моменти часу, в які здійснюють вимір вихідного сигналу 1 та  2 чутливого елемента теплового пожежного сповіщувача, відповідно; ε - апріорі задане число. Комп’ютерна верстка А. Крулевський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: G08B 17/06

Мітки: сповіщувачів, випробувань, пожежних, спосіб, теплових

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-114947-sposib-viprobuvan-teplovikh-pozhezhnikh-spovishhuvachiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб випробувань теплових пожежних сповіщувачів</a>

Подібні патенти