Комбінований двокривошипний шарнірний механізм

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Комбінований двокривошипний шарнірний механізм, що складається з кривошипа, шатуна, ролика, який перекочується у профільованому пазу нерухомого кулачка, який відрізняється тим, що кривошип є ведучий і шарнірно з'єднаний з ведучим шатуном, а механізм також складається з веденого кривошипа, який шарнірно приєднаний за допомогою веденого шатуна до ведучого шатуна, причому шарнірне з'єднання ведучого та веденого шатунів має зазначений ролик, який перекочується у профільованому пазу нерухомого кулачка.

Текст

Реферат: Винахід належить до загального машинобудування і може бути використаний у циклових механізмах для отримання руху веденої ланки зі змінною швидкістю, параметри яких цілеспрямовано змінюються або задаються. Комбінований двокривошипний шарнірний механізм складається з ведучого кривошипа, шарнірно з'єднаного з ведучим шатуном, та веденого кривошипа, шарнірно приєднаного за допомогою веденого шатуна до ведучого шатуна. Крім того, шарнірне з'єднання ведучого та веденого шатунів має ролик, який перекочується у профільованому пазу нерухомого кулачка. UA 114862 C2 (12) UA 114862 C2 UA 114862 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 Винахід належить до загального машинобудування і може бути використаний у циклових механізмах для отримання руху веденої ланки зі змінною швидкістю, параметри яких цілеспрямовано змінюються або задаються. Найближчим аналогом запропонованого винаходу є комбінований кривошипнокоромисловий механізм [1], в якому програмована зміна кутового положення ведучого двоплечого коромисла відносно кривошипа забезпечує рух виконавчої ланки за необхідним законом. Проте, в даному механізмі виконавча ланка є коромислом і рух за заданим законом виконується частково - тільки на прямому або зворотному ходах механізму, що значною мірою обмежує можливості його використання у приводах машин-автоматів. В основу винаходу поставлено задачу вдосконалити кривошипно-коромисловий механізм, в якому можливості впливу на закон періодичного руху виконавчої ланки розповсюджуються на весь період кінематичного циклу механізму. Поставлена задача вирішується тим, що комбінований двокривошипний шарнірний механізм, що складається з кривошипа, шатуна, ролика, який перекочується у профільованому пазу нерухомого кулачка та веденого коромисла полягає в тому, що кривошип є ведучий і шарнірно з'єднаний з ведучим шатуном, а ведене коромисло є веденим кривошипом і шарнірно приєднане за допомогою веденого шатуна до ведучого шатуна та додатково шарнірне з'єднання ведучого та веденого шатунів має ролик, що перекочується у профільованому пазу нерухомого кулачка. Таким чином, технічний результат полягає у забезпеченні програмованої зміни відстані між шарнірами двох кривошипів, що визначається положенням ролика, розташованого у шарнірному з'єднанні двох частин шатуна. Завдяки цьому забезпечується рух вихідного кривошипа із заданою нерівномірністю. Схема комбінованого двокривошипного шарнірного механізму зображена на кресленні. Він складається з ведучого кривошипа 1, що обертається з постійною кутовою швидкістю навколо осі О1 веденого шатуна 2, шарнірно приєднаного до ведучого кривошипа 1, з роликом 3, що обкочується у пазу нерухомого кулачка 4; веденого шатуна 5, шарнірно приєднаного з одного боку до ведучого шатуна 2, а з другого боку - до веденого кривошипа 6, що обертається з нерівномірною швидкістю навколо осі О2. Комбінований двокривошипний шарнірний механізм працює таким чином. При повороті з постійною кутовою швидкістю ведучого кривошипа 1 навколо осі О1 ролик 3 перекочується по пазу нерухомого кулачка 4. Оскільки паз кулачка профільований, ведучий 2 та ведений 5 шатуни повертаються навколо своїх осей А і В. При цьому змінюється кут АСВ між ланками 2 і 5 та шатунна відстань АВ, геометричного параметра шарнірного чотириланкового контуру О1АВО2. Таким чином, програмована зміна довжини шатунної відстані АВ забезпечує необхідні зміни нерівномірного руху веденого кривошипа 6 двокривошипного шарнірного механізму. Джерела інформації: 1. Патент № 110001 (Україна). Комбінований кривошипно-коромисловий механізм. - В.О. Кузнецов, I.I. Регей, А.Б. Коломієць. - Опубл. 26.10.2015 p. Бюл. № 20. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 45 50 Комбінований двокривошипний шарнірний механізм, що складається з кривошипа, шатуна, ролика, який перекочується у профільованому пазу нерухомого кулачка, який відрізняється тим, що кривошип є ведучий і шарнірно з'єднаний з ведучим шатуном, а механізм також складається з веденого кривошипа, який шарнірно приєднаний за допомогою веденого шатуна до ведучого шатуна, причому шарнірне з'єднання ведучого та веденого шатунів має зазначений ролик, який перекочується у профільованому пазу нерухомого кулачка. 1 UA 114862 C2 Комп’ютерна верстка М. Мацело Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B26D 5/16, F16H 21/14, F16H 25/04, B26D 5/14

Мітки: комбінований, механізм, двокривошипний, шарнірний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-114862-kombinovanijj-dvokrivoshipnijj-sharnirnijj-mekhanizm.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Комбінований двокривошипний шарнірний механізм</a>

Подібні патенти