Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Запобіжна вибухова речовина, яка містить суміш нітрогліцерину з діетиленглікольдинітратом у співвідношенні від 60/40 до 70/30, хлористий амоній, пінополістирол, натрієву сіль карбоксиметилцелюлози, стеарат кальцію, колодійну бавовну, нітрат натрію, яка відрізняється тим, що містить доломіт при наступному співвідношенні компонентів, мас. %:

суміш нітрогліцерину з діетиленглікольдинітратом у відношенні від 60/40 до 70/30

10,0-14,0

хлористий амоній

27,2-31,0

доломіт

4,0-12,0

пінополістирол

0,5-2,5

натрієва сіль карбоксиметилцелюлози

1,0-2,5

стеарат кальцію

0,5-1,0

колодійна бавовна

0,1-0,3

нітрат натрію

решта.

Текст

Запобіжна вибухова речовина, яка містить суміш нітрогліцерину з діетиленглікольдинітратом у співвідношенні від 60/40 до 70/30, хлористий амоній, пінополістирол, натрієву сіль карбоксиметилцелюлози, стеарат кальцію, колодійну бавовну, нітрат натрію, яка відрізняється тим, що містить Запропонована корисна модель належить до засобів ведення підривних робіт, а конкретніше до запобіжних вибухових речовин, використовуваних у вугільних шахтах, небезпечних за вибухами газу та вугільного пилу Відома запобіжна вибухова речовина, яка містить наступні інгредієнти у співвідношенні, мас % Суміш нітроефірів 14,0±1,00 Нітрат азотнокислий 46,3±2,00 Амоній хлористий 29,7±1,00 Натрій хлористий 7,0±0,70 Борошно деревне 2,5±0,30 Кальцію стеарат 1,0±0,20 Бавовна колодійна 0,2±0,05 Натрій вуглекислий 0,2±0,10(понад100) [див ДСТ 21983-76 Речовини вибухові промислові Побідити й вугленіти Технічні умови] До основних недоліків відомої запобіжної вибухової речовини (ЗВР) відносяться низькі ВОДОСТІЙКІСТЬ та СТІЙКІСТЬ проти вигоряння Відома також запобіжна вибухова речовина, яка містить суміш нітрогліцерину з діетиленглікольдинітратом у відношенні від 60/40 до 70/30, нітрат натрію, хлористий амоній, вуглекислий кальцій, натрієву сіль карбоксиметилцелюлози, стеарат кальцію, колодійну бавовну і пінополістирол при наступному співвідношенні компонентів, мас % Суміш нітрогліцерину з діетиленглікольдинітратом у 12,0-14,0 доломіт при наступному співвідношенні компонентів, мас % суміш нітрогліцерину з діетиленглікольдинітратом у відношенні від 60/40 до 70/30 10,0-14,0 хлористий амоній 27,2-31,0 ДОЛОМІТ 4,0-12,0 пінополістирол 0,5-2,5 натрієву сіль карбоксиметилцелюлози 1,0-2,5 стеарат кальцію 0,5-1,0 колодійну бавовну 0,1-0,3 нітрат натрію решта відношенні від 60/40 до 70/30 Хлористий амоній 29,2-31,0 Вуглекислий кальцій 4,0-8,0 Пінополістирол 0,5-2,5 Натрієва сіль карбоксиметилцелюлози 1,0-2,5 Стеарат кальцію 0,5-1,0 Колодійна бавовна 0,1-0,3 Нітрат натрію решта [див авт свщ № 1415681 бувш СРСР, С06В31/20, не опубл ] Основним недоліком відомого технічного рішення, визначеного за прототип, є низькі запобіжні властивості при висадженні відкритого заряду в метано - повітряної суміші, тому що вуглекислий кальцій має високу температуру (800°С) розкладання У основу корисної моделі поставлено завдання зі створення запобіжної вибухової речовини, у якій використання нового інгредієнта дозволяє знизити температуру розкладання полум'ягасника і підвищити інгібуючі властивості продуктів вибуху вибухової речовини Поставлене завдання розв'язується за рахунок того, що запобіжна вибухова речовина, яка містить суміш нітрогліцерину з діетиленглікольдинітратом у відношенні від 60/40 до 70/30, хлористий амоній, пінополістирол, натрієву сіль карбоксиметилцелюлози, стеарат кальцію, колодійну бавовну та нітрат натрію, ВІДПОВІДНО до корисної моделі, містить до СО о> 11476 ломіт при наступному співвідношенні компонентів, мас % Суміш нітрогліцерину з діетиленглікольдинітратом у відношенні від 60/40 до 70/30 10,0-14,0 Хлористий амоній 27,2-31,0 Доломіт 4,0-12,0 Пінополістирол 0,5-2,5 Натрієву сіль карбоксиметилцелюлози 1,0-2,5 Стеарат кальцію 0,5-1,0 Колодійну бавовну 0,1-0,3 Нітрат натрію решта Для інгредієнтів запропонованої запобіжної ВР установлені такі межі Нітроефіри 10,0-14,0% Нижню межу встановлено виходячи з умов забезпечення мінімально необхідної відстані передачі детонації Верхню - з умов забезпечення запобіжних властивостей вибухових речовин VI класу Хлористий амоній 27,2-31,0% Нижня межа забезпечує необхідну КІЛЬКІСТЬ інгібітору в складі продуктів вибуху, а верхня межа - необхідну працездатність Збільшення верхньої межі веде до зниження працездатності Пінополістирол 0,5-2,5% Нижня межа забезпечує необхідну сприйнятливість до детонації, верхня - необхідну працездатність Доломіт 4,0-12,0% Нижню межу визначено виходячи з необхідного рівня СТІЙКОСТІ проти вигоряння, а верхню - виходячи з необхідного рівня запобіжних властивостей ВР Нітрат натрію 43,0-56,4 % Межі визначені виходячи з забезпечення необхідного кисневого балансу ВР (від +0,5 до -1,5) Нижня і верхня межі для натрієвої солі карбоксиметилцелюлози (1,0-2,5%), стеарата кальцію (0,5-1,0%), колодійної бавовни (0,1-0,3%) установ лені виходячи з умови забезпечення запобіжній ВР необхідної ВОДОСТІЙКОСТІ Для одержання запропонованої запобіжної ВР м інгредієнти змішують спочатку сухі компоненти, а потім до них додають суміш нітроефірів Сухі сипучі компоненти з залишковою вологістю не більше 0,1% просівають через сито № 15 для одержання фракцій менше 240 мкм Далі їх засипають у механічний лопатевий змішувач об'ємом 300 кг у наступних пропорціях Амоній хлористий 90,0 кг (30,0%) Нітрат натрію 129,6 кг (43,2%) Пінополістирол 6,0 кг (2,0%) Натрієва сіль карбок6,0 кг (2,0%) симетилцелюлози Стеарат кальцію 1,5 кг (0,5%) 30,0 кг (10,0%) Доломіт Колодійна бавовна 0,9 кг (0,3%) Нітроефіри 36,0 кг (12,0%) Сухі компоненти перемішують протягом 5-6 хв Далі до них додають також протягом 5-6 хвилин рідкі нітроефіри, які окремими порціями, відміряними спеціальним мірником, заливають у змішувач Як тільки у змішувач залито 36,0 кг (12,0%) нітроефірів, його включають на 15-20 хвилин із метою рівномірного перемішування маси ВР Потім отриману масу вивантажують і патронують у паперові гільзи діаметром 36,0 мм, які вологоїзолюють сумішшю парафіну і петролатуму Для визначення основних характеристик ЗВР виготовлені експериментальні склади У таблиці наведено їх показники Використання запропонованої запобіжної вибухової речовини дозволяє знизити температуру розкладання полум'ягасника і підвищити інгібуючі властивості продуктів вибуху, що, у свою чергу, підвищує безпеку підривних робіт у шахтах, небезпечних за вибухами газу та вугільного пилу Таблиця Компоненти Суміш нітрогліцерину з діетиленглікольдинітратом Хлористий амоній Доломіт Пінополістирол Натрієва сіль карбоксиметилцелюлози Стеарат кальцію Колодійна бавовна Нітрат натрію Вуглекислий кальцій ВОДОСТІЙКІСТЬ, передача детонації після витримування патронів у воді, см Працездатність по балістичному маятнику, від вугленіту Е-6 (1,0) Підпалюючість, П5о, г Запобіжні властивості за газом і пилом у дослідному штреку №1 Вміст компонентів в експериментальних зразках, % №2 №3 №4 №5 №6 Прототип 11,0 14,0 10,0 12,0 13,0 11,0 12,0-14,0 27,2 4,0 0,5 29,2 7,0 0,5 29,2 8,0 0,5 31,0 4,0 2,0 28,2 12,0 1,5 29,2 10,0 2,5 29,2-31,0 0,5-2,5 0,5 0,5 1,0 1,5 1,5 2,5 1,0-2,5 0,3 0,1 56,4 0,3 0,5 0,3 0,3 48,2 50,5 Характеристики 0,7 0,1 48,7 0,5 0,3 43,0 1,0 0,3 43,5 0,5-1,0 0,1-0,3 40,7-52,7 4,0-8,0 5,0 80 5,0 60 70 60 50 0,96 1,0 0,96 0,98 0,99 0,97 0,96 1,72 2,0 1,44 2,0 2,1 2,1 1,2-1,4 Задовольн вимогам ЗВР V класу Задовольняють вимогам запобіжної ВР VI класу 11470 Комп'ютерна верстка М Клюкін Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул Урицького, 45, м Київ, МСП, 03680, Україна ДП "Український інститут промислової власності", вул Глазунова, 1, м Київ - 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

A preventive explosive

Автори англійською

Kaliakin Stanislav Oleksandrovych, Shevtsov Viktor Oleksiiovych

Назва патенту російською

Предупредительное взрывчатое вещество

Автори російською

Калякин Станислав Александрович, Шевцов Виктор Алексеевич

МПК / Мітки

МПК: C06B 31/20

Мітки: вибухова, речовина, запобіжна

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-11476-zapobizhna-vibukhova-rechovina.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Запобіжна вибухова речовина</a>

Подібні патенти