Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Дисковий робочий орган, що складається з дводискової секції з кроком розстановки дисків S, один диск якої закріплений на осі з зовнішньої випуклої сферичної сторони, що є неробочою поверхнею, другий диск закріплено на осі з внутрішньої увігнутої сферичної сторони, що є робочою поверхнею, осі дисків мають зміщення L по ходу руху агрегату, який відрізняється тим, що для забезпечення деблокованого різання скиби осі зміщені на величину L³0,2S.

2. Дисковий робочий орган за п. 1, який відрізняється тим, що для забезпечення якісного зсуву скиби диски установлені з фіксованим кутом до напрямку руху (кутом атаки) 15-18°.

3. Дисковий робочий орган за п. 1, який відрізняється тим, що для якісного мульчування поверхні ґрунту робоча поверхня диска є конусною.

Текст

Реферат: Дисковий робочий орган складається з дводискової секції з кроком розстановки дисків S, один диск якої закріплений на осі з зовнішньої випуклої сферичної сторони, що є неробочою поверхнею, другий диск закріплено на осі з внутрішньої увігнутої сферичної сторони, що є робочою поверхнею, осі дисків мають зміщення L по ходу руху агрегату. Для забезпечення деблокованого різання скиби осі зміщені на величину L0,2S. UA 114103 U (12) UA 114103 U UA 114103 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Корисна модель належить до сільськогосподарського виробництва, зокрема до дискових робочих органів. Відомо [1], що природно утворені ґрунти являють собою середовище з умовами нелінійнопружно-пластичного стискання. Нелінійність такого середовища проявляється в зміні інтенсивності зростання напружень зі збільшенням деформацій, пружність в наявності у ґрунті відновлювальних деформацій, пластичність в розвитку незворотних деформацій, в'язкість в здатності розвивати деформації в часі. При цьому з ростом щільності ґрунтів швидкість поширення пружних хвиль зростає і значення для нещільних ґрунтів знаходиться в межах 100 м/с. Швидкість поширення напружень відповідних пластичним деформаціям знаходиться на рівні 10 м/с. Відомо, що деблоковане різання скиби ґрунту (зсув незащемленої хоча б з однієї сторони скиби) енергетично є більш ефективним порівняно з блокованим різанням (зсув защемленої з боків скиби). В зв'язку з сказаним вище, важливою є розстановка окремих робочих органів для виконування умов деблокованого різання ґрунту. Створення деблокованого різання стає можливим за умов послідовної дії раціонально зміщених на величину L по ходу агрегату і по ширині робочих органів на крок розстановки S, які є похідною швидкості і дистанції поширення пластичної деформації в сторону дії зусиль зсуву. Відома конструкція дискового робочого органу [2], що складається з дводискової секції (спарених дисків), один (передній) диск якої закріплений на осі з зовнішньої випуклої сторони, другий диск (задній) закріплено на осі з внутрішньої увігнутої сторони, осі дисків мають зміщення по ходу руху агрегату. Позитивом такого кріплення дисків є утримання стійкості глибини ходу, можливість роботи на полях з високим вмістом рослинних решток, високий ступінь очищення міждискового простору за рахунок стохастичних відмінностей кутових швидкостей спарених дисків. Недоліком такого кріплення в роботі є великі енергетичні витрати через режим блокованого сколювання скиби ґрунту, які залежать від співвідношень зміщення робочих органів, кроку їх розстановки, швидкості пластичної деформації. Суть корисної моделі полягає в забезпеченні деблокованого різання скиби шляхом послідовної дії робочих органів раціонально зміщених на величину L по ходу агрегату і по ширині на крок розстановки S, який є похідною швидкості і дистанції поширення пластичної деформації ґрунту в сторону дії зусиль зсуву, що забезпечує зменшення енергетичних витрат. Можливість вирішення задач проілюстровано на Фіг. 1 . Вирішення технічної задачі схематично показано на Фіг. 1, де зображено дводискову секцію на основі переднього 1 та заднього 2 дисків діаметром D з напрямком руху , розміщених на осі 3. Передній диск кріпиться до осі з зовнішньої випуклої сторони, задній з внутрішньої увігнутої. Осі мають зміщення на величину L, яка є також відповідним зміщенням дисків. Відстань S між дисками по ширині є кроком розстановки дисків. Диски секції розміщені під кутом . Технічний результат пояснюється Фіг. 1 і Фіг. 2. При русі з заглибленням дисків на глибину h в моноліті ґрунту 4, задній диск забезпечує деблоковане i направлене в сторону дії сили Р скол сколювання ґрунту, локалізоване на відстані зміщення дисків L в зоні їх виходу з ґрунту і з урахуванням, що швидкість поширення сколу на дистанції кроку розстановки S дисків є результуючою швидкостей дій пластичних деформацій пласт (пласт =10 м/с), руху секції б (б = 8 км/год.) і кута повороту диска  ( = 17-20°). Це стає можливим за умови L  0,2S. Отже, запропоноване технічне рішення дискового робочого органу дозволяє вирішити поставлену задачу деблокованого різання скиби для зменшення енергетичних витрат. Джерела інформації: 1. Панов И.М., Ветохин В.И. Современное состояние и перспективы развития земледельческой механики в свете трудов В.П. Горячкина. - Весник ФГОУ ВПО МГАУ, 2008. № 2. 2. Коротка дискова борона Horsch Joker. - Каталог фірми Хорш. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 55 1. Дисковий робочий орган, що складається з дводискової секції з кроком розстановки дисків S, один диск якої закріплений на осі з зовнішньої випуклої сферичної сторони, що є неробочою поверхнею, другий диск закріплено на осі з внутрішньої увігнутої сферичної сторони, що є робочою поверхнею, осі дисків мають зміщення L по ходу руху агрегату, який відрізняється тим, що для забезпечення деблокованого різання скиби осі зміщені на величину L0,2S. 1 UA 114103 U 2. Дисковий робочий орган за п. 1, який відрізняється тим, що для забезпечення якісного зсуву скиби диски установлені з фіксованим кутом до напрямку руху (кутом атаки) 15-18°. 3. Дисковий робочий орган за п. 1, який відрізняється тим, що для якісного мульчування поверхні ґрунту робоча поверхня диска є конусною. Комп’ютерна верстка А. Крулевський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A01B 7/00, A01B 21/08, A01B 15/16

Мітки: дисковий, робочий, орган

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-114103-diskovijj-robochijj-organ.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Дисковий робочий орган</a>

Подібні патенти