Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб динамічної волюмометрії після рукавної резекції шлунка, який включає введення рідини в резектовану частину шлунка та визначення об'єму введеної рідини, і при об'ємі більше 500 мл роблять висновок про повноту резекції, який відрізняється тим, що як рідину використовують розчин барвника і при зафарбовуванні лінії степлерного шва роблять висновок про негерметичність швів шлункової трубки, а при різній ширині передньої та задньої стінок резектованої частини шлунка роблять висновок про синдром перекруту шлункової трубки.

Текст

Реферат: Спосіб динамічної волюмометрії після рукавної резекції шлунка включає введення рідини в резектовану частину шлунка та визначення об'єму введеної рідини, і при об'ємі більше 500 мл роблять висновок про повноту резекції. Як рідину використовують розчин барвника і при зафарбовуванні лінії степлерного шва роблять висновок про негерметичність швів шлункової трубки. При різній ширині передньої та задньої стінок резектованої частини шлунка роблять висновок про синдром перекруту шлункової трубки. UA 113971 U (12) UA 113971 U UA 113971 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, а саме до хірургії, і може бути використана для оцінки герметичності степлерного шва та визначення синдрому перекруту шлункової трубки при операції рукавної резекції шлунка в хворих на ожиріння. Відомий спосіб динамічної волюмометрії після рукавної резекції шлунка, який включає введення рідини в резектовану частину шлунка та визначення об'єму введеної рідини, і при об'ємі більше 500 мл роблять висновок про повноту резекції [Laparoscopic sleeve gastrectomy: influence of sleeve size and resected gastric volume / R. A. Weiner, S. Weiner, I. Pomhoff et all //Obes. Surg. - 2007. - № 17. - P. 1297-1305]. Недоліком цього способу є обмеженість оцінюваних параметрів, так як не визначається герметичність степлерного шва шлункової трубки і не визначається синдром перекруту шлункової трубки. Задачею корисної моделі є розробити такий спосіб динамічної волюмометрії після рукавної резекції шлунка, який за рахунок введення розчину барвнику в резектовану частину шлунка дозволяв би оцінювати герметичність степлерного шва шлункової трубки, а за рахунок порівняння ширини передньої та задньої стінок резектованої частини шлунка дозволяв би визначити синдром перекруту шлункової трубки. Поставлена задача вирішується тим, що у способі динамічної волюмометрії після рукавної резекції шлунка, який включає введення рідини в резектовану частину шлунка та визначення об'єму введеної рідини, і при об'ємі більше 500 мл роблять висновок про повноту резекції, згідно з корисною моделлю, як рідину використовують розчин барвника і при зафарбовуванні лінії степлерного шва роблять висновок про негерметичність швів шлункової трубки, а при різній ширині передньої та задньої стінок резектованої частини шлунка роблять висновок про синдром перекруту шлункової трубки. Введення розчину барвника в резектовану частину шлунка під час динамічної волюмометрії після рукавної резекції шлунка та його поява чи відсутність в ділянці степлерного шва в резектованій частині шлунка дозволяє зробити висновок про відповідно негерметичність чи герметичність степлерного шва шлункової трубки, а однакова чи неоднакова ширина передньої та задньої стінок резектованої частини шлунка дозволяє зробити висновок про відповідно відсутність чи наявність синдрому перекруту шлункової трубки. Спосіб виконують наступним чином. Під час операції рукавної резекції шлунка після видалення з черевної порожнини резектованої частини шлунка в просвіт останньої вводять ін'єкційну голку, через яку резектовану частину шлунка за допомогою шприца заповнюють розчином барвника. Визначають об'єм рідини, яка повністю виповнює резектовану частину шлунка. При об'ємі 500 мл і більше роблять висновок про повноту резекції шлунка. При зафарбовуванні лінії степлерного шва, тобто появі барвника на лінії степлерного шва, роблять висновок про негерметичність швів шлункової трубки. При різній ширині передньої та задньої стінок резектованої частини шлунка роблять висновок про синдром перекруту шлункової трубки. Приклад. Пацієнтка Т., 48 p., медична карта стаціонарного хворого № 3038/2016, госпіталізована у відділення стравоходу шлунка та кишечника з діагнозом: Морбідне ожиріння 2 (ІМТ 40 кг/м ); гіпертонічна хвороба II ст, 2 ст. ризик 3. СН І; метаболічний синдром. 22.03.2016 р. в плановому порядку виконали операцію: лапароскопічну рукавну резекцію шлунка. У черевну порожнину ввели інструменти за стандартною схемою. За допомогою інструменту LigaSure Atlas 10 мм мобілізували велику кривизну шлунка. За допомогою степлера Echelon Endopath 60 виконали резекцію великої кривизни і дна шлунка на шлунковому зонду 36 Fr з освітлювачем, введеному через рот. Резектовану частину шлунка видалили з черевної порожнини через розширену рану порта в біляпупковій ділянці. У просвіт видаленої резектованої частини шлунка ввели ін'єкційну голку діаметром 1 мм. Через голку за допомогою шприца резектовану частину шлунка повністю заповнили 1 % розчином метиленового синього. Об'єм введеної рідини склав 620 мл. На основі цього зробили висновок про повноту резекції шлунка. Зафарбовування лінії степлерного шва, тобто появи барвника на лінії степлерного шва не виявили. Зробили висновок про герметичність швів шлункової трубки. Ширина передньої та задньої стінок по всій протяжності резектованої частини шлунка була однакова. Зробили висновок про відсутність синдрому перекруту шлункової трубки. Інструменти видалили з черевної порожнини, рани зашили. Ранній післяопераційний період у пацієнтки пройшов без ускладнень. У віддаленому періоді в хворої адекватно знизилась маса тіла, зник метаболічний синдром, у пацієнтки не було функціональних порушень роботи шлунково-кишкового тракту. За запропонованим способом виконали динамічну волюмометрію при операції рукавної резекції шлунка в 5 хворих на ожиріння. В одного з пацієнтів виявили зафарбовування лінії степлерного шва резектованої частини шлунка в проксимальній третині, що спонукало додатково прошити лінію степлерного шва у відповідній частині шлункової трубки. У 1 UA 113971 U 5 післяопераційному періоді в усіх пацієнтів неспроможності швів шлункової трубки не було, синдрому перекруту не виявили. За способом - аналогом виконали динамічну волюмометрію при операції рукавної резекції шлунка в 5 хворих на ожиріння. В одного хворого тільки на третю добу післяопераційного періоду виявили неспроможність степлерного шва, що змусило додатково проводити лікування неспроможності шлункового шва та збільшило строки перебування пацієнта в стаціонарі. Таким чином, порівняння з аналогом показало, що застосування способу дозволяє оцінити герметичність степлерного шва та визначити синдром перекруту шлункової трубки при операції рукавної резекції шлунка в хворих на ожиріння. 10 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 15 Спосіб динамічної волюмометрії після рукавної резекції шлунка, який включає введення рідини в резектовану частину шлунка та визначення об'єму введеної рідини, і при об'ємі більше 500 мл роблять висновок про повноту резекції, який відрізняється тим, що як рідину використовують розчин барвника і при зафарбовуванні лінії степлерного шва роблять висновок про негерметичність швів шлункової трубки, а при різній ширині передньої та задньої стінок резектованої частини шлунка роблять висновок про синдром перекруту шлункової трубки. Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/00

Мітки: динамічної, волюмометрії, шлунка, резекції, рукавної, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-113971-sposib-dinamichno-volyumometri-pislya-rukavno-rezekci-shlunka.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб динамічної волюмометрії після рукавної резекції шлунка</a>

Подібні патенти