Спосіб оцінки якості гігієни вимені корів

Номер патенту: 113797

Опубліковано: 10.02.2017

Автор: Палій Андрій Павлович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб оцінки якості гігієни вимені корів, який відрізняється тим, що використовують чашку з поживним середовищем з інтерпретацією отриманих значень за 3-бальною шкалою, яка передбачає класифікацію ступеня забруднення за ростом мікроорганізмів: І (добре); II бал (задовільно); III бал (незадовільно).

Текст

Реферат: UA 113797 U UA 113797 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до сільського господарства, а саме до способу оцінки якості гігієни вимені корів. Існує спосіб оцінки санітарно-гігієнічного стану поверхні тіла корів, який передбачає розподілення тварин за ступенем забруднення окремих ділянок тіла й умовною оцінкою в балах від 1-го до 5-ти [Чехічин А.В. Технологічні прийоми поліпшення якості молока на фермах з безприв'язним утриманням корів [Текст]: автореф. дис. … канд. с.-г. наук: 06.02.04 / А.В. Чехічин. - Харків, 2011. - 20 с.]. Даний спосіб передбачає отримання інформації про кількісні значення механічного забруднення окремих ділянок тіла тварин. Він не забезпечує визначення якості гігієни вимені корів. У виробничих умовах застосовують спосіб оцінки санітарно-гігієнічного стану соскової гуми і доїльного обладнання [Патент на корисну модель № 39630 Україна, МПК A01J7/00. Спосіб оцінки санітарно-гігієнічного стану соскової гуми і доїльного обладнання / Савран В.П., Палій А.П. - № U200809232; Заявл. 15.07.2008; Опубл. 10.03.2009, Бюл. № 5]. Недоліком даного способу є те, що він не передбачає конкретних кроків стосовно визначення якості виконання технологічних операцій з очищення сосків вимені. На виробництві оцінку якості гігієни рук оператора доїння здійснюють за 3-бальною шкалою [Патент на корисну модель № 103711 Україна, МПК A01J7/00, C12N1/10. Спосіб оцінки якості гігієни рук оператора доїння / Палій А.П. - № U201506419; Заявл. 30.06.2015; Опубл. 25.12.2015, Бюл. № 24]. Недоліком цього способу є те, що всі роботи виконуються тільки в лабораторних умовах із застосуванням спеціального обладнання. Він трудомісткий та потребує значних матеріальних витрат і відповідних навичок для його здійснення. Найбільш близьким до запропонованого матеріалу є спосіб визначення якості підготовки вимені корів до доїння [Патент на корисну модель № 82176 Україна, МПК A01J7/00. Спосіб визначення якості підготовки вимені корів до доїння / Палій А.П., Палій А.П.- № u201300917; Заявл. 25.01.2013; Опубл. 25.07.2013, Бюл. № 14]. Це рішення може бути прототипом. Суть способу полягає в тому, що після здійснення підготовчих операцій вимені до доїння (обмивання, витирання, масаж вимені, здоювання перших цівок молока) дійки вимені піддаються обробці дистильованою стерильною водою (t=40±2,0 °C), яка наноситься з розпилювача (10 спрацьовувань по 1 мл). На стерильну вільну приймальну ємність встановлюють попередньо зважений фільтруючий елемент (ватний диск) та підносять його до оброблюваного місця так, щоб змив (дистильована вода) потрапляв на фільтр. Після цього фільтр висушують, знову зважують та порівнюють з еталоном. Показник визначають в балах. Недоліками цього способу є те, що отримані результати є відносними, даний спосіб не передбачає ступеневої класифікації визначення якості гігієни вимені корів, а обладнання, яке при цьому застосовується, не забезпечує отримання достовірних даних, складне у використанні. В основу корисної моделі поставлено задачу розробити спосіб оцінки якості гігієни вимені корів, що включає застосування чашки з поживним середовищем з проведенням бальної оцінки отриманих результатів. Одержані значення порівнюються з початковою величиною та інтерпретуються за 3-бальною шкалою, яка передбачає класифікацію ступеня забруднення за ростом мікроорганізмів, що дає змогу забезпечити ефективність способу. Порівняльний аналіз заявлюваного способу та найближчого аналогу дозволяє зробити висновок, що спосіб, який заявляється, відрізняється від існуючого тим, що для здійснення оцінки якості гігієни вимені корів застосовують чашку з поживним середовищем, а отримані значення інтерпретують за бальною шкалою, яка передбачає класифікацію ступеня забруднення за ростом мікроорганізмів, що дає змогу зменшити матеріальні затрати на здійснення досліджень, отримати достовірні дані та підвищити якість молока, що відповідає критерію "новизна". Спосіб оцінки якості гігієни вимені корів виконується наступним чином: після здійснення очищення сосків вимені корів (миття із застосуванням спеціальних засобів) на поживне середовище, яке знаходиться в чашці, проводиться відбиток сосків вимені. Після цього за ростом мікроорганізмів оцінюють якість гігієни вимені корів. Показник визначають в балах. Інтерпретацію отриманих даних здійснюють згідно з таблицею, використовуючи наступну класифікацію ступеня забруднення за ростом мікроорганізмів на поживному середовищі: І бал добре (відсутність росту мікроорганізмів); II бал - задовільно (не значний ріст мікроорганізмів); III бал - незадовільно (значний ріст мікроорганізмів на поживному середовищі). Перевагами запропонованого способу є те, що він простий у застосуванні, дозволяє підвищити якість 1 UA 113797 U молока, бальна оцінка спрощує оцінку якості гігієни вимені корів та забезпечує отримання достовірних даних. Даний спосіб передбачає застосування дешевих засобів. Таблиця Спосіб оцінки якості гігієни вимені корів Бали І - добре II - задовільно III - незадовільно Ріст мікроорганізмів на поживному середовищі відсутність росту не значний ріст значний ріст Площа чашки, на якій відбувся ріст мікроорганізмів, % до 5 понад 5 5 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 Спосіб оцінки якості гігієни вимені корів, який відрізняється тим, що використовують чашку з поживним середовищем з інтерпретацією отриманих значень за 3-бальною шкалою, яка передбачає класифікацію ступеня забруднення за ростом мікроорганізмів: І (добре); II бал (задовільно); III бал (незадовільно). Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A01J 7/04

Мітки: якості, оцінки, гігієни, спосіб, корів, вимені

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-113797-sposib-ocinki-yakosti-gigiehni-vimeni-koriv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб оцінки якості гігієни вимені корів</a>

Подібні патенти