Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб біологічного очищення фенольних стічних вод, що включає попередню обробку активного мулу хімічним реагентом, який відрізняється тим, що як хімічний реагент використовують карбамід кількістю 0,4-0,6 г/дм3, який вводять у фенольну стічну воду після стадії механічної очистки.

Текст

Реферат: Спосіб біологічного очищення фенольних стічних вод включає попередню обробку активного 3 мулу хімічним реагентом. Як хімічний реагент використовують карбамід кількістю 0,4-0,6 г/дм , який вводять у фенольну стічну воду після стадії механічної очистки. UA 113790 U (12) UA 113790 U UA 113790 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Корисна модель належить до біологічного очищення промислових стічних вод, що містять феноли, і може бути використана в коксохімічній, нафтохімічній і хімічній галузях промисловості. Серед систем і принципів очищення стічних вод, які використовуються в даний час провідне місце займають біологічні методи, які найбільш перспективні, економічно та екологічно виправдані. Біологічне очищення являє собою деструкцію забруднюючих стічну воду речовин, яка здійснюється безреагентним методом з використанням активного мулу. Одним із способів інтенсифікації процесу біорозкладання забруднень стічних вод є застосування як стимуляторів біологічно активних речовин (БАР). Відомий, вибраний за прототип, спосіб біохімічного очищення стічних вод від органічних сполук, в якому активний мул попередньо обробляють хімічним реагентом, як такий використовують водний розчин малеїнової або бурштинової кислоти, найкраще кількістю від 0,01 до 1,00 ммоль на 1 л мулу [SU 1527184, C02F 3/02, 1989]. До недоліків відомого способу слід віднести малу доступність та високу вартість хімічних реагентів (малеїнової і бурштинової кислот), які необхідні для обробки частини або всього 3 об'єму активного мулу у великих кількостях (до 116-118 мг/дм ) протягом тривалого (до 8 год.) проміжку часу. В основу корисної моделі поставлена задача удосконалення способу біологічного очищення фенольних стічних вод від органічних забруднень (в основному - фенолів), шляхом використання як хімічного реагенту біологічно активної речовини - карбаміду, який інтенсифікує процес деструкції органічних сполук з використанням активного мулу, що приводить до підвищення ефективності очищення стічних вод при одночасній мінімізації експлуатаційних витрат. Поставлена задача вирішується тим, що в способі біологічного очищення фенольних стічних вод, що включає попередню обробку активного мулу хімічним реагентом, як хімічний реагент 3 використовують карбамід кількістю 0,4-0,6 г/дм , який вводять у фенольну стічну воду після стадії механічної очищення. Технічний результат запропонованого способу полягає в стимулюванні карбамідом життєдіяльності мікроорганізмів, які містяться в активному мулі, і, тим самим, в прискоренні деструкції забруднень. Карбамід, завдяки своїй структурі, що включає азот в амідній формі, легко засвоюється клітинами мікроорганізмів. Так, як азот є основним елементом структури найважливіших кислот і білків, присутність азоту карбаміду прискорює ріст клітин та синтез ферментів, що необхідно для ефективного біорозкладання фенолів. Таким чином, карбамід активно стимулює життєдіяльність мікроорганізмів і пришвидшує біологічне очищення. 3 Кількість карбаміду 0,4-0,6 г/дм , який вводять у фенольну стічну воду після стадії 3 механічного очищення є оптимальною, адже при концентрації, меншій за 0,4 г/дм ефективність очищення фенольних стічних вод зміниться незначно, якщо концентрація карбаміду більше ніж 3 0,6 г/дм , то ступінь вилучення фенолів зміниться несуттєво, а затрати на транспортування карбаміду зростуть. Спосіб пояснюється прикладом його здійснення. Біологічну очистку стічних вод проводять в стаціонарному режимі на установці, що складається з двох конструктивно ідентично виконаних спрощених фізичних моделей споруд біологічного очищення - дослідного аеротенку з додаванням карбаміду і контрольного 3 аеротенку без додавання карбаміду. Робочий об'єм кожного аеротенку становить 5 дм . Аерацію мулової суміші і стічної води в аеротенках здійснюють повітрям, яке диспергується за допомогою пористого каменю. Співвідношення активного мулу і стічної води становить 1:1, що відповідає промисловим умовам. Очищенню піддають фенольну воду, відібрану на біохімічній установці коксохімічного підприємства (вода з усереднювача з початковим вмістом фенолів 3 537 мг/дм ). Регламентований вміст фенолів в усередненій стічній воді повинен знаходитись в 3 3 межах 400-600 мг/дм . Карбамід додають кількістю від 0,2 до 1,0 г/дм в модельну пробу. Друга проба служить для порівняння. Через визначені інтервали часу з аеротенків відбирають проби води для визначення концентрації фенолів. Результати експериментів надано в таблиці. 1 UA 113790 U Таблиця 3 Тривалість очищення, годин 24 48 72 96 5 10 15 Кількість доданого карбаміду, г/дм 0,2 0,4 0,5 0,6 0,8 3 Концентрація фенолів, мг/дм 7,43 5,02 2,80 2,78 2,72 1,98 1,55 0,98 0,92 0,82 1,77 1,01 0,55 0,54 0,53 1,14 0,69 0,47 0,46 0,45 0 7,59 3,75 1,86 1,19 1,0 2,70 0,72 0,52 0,44 Встановлено, що додавання карбаміду в стічну воду коксохімічних підприємств прискорює процес біологічного очищення від фенолів в 0,5-2,7 разу в порівнянні зі стандартною 3 технологією без добавки карбаміду. При цьому доза карбаміду 0,5 г/дм може бути рекомендована для застосування в промислових масштабах. Реалізація запропонованого способу очищення фенольних стічних вод в умовах коксохімічного виробництва дозволяє збільшити ступінь очищення стічної води від фенолу в 2,5 разу або пришвидшити процес очищення при надходженні води з перевищеним вмістом фенолів. Ефект покращення техніко-економічних показників процесу очищення стічної води виникає за рахунок використання достатньо дешевої та доступної сировини як біологічно активної речовини. Застосування карбаміду збільшує ефективність очищення стічних вод, скорочує терміни запуску об'єктів біологічного очищення в експлуатацію, прискорює очищення при несприятливих умовах, захищає мікроорганізми активного мулу від впливу шкідливих речовин. Запропонований спосіб біологічного очищення фенольних стічних вод є технологічно простим, економічно доцільним і екологічно безпечним, адже дозволяє пришвидшити процес очищення води від канцерогенних речовин - фенолів, і, таким чином, знизити негативний вплив на навколишнє середовище та здоров'я людей. 20 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 Спосіб біологічного очищення фенольних стічних вод, що включає попередню обробку активного мулу хімічним реагентом, який відрізняється тим, що як хімічний реагент 3 використовують карбамід кількістю 0,4-0,6 г/дм , який вводять у фенольну стічну воду після стадії механічної очистки. Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: C08K 5/21, C02F 103/34, C07B 63/00, C02F 3/12

Мітки: стічних, фенольних, спосіб, вод, очищення, біологічного

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-113790-sposib-biologichnogo-ochishhennya-fenolnikh-stichnikh-vod.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб біологічного очищення фенольних стічних вод</a>

Подібні патенти